Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
tim zena a dieta, porodnica bory

Tím špičkových odborníkov sa bude starať budúce mamičky, novorodencov a pacientky

Nemocnica Bory od 1. júna postupne spúšťa gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie, kde špičkový tím odborníkov ponúkne  komplexnú starostlivosť, individuálny prístup a maximálnu bezpečnosť pacientiek, budúcich mamičiek a novorodencov.

Klinický úsek Žena a dieťa bude viesť Mikuláš Redecha

Doc. MUDr Mikuláš Redecha, PhD. vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na univerzite v Oulu vo Fínsku a stáž na univerzite v Estónsku. Viac ako 16 rokov pôsobil na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, kde sa venoval liečbe onkogynekologických ochorení, myomatózy a endometriózy.

Skúsenosti zo Švajčiarska i USA

Atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo získal v roku 2011. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium na tému konzervatívnej liečby myómov maternice. Následne absolvoval onkogynekologickú stáž na klinike Mayo v Rochestri, USA, pod vedením prof. Marianiho a na univerzitnej klinike v Ženeve pod vedením prof. Petignata.

Po pobyte v onkogynekologickom centre na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike VFN u Apolináře u prof. Cibulu získal subšpecializáciu v odbore onkológia v gynekológii. Na svojom doterajšom pracovisku viedol od roku 2016 onkogynekologický tím. Habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 2021.

Víziou je vybudovať pracovisko európskej úrovne

Cieľom doc. Redechu je vrámci programu Žena a dieťa vybudovanie špičkového gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorého súčasťou bude onkogynekologické centrum, urogynekologické centrum a centrum pre liečbu endometriózy a myomatózy. Snahou celého tímu je, aby sa takto vybudované pracovisko mohlo svojim prístupom a výsledkami v pôrodníctve aj gynekológii porovnávať s najlepšími pracoviskami v Európe aj mimo nej. Neoddeliteľnou súčasťou takéhoto pracoviska je aj výchova a vzdelávanie študentov medicíny, pôrodných asistentiek a predatestačná príprava lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Klinickým lídrom novorodeneckého oddelenia je Irena Dobišová

Klinickým lídrom novorodeneckého oddelenia  je neonatologička MUDr. Irena Dobišová. Medicínu vyštudovala na Masarykovej Univerzite v Brne, po absolutóriu pôsobila na detskom oddelení Nemocnice Třinec.

Do Nemocnice Bory prichádza po 13 ročnom pôsobení v pericentre na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka v Bratislave, kde bola od roku 2018 primárom novorodeneckého oddelenia. Bohaté klinické skúsenosti v starostlivosti o donosených aj extrémne nezrelých novorodencov významne podporuje unikátnou podporou dojčenia a vzdelávaním profesionálnych laktačných poradcov po získaní medzinárodného titulu IBCLC.

Primárom Pôrodnice Bory bude Marián Križko

MUDr. Marián Križko, PhD. štúdium medicíny ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002. Následne viac ako 20 rokov pôsobil na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, kde od roku 2016 viedol celý tím oddelenia pre rizikovú tehotnosť. V rámci postgraduálneho štúdia sa venoval problematike diagnostiky vrodených vývojových chýb plodu s využitím 3D sonografie. Atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo získal v roku 2010.

Absolvoval viacero zahraničných stáží a kurzov so zameraním na prenatálnu diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2010 a obhájil prácu práve na tému prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky pomocou 3D ultrasonografie. Následne získal aj subšpecializáciu v odbore materno-fetálna medicína, ktorá sa venuje diagnostike a liečbe patologických stavov matky aj plodu počas tehotnosti, ako aj počas samotného pôrodu.

Počas svojho doterajšieho pôsobenia pracoval MUDr. Križko v tíme, ktorý sa venoval komplexnej prenatálnej diagnostike vrodených vývojových chýb plodu až po  invazívne vnútromaternicové výkony. Jeho ambíciou je v krátkom čase vybudovať Centrum fetálnej medicíny, ktoré na Slovensku chýba. V rámci tohto centra budú, v prípade potreby,  realizované komplexné vnútromaternicové výkony na samotnom plode.

Vedúcou sestrou neonatológie je Zuzana Maksimčuk

Mgr. Zuzana Maksimčuk je  sestra so špecializáciou z neonatológie, ktorá má bohaté skúsenosti z neonatologickej praxe, ktoré získala na Neonatologickej klinike na Antolskej.

Vedúcou pôrodnou asistentkou pre šestonedelie a rizikovú graviditu je Alexandra Gajerová

Bc. Alexandra Gajerová získala svoje skúsenosti v zahraničí v Nórsku a v nemocnici na Kramároch. Alexandra Gajerová má špecializáciu v pôrodníctve a gynekológii a bude vedúcou sestrou pre šestonedelie a rizikovú graviditu.

Individuálna starostlivosť v Pôrodnici Bory bude znamenať, že jedna pôrodná asistentka sa bude starať o rodičku od príjmu až po pôrod. Celkovo plánujeme v Nemocnici Bory zamestnať do 50 pôrodných asistentiek.

Chcete vedieť viac o Pôrodnici Bory? Pozrite si nové video s jej predstavením.