Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Stavba nemocnice bory interier a exterier urgent5

Kto bude pracovať na urgentnom príjme v Nemocnici Bory?

Urgentná medicína sa zásadne líši od ostatných medicínskych odborov. Nielenže ošetruje pacientov v prvom kontakte, ae pracuje s malým množstvom informácii, z ktorých musí vyťažiť maximum. Aké to bude pracovať v tíme urgentného príjmu Nemocnice Bory? Prezradíme vám to už teraz, hoci prví pacienti navštívia toto pracovisko až o vyše roka.

urgentny prijem_tim

Tím urgentného pracoviska Nemocnice Bory

Tím urgentného pracoviska bude tvoriť viac ako desať špecialistov v urgentnej medicíne spoločne s vysoko kvalifikovaným tímom zdravotných sestier a zdravotníckych záchranárov. Základný tím urgentného príjmu by mal mať špecializáciu a hlavný odbor urgentnú medicínu. Odbory, z ktorých vychádzajú základy urgentnej medicíny sú anestéziológia, chirurgia, vnútorné lekárstvo a taktiež aj pediatria. 

Úloha urgentológa 

Lekár v urgentnej medicíne by mal ovládať všetko. Urgentológ v Nemocnici Bory nebude “dispečer a zvolávač konzília”, ale odborník naprieč medicínskymi disciplínami. Samozrejme, ak je potrebné, prizve si na konzultáciu aj špecialistu.

Aký by mal byť urgentológ?

 • pracovitý,
 • má chuť sa stále vzdelávať a zlepšovať sa,
 • vedome sa snaží získavať vedomosti a využívať ich v praxi,
 • mal by poznať svoje limity,
 • mal by vedieť čo je realita a čo si domýšľa,
 • musí ho/ju baviť urgentná medicína.

Navyše lekár pracujúci na urgentnom pracovisku si potrebuje klásť správne otázky a musí vedieť zhodnotiť svoju prácu.

urgentny-prijem_tim urgentu

Fungovanie tímu urgentného pracoviska

Už teraz pripravujeme štandardné operačné postupy a všetky dokumenty potrebné k tomu, aby tím pracoviska urgentnej medicíny fungoval jednotne. Pracovné prostredie tímu lekárov, sestier, technikov a ošetrovateľského personálu urgentného pracoviska bude kontinuálne kultivované s dôrazom na budovanie tímovej spolupráce a priateľského pracovného prostredia.

Perfektný urgentný príjem má stáť na troch nohách: 

 • klinická medicína,
 • vzdelávanie,
 • veda a výskum.

Klinická medicína

Oddelenie urgentného príjmu je moderne koncipované pracovisko s vysokoprahovou aj nízkoprahovou časťou, ktoré bude poskytovať špecializovanú aj regionálnu starostlivosť pacientom Nemocnice Bory. Oddelenie urgentného príjmu bude disponovať špičkovým technickým a medicínskym vybavením spĺňajúcim prísne medzinárodné štandardy. 

Vzdelávanie urgentológa

Urgentné pracovisko Nemocnice Bory bude samostatné pracovisko, pre ktoré je dôležité:

 • jednotné myslenie celého tímu, a aby
 • všetci mali radi urgentnú medicínu. 

Systém riadenia tímu pracoviska bude založený nielen na vzájomnom rešpekte, ale aj princípe „Každý učí každého.“

Urgentný príjem v Nemocnici Bory nebude len pracovisko, ale aj školiace miesto pre budúcich urgentológov. V tomto budeme využívať aj simulačnú medicínu. Umožňuje výučbu, ktorá nie je zaťažená stresom, že zdravotník je nad pacientom. Zároveň je to veľmi bezpečný spôsob vo vzťahu k pacientom. V dnešnej dobe sa dá v simulačnej medicíne robiť takmer čokoľvek.

Veda a výskum

Zároveň chceme, aby sa urgentné pracovisko stalo pevnou súčasťou postgraduálneho i pregraduálneho vzdelávania na Slovensku aj v Európe. Umožní to široké naplnenie medicínskych, vedecko-výskumných a akademických ambícií všetkých členov tímu, ktorí sa budú chcieť angažovať. Vede a výskumu bude venovaná veľká pozornosť, a to na úrovni experimentálneho i klinického výskumu.

Práca na urgentnom príjme Nemocnice Bory

Chceli by ste pracovať v tíme urgentného pracoviska Nemocnice Bory? Pošlite nám svoj životopis alebo si vyberte z našich aktuálnych voľných pozícií pracoviska urgentného príjmu: