Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Manazer nemocnicnej lekarne

Ľuboš Doršic, manažér nemocničnej lekárne

V Nemocnici Bory bude Mgr. Ľuboš Doršic, MPH viesť nemocničnú lekáreň.

Implementoval prvú Centrálnu prápravovňu liekov

Ľuboš Doršic po absolvovaní Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pracoval v oblasti vývoja a výroby generických liekov, ako aj v oblasti lekárenstva. Pre sieť nemocníc Svet zdravia pôsobil od roku 2014 na pozícii hlavného farmaceuta siete. Stál pri implementácii prvej Centrálnej prípravovne liekov na Slovensku, a to v michalovskej nemocnici.

Tú neskôr nasledovala aj trebišovská nemocnica. Je členom Special Interest Group pri Európskej asociácii nemocničných lekárnikov pre manažment automatizácie medikácie. V Nemocnici Bory bude, spolu so skúsenou farmaceutkou s bohatou praxou v nemocničných lekárňach, v klinickej farmakológii a príprave klinických štúdií, Máriou Fuchsovou, viesť nemocničnú lekáreň.

nemocnicna-lekaren-priprava liekov

Nemocničná lekáreň

Hlavnou úlohou nemocničnej lekárne je zásobiť liekmi pracoviská v požadovanom čase, pretože vďaka tomu môže byť zdravotná starostlivosť poskytnutá včas a bude bezpečná. Nemocničná lekáreň poslúži aj na objednávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a špecializovaného zdravotníckeho materiálu pre pracoviská a ambulancie v Nemocnici Bory. Klinickí farmaceuti nemocničnej lekárne poskytnú tiež konzultačnú činnosť pri medikácii pacientov.

Farmaceuti budú vykonávať audit na oddeleniach, čo zvyšuje bezpečnosť pacientov a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tím nemocničnej lekárne bude pozostávať z farmaceutov, klinických farmaceutov, farmaceutických laborantov a sanitárov. Pracovať budú na oddeleniach klinickej farmácie; prípravy humánnych liekov, vrátane prípravy liekov za aseptických podmienok; prípravy cytostatík či oddelení zdravotníckych pomôcok.  

Centrálna prípravovňa liekov

Dôležitou súčasťou nemocničnej lekárne bude Centrálna prípravovňa liekov (CPL). Ide o moderný systém, ktorý zabezpečí, aby každý pacient dostal vždy ten správny liek, v správnej dávke, v správnom čase a potenciálna chybovosť sa tak znížila na minimum. Tento koncept využívajú moderné európske nemocnice, kde predpísané lieky lekárom pre pacientov nepripravujú manuálne sestry. Sestre trvá príprava liekov približne 1/6 až ¼ z pracovného času. Balenie jedného lieku (tableta, kapsula) robotickým automatom pritom trvá asi sekundu.

Za hodinu dokáže automat zabaliť približne 3 600 jednotlivých liekov. „Sestry tak odbremeníme od zdĺhavých príprav a aj vďaka tejto technológii ich vrátime späť k lôžku pacienta. Prevádzka nemocničnej lekárne bude fungovať v nepravidelnom nepretržitom režime 24/7, pretože maximum liekov chceme pripravovať práve v centrálnej prípravovni liekov. Lieky budú pripravované hlavne v denných zmenách,“ hovorí Ľ. Doršic, ktorý stál pri implementácii prvej Centrálnej prípravovne liekov na Slovensku.

Redukcia chýb a bezpečnosť pacienta

Základným predpokladom pre automatizovanú prípravu liekov je štruktúrovaná elektronická preskripcia liekov a infúzií. Na základe preskripcie z jednotlivých oddelení budú v centrálnej prípravovni liekov pripravené “balíčky” liekov pre pacienta, rozdelené na základe časovej dávky. Pri lôžku pacienta načíta sestra 2D kód.

Po overení pacienta na základe načítania 2D kódu z jeho náramku a správnosti lieku, ho sestra podá pacientovi. Vďaka takto nastaveným procesom zredukujeme chybovosť pri podávaní liečiv a zvýšime tak bezpečnosť pacienta.

Potrubná pošta 

V Nemocnici Bory funguje potrubná pošta, ktorej úlohou je preprava rôzneho materiálu rýchlosťou päť metrov za sekundu. Tento inovatívny spôsob prepravy bude možné využiť aj na čo najrýchlejšiu prepravu liekov k pacientovi. 

liekovy-vozik_centralna pripravovna liekov

Liekový vozík

Pripravené lieky z CPL sa dostanú do priestoru, odkiaľ ich logisti v liekových kontajneroch prepravia na jednotlivé pracoviská. Liekový kontajner, ktorý je súčasťou liekového vozíka, si prevezme sestra. Liekový vozík je pre sestru jej mobilná pracovná stanica. Bude to nielen liekový sklad, ale aj mini kancelária v jednom.

„Keď bude sestra podávať pacientovi jeho lieky, najprv načíta čiarový kód lieku, potom kód pacienta a nakoniec aj svoj kód. Tým zaručíme, že správny pacient dostal správny liek, v správnom čase, v správnej dávke, správnou cestou podania a podala mu ho oprávnená osoba,“ dodáva Ľ. Doršic.