Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
nemocnica-bory.sk-nemocnicna-lekaren

Nemocničná lekáreň a centrálna prípravovňa liekov

Nemocničná lekáreň je často širokou verejnosťou vnímaná ako miesto kde sa “len” objednávajú a vydávajú lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál. Činnosťou nemocničných lekární je aj individuálna príprava liekov, príprava hromadne vyrábaných liekov špecifikovaných na pacienta ako aj nešpecifikovaných na pacienta. Samotná príprava liekov je súčasťou medikačného procesu, ktorý sa skladá z štrukturovanej preskripcie (predpisu) lieku, prípravy liekov a podávania liekov.

Štatisticky je chybovosť v medikačnom procese teda pri preskripcii, pri príprave a podávaní liekov až 10 %. V slovenských nemocniciach sa najčastejšie lieky pripravujú na oddeleniach. V Nemocnici Bory chceme sestry od tejto činnosti odbremeniť, aby mali viac času na pacienta, a zároveň chceme zvýšiť bezpečnosť pacienta, k čomu nám bude pomáhať robotizovaný automat.

Oproti našim nemocniciam v Michalovciach a Trebišove, kde sa už CPL používa, budeme pripravovať aj cytostatiká pre onkologických pacientov a lieky na oddelenia dopravíme v liekových vozíkoch či potrubnou poštou. Ako bude vyzerať nemocničná lekáreň v Nemocnici Bory?

Nemocnicna lekaren

Príprava a podávanie liekov

V rámci nemocnice môžeme využiť jeden z troch spôsobov prípravy liekov.

 • Najčastejšie sa lieky pripravujú v nemocniciach v slovenskom zdravotníctve priamo na oddeleniach.
 • Druhý spôsob je príprava liekov pri lôžku pacienta.
 • Tretím je spôsobom je centrálna príprava liekov, pri ktorej môžu byť využívané technológie pre automatizovanú prípravu liekov. Táto inovácia bude aj v Nemocnici Bory.

Práve vďaka automatizovanej príprave liekov, ktorá v sebe zahŕňa mnoho kontrolných prvkov, je možné sa vyhnúť najčastejším chybám pri manuálnej príprave liekov ako napríklad:

 • Nepripravený liek – lekár predpísal liek, na základe ktorého očakáva určitý terapeutický účinok. Ak ho sestra zabudne pripraviť, a pacientovi nebol podaný, očakávaný účinok sa nedostaví, čo ovplyvní bezpečnosť pacienta a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 • Duplicita lieku alebo liek navyše.
 • Exovaný liek alebo liek, ktorý bol vysadený z liečby lekárom, ale sestra sa už k tejto informácií nedostala a zaradí ho v najbližšej dávke do užívania pacientovi.
 • Nesprávny liek alebo zámena liekov.

nemocnicna-lekaren-priprava liekov

Činnosť nemocničnej lekárne

Hlavnou úlohou nemocničnej lekárne z pohľadu liekov je zásobiť liekmi pracoviská v požadovanom čase, pretože vďaka tomu môže byť zdravotná starostlivosť poskytnutá včas a bude bezpečná. Nemocničná lekáreň v Nemocnici Bory bude pripravovať lieky:

 • špecifikované nielen menom pacienta, ale aj s konkrétnou dávkou a časom podávania,
 • nešpecifikované,
 • cytostatiká (liekov na ničenie nádorových buniek) pre pacientov nemocnice
 • Individuálne pripravované lieky

Okrem toho bude nemocničná lekáreň slúžiť aj na objednávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a špecializovaného zdravotníckeho materiálu pre pracoviská a ambulancie v Nemocnici Bory. Klinickí farmaceuti nemocničnej lekárne budú tiež poskytovať konzultačnú činnosť pri medikácii pacientov alebo audit na oddeleniach, čo zvyšuje bezpečnosť pacientov a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Tím nemocničnej lekárne budú tvoriť

 • Farmaceuti
 • Klinickí farmaceuti
 • Farmaceutickí laboranti
 • Sanitári

Nemocničnú lekáreň v Nemocnici Bory bude tvoriť niekoľko pracovísk

 • Oddelenie klinickej farmácie
 • Oddelenie prípravy humánnych liekov, vrátane prípravy liekov za aseptických podmienok
 • Oddelenie prípravy cytostatík
 • Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Centrálna prípravovňa liekov

Centrálna prípravovňa liekov (CPL) bude súčasťou nemocničnej lekárne. Ide o moderný systém, ktorý zabezpečí, aby každý pacient dostal vždy ten správny liek, v správnej dávke, v správnom čase a potenciálna chybovosť sa tak znížila na minimum.

Tento koncept sa využíva v moderných európskych nemocniciach, kde predpísané lieky lekárom pre pacientov nepripravujú manuálne sestry. Pretože sestre trvá príprava liekov približne 1/6 až ¼ z pracovného času.

Centrálna prípravovňa liekov pomôže sestrám v ich práci

Balenie jedného lieku (tableta, kapsula) robotickým automatom trvá asi sekundu. Za hodinu dokáže robotický automat zabaliť približne 3 600 jednotlivých liekov. Sestry tak odbremeníme od zdĺhavých príprav a aj vďaka tejto technológii ich vrátime späť k lôžku pacienta.

Prevádzka nemocničnej lekárne bude v nepretržitom režime 24/7, pretože maximum liekov chceme pripravovať práve v centrálnej prípravovni liekov. Vzhľadom na nepravidelnosť činností vykonávaných v lekárni (objednávanie liekov, zdravotníckych pomôcok, špecializovaného zdravotníckeho materiálu, príprava cytostatík len cez pracovné dni) bude aj pracovná doba prispôsobená tomuto režimu. Pozrite si viac vo videu:

Ako sa lieky dostanú k pacientovi?

Ako sa lieky a zdravotnícke pomôcky dostanú až k pacientovi a čo všetko tento proces ovplyvňuje? Súčasťou cesty liekov a zdravotníckych pomôcok je aj medikačný proces a tvorba žiadaniek, ktoré vytvárajú požiadavku na zabezpečenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky. To môže vyplývať z elektronickej preskripcie lekára na pracovisku alebo z indikácie potreby použitia zdravotníckej pomôcky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Medikačný proces

Samotný medikačný proces pozostáva z troch častí:

 • Štruktúrovaná preskripcia liekov, vrátane štandardizácie procesov preskripcie.
 • Príprava liekov využitím bar-codingu – balík s liekmi je označený 2D kódom, ktorý slúži na kontrolu nielen liekov, ale aj pacienta, ktorému má byť liek podaný.
 • Podávanie liekov na základe načítania 2D kódu z náramku pacienta a z balíka pre pacienta.

Vďaka takto nastaveným procesom sa dosahuje redukcia chýb pri podávaní liečiv a zvyšuje sa tak bezpečnosť pacienta. Základným predpokladom pre automatizovanú prípravu liekov je štrukturovaná elektronická preskripcia liekov a infúzií. Na základe preskripcie z jednotlivých oddelení sa v centrálnej prípravovni liekov pripravia “balíčky” liekov pre pacienta rozdelené na základe časovej dávky. Pri lôžku pacienta načíta sestra 2D kód, po overení pacienta a správnosti lieku ho sestra podá pacientovi.

Lieky sa budú prepravovať aj potrubnou poštou

Ak lekár – hospitalista príjme pacienta, ktorému bude potrebné podávať lieky v pravidelných intervaloch počas jeho hospitalizácie a je potrebné podať liek v čo najkratšom čase, na dopravu liekov tohto typu sa bude využívať potrubná pošta. Po elektronickej preskripcii lekárom sa v nemocničnej lekárni zobrazí ako tzv. statímová požiadavka, ktorú po príprave odošlú potrubnou poštou s rýchlosťou päť metrov za sekundu na dané oddelenie.

Napríklad pre prípravu a distribúciu cytotastík bude tiež využívaná potrubná pošta. Pre tento účel je dedikovaná samostatná časť potrubnej pošty.

liekovy-vozik_centralna pripravovna liekov

Práca logistov a využitie liekového vozíka

Pripravené lieky z centrálnej prípravovne liekov sa dostanú do skladu, odkiaľ ich budú logisti v liekových kontajneroch prepravovať na jednotlivé pracoviská. Liekový kontajner, ktorý je súčasťou liekového vozíka, si prevezme sestra. Liekový vozík je pre sestru jej mobilná pracovná stanica. Bude to nielen liekový sklad, ale aj mini kancelária v jednom.

Keď bude sestra podávať pacientovi jeho lieky, najprv načíta čiarový kód lieku, potom kód pacienta a nakoniec aj svoj kód. Tým zaručíme, že správny pacient dostal správny liek, v správnom čase, v správnej dávke, správnou cestou podania a podala mu ho oprávnená osoba.

Vedenie nemocničnej lekárne

Nemocničnú lekáreň a centrálnu prípravovňu liekov vrátane časti medikačného procesu v Nemocnici Bory vedie Mgr. Ľuboš Doršic, MPH spolu s PharmDr. Martinou Pardusovou.

Ľuboš Doršic po absolvovaní Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pracoval v oblasti vývoja a výroby generických liekov ako aj v oblasti lekárenstva. Pre sieť nemocníc Svet zdravia pôsobil od roku 2014 na pozícii hlavného farmaceuta siete. Stál pri implementácii prvej Centrálnej prípravovne liekov na Slovensku, a to v michalovskej nemocnici. Tú neskôr nasledovala aj trebišovská nemocnica. Je členom Special Interest Group pri Európskej asociácie nemocničných lekárnikov pre manažment automatizácie medikácie.

Vypočujte si nový Zdravý podcast s Ľubošom Doršicom

Martina Pardusová vyštudovala farmáciu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a rigiróznu skúšku absolvovala na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Je skúsenou farmaceutkou s bohatou praxou vo verejných lekárňach a v oblasti klinických štúdií.

Staňte sa súčasťou tímu nemocničnej lekárne

Chceli by ste pracovať v modernom prostredí s inováciami, ktoré sú raritou v slovenskom zdravotníctve? Tím nemocničnej lekárne hľadá kolegov, ktorí majú vášeň pre svoju prácu a chcú byť súčasťou jedinečného projektu najmodernejšej nemocnice na Slovensku.

Do tímu nemocničnej lekárne aktuálne hľadáme nasledovné pozície: