Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Onkogynekologická starostlivosť v Nemocnici Bory

Pre pacientky s onkogynekologickým problémom máme v Nemocnici Bory komplexný program, ktorý zahŕňa diagnostickú časť, liečebnú časť a samozrejme aj liečebno-preventívnu časť.

Onkogynekologický program v Nemocnici Bory

Pre pacientky s onkogynekologickým problémom máme v Nemocnici Bory komplexný program, ktorý zahŕňa:

 • diagnostickú časť,
 • liečebnú časť
 • a samozrejme aj liečebno-preventívnu časť.

Liečebný plán

Každá pacientka, ktorá má onkologické ochorenie, prechádza v Nemocnici Bory takzvaným onkogynekologickým multidisciplinárnym seminárom. Kde odborníci zo všetkých odborov, od anestéziológa, cez patológiu až po onkogynekológa, prehodnocujú diagnózu pacientky a stanovujú liečebný plán. Súčasťou je aj rozhodnutie, či je pacientka vhodná na robotickú operáciu, klasickú otvorenú alebo laparoskopickú operáciu.

Pacientkám tak môžeme v Nemocnici Bory poskytnúť jednak individualizovanú starostlivosť a samozrejme, do istej miery, aj špecializovaná starostlivosť v onkogynekológickej starostlivosti.

Gynekologické nádory

Tím odborníkov pod vedením doc. MUDr. Mikuláša Redechu PhD.  sa venuje sa nádorom:

 • endometria,
 • vaječníkov,
 • krčka maternice,
 • vulvy
 • a kompletnému spektru gynekologických nádorov.

Následná liečba onkologických pacientov

Gynekologické nádory vieme diagnostikovať a aj liečiť. Zároveň máme pre pacientky k dispozícii aj následnú liečbu - chemoterapiu alebo rádioterapiu jednotlivých typov týchto nádorov na:

Robotické operácie aj pre onkogynekologické pacientky

Tím odborníkov pod vedením doc. MUDr. Mikuláša Redechu PhD. zrealizoval už desiatky onkogynekologických operácií, vrátane robotických s prístrojom da Vinci Xi. Viac o nej sa dozviete vo videu:

"Pacientka, ktorú sme dnes operovali mala nádor endometria/karcinóm endometria alebo prechod do karcinómu endometria s tým, že u týchto pacientiek je potrebná hysterektómia s adnexektómiou. Teda zo strany vaječníkov so zobrazením lymfatických uzlín a podľa rozsahu toho ochorenia a potom prípadná následná rádioterapia alebo aj chemoterapia," popisuje zákrok doc. Redecha.

Výhody robotickej operácie

 • Pacientky po robotických operáciách sa pomerne rýchlo zotavujú.
 • Taktiež táto operačná metóda umožňuje zrealizovať zákrok aj u pacientok s BMI 40-50. Pretože u pacientky s takýmto BMI by mnohokrát obyčajná laparoskopická operácia buď bola nemožná alebo výrazne obtiažna.
 • Operácia s da Vinci Xi skracuje operačný čas a zároveň aj umožňuje urobiť miniinvazívny operačný výkon.

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Onkogynekologická ambulancia