Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Práca sestry bude v Nemocnici Bory iná

Do otvorenia nemocnice novej generácie na Boroch ostáva rok a pol. Okrem intenzívnej výstavby už sa pripravuje aj jej personálne obsadenie.

Pokiaľ ide o organizáciu práce, bude to iné zdravotnícke zariadenie, než na aké sme na Slovensku zvyknutí. Platí to najmä pre prácu sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. V novej nemocnici ich bude pracovať deväťsto. Sestry budú odbremenené od prevádzkových a z veľkej časti aj od administratívnych činností, ktoré sú pre stredný zdravotnícky personál jedna z najväčších prekážok, pre ktorú sa nemôžu plnohodnotne venovať pacientom.

„Sestry budú robiť to, na čo sú pripravované,“ tvrdí riaditeľka novej nemocnice pre ošetrovateľstvo Alena Kendrick. Sestra, ktorá bude zabezpečovať všeobecnú ošetrovateľskú starostlivosť, bude mať počas celej služby na starosti určenú skupinu pacientov. Nebude teda vykonávať iba jednu, resp. niekoľko činností pre všetkých pacientov na oddelení, ale bude sa venovať len svojej skupine, pre ktorú bude zabezpečovať všetko od A po Z.

V súčasnosti prebieha výber vedúcich sestier, ktorý by mal byť ukončený na jeseň. Tie si následne začnú vytvárať svoje sesterské tímy. Na rozdiel od minulosti už to nebudú mať na starosti primári a klinickí lídri, ale personálne obsadenie bude plne v ich kompetencii. Výberový proces je veľmi detailný. „Počuli sme, že je to, ako keby sme hľadali kozmonautov. Nechceme však spraviť chybu, keď už sa nám naskytla príležitosť postaviť od základov niečo výnimočné,“ zdôrazňuje riaditeľka ľudských zdrojov Jana Palenčárová.

Sestry budú mať oveľa viac času na pacientov

Vďaka systému plávajúcich lôžok budú sestry univerzálnejšie, čo prispeje k ich väčšej vzájomnej zastupiteľnosti a lepšiemu organizovaniu nadčasov.

Všeobecná sestra na lôžkových ošetrovacích jednotkách bude mať počas služby na starosti určenú skupinu pacientov a po celý deň sa bude venovať iba im. V závislosti od typu jednotky budú pracovať v 8 alebo 12 hodinových zmenách. Ako dodáva riaditeľka nemocnice novej generácie na Boroch pre ošetrovateľstvo, Alena Kendrick, na 35 hospitalizovaných osôb budú pripadať dve zdravotné sestry a dvaja zdravotnícki asistenti. Počas dennej zmeny od 7. do 15. hodiny bude na každej ošetrovacej jednotke pôsobiť ešte aj jedna sestra na výpomoc.

Procesné riadenie sestier otvára priestor pre pro-pacientsky prístup. „Už len to, že pacient bude po mene poznať sestru, ktorá ho má počas zmeny na starosti a že nebude mať pochybnosti, na koho sa má obrátiť, je obrovský posun k lepšiemu. Na začiatku služby sa setra pacientom predstaví a počas celej zmeny sa bude starať o ich potreby a poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť. Partnerom a pomocníkom jej bude zdravotnícky asistent.“ vysvetľuje A. Kendrick. Tento prístup zvyšuje aj bezpečnosť pacientov. Keďže sestra ich bude mať na starosti menej, bude lepšie oboznámená s ich zdravotným stavom, čím sa zmenší priestor na chybovosť. Zároveň to sestru povedie k väčšej zodpovednosti za svoju prácu a bude prispievať k jej osobnej spokojnosti s prácou, ktorú vykonáva.

Pacienti budú po mene poznať aj ošetrujúcich lekárov, tzv. hospitalistov. Hospitalisti predstavujú v slovenskom nemocničnom prostredí novú pracovnú pozíciu. Ide o lekárov špecialistov, ktorí poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť hospitalizovaným pacientom, podobne ako to robia všeobecní lekári v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Títo lekári budú so sestrami veľmi úzko spolupracovať.

Minimum nadčasov pre sestry

Zásadnou zmenou, ktorá ovplyvní prácu sestier a zdravotníckych asistentov v novej nemocnici, je integrovaná lôžková kapacita. Vďaka systému plávajúcich lôžok nebudú hospitalizačné oddelenia organizované podľa špecializácie, ale pacienti s rôznymi diagnózami budú ležať na univerzálnych ošetrovacích jednotkách v jednolôžkových izbách. Nemocnica bude mať celkovo yyše 400 lôžok, časť lôžok bude umiestnená na jednodňovej chirurgii, urgentnom príjme, oddelení anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti a ďalších pracoviskách.

Systém plávajúcich lôžok si od sestier bude vyžadovať väčšiu flexibilitu s dôrazom na všeobecnú ošetrovateľskú starostlivosť. Prispeje to k efektívnejšiemu využitiu lôžkovej kapacity a lepšej zastupiteľnosti sestier. „Budeme schopní zredukovať nadčasové hodiny na minimum, takže sestry si budú mať čas aj odpočinúť,“ hovorí A. Kendrick. V novej organizačnej štruktúre budú mať miesto aj sestry špecialistky, ktoré jednak budú pôsobiť v rámci šiestich základných medicínskych programov ako anestéziologické, chirurgické, neonatologické sestry a podobne, ale sestry so špecializáciou budú mať uplatnenie aj na univerzálnych ošetrovacích jednotkách, kde sa budú využívať ako školiteľky a konziliárne odborníčky, ktoré budú pomáhať ostatným sestrám.

Viac času na starostlivosť o pacienta

„Uchádzačky o pracovnú pozíciu sestry sa na pohovoroch ako prvé pýtajú na to, či budú mať na starosti menej pacientov než inde. Nie, počet pacientov bude viac-menej rovnaký, ale práca bude iná. Budú úplne odbremenené od prevádzkových činností,“ pripomína A. Kendrick. Sestry dnes napríklad musia v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pripravovať krabičky s liekmi, overovať počty tabletiek a ampuliek, zisťovať, či nie sú po exspirácii, prípadne objednávať chýbajúce. Všetko sú to úkony, ktoré sú náročné na čas, kedy sa sestry nemôžu venovať pacientom. V novej nemocnici im táto povinnosť odpadne. O lieky sa bude starať centrálna prípravovňa liekov. Sestra dostane lieky pripravené vo vrecúšku, len ich podá pacientovi a nebude musieť nič kontrolovať. Zdravotnícky materiál zasa bude zabezpečovať manažér klastra, ktorý bude mať na starosti aj prevádzku pracovísk po technickej stránke. Logisti budú zaisťovať dopravovanie potrebného materiálu medzi pracoviskami skladov a všetkými kútmi nemocnice. Kvapkajúci kohútik alebo chýbajúcu posteľnú bielizeň už tiež nebudú riešiť sestry.

Pre sestry sa zjednodušia aj administratívne činnosti. Stále budú mať za úlohu viesť zdravotnícku dokumentáciu pacientov, ale väčšina úkonov bude automatizovaná. Kým doteraz museli do karty ručne zapisovať všetky údaje o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti, to znamená podanie lieku, pichnutie injekcie, aplikáciu infúzie, previazanie rany, namerané hodnoty vitálnych funkcií a podobne, v novej nemocnici budú mať v rámci nemocničného informačného systému predpripravené štruktúrované dokumenty, takže len odkliknú príslušnú položku a záznam sa urobí sám. Hodnoty vitálnych funkcií sa po zmeraní budú prenášať do zdravotnej dokumentácie automaticky, sestra len potvrdí ich správnosť.

Kandidátky na sesterské manažérske pozície prechádzajú viackolovým výberom

V Nemocnici Bory bude pôsobiť štyristo sestier a päťsto ostatných zdravotníckych pracovníkov. Ich vyhľadávanie a výber prebieha inovovaným spôsobom.

Nemocnica Bory sa bude otvárať postupne od prvej polovice roku 2023. Pokiaľ ide o najväčšiu skupinu zdravotníckeho personálu, sestry a ošetrovateľov, v súčasnosti prebieha výber vedúcich sestier, ktorých by malo byť dovedna 21. Ako informuje HR generalista novej nemocnice Natália Kantorová, výberový proces chcú ukončiť do jesene. „S výberom sestier chceme začať na budúci rok. Okrem nich sme začali hľadať už aj prevádzkových pracovníkov, či už na manažérske alebo technické pozície. Cieľom je, aby pri otvorení nemocnice naplno fungoval celý prevádzkový úsek, ktorý bude zabezpečovať chod budovy.“

Dedikovaná už je aj väčšina primárskych pozícií, pričom budúci primári si postupne začínajú budovať svoje tímy. Zdravotnícki pracovníci budú nastupovať do pracovného pomeru postupne s nábehom jednotlivých pracovísk v nemocnici, nie naraz. Lekári zhruba mesiac a vedúce sestry dva mesiace pred otvorením. Aby sa pri nástupe v nemocnici neocitli desiatky ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú, úsek ľudských zdrojov už teraz organizuje rôzne adaptačné stretnutia. „Spôsob, akým vyhľadáme pracovníkov, vychádza zo zásad, ktoré sa uplatňujú v komerčnej sfére. Tieto princípy by mali byť štandardom aj v zdravotníctve,“ dopĺňa svoju kolegyňu riaditeľka ľudských zdrojov Jana Palenčárová.

Sestry vyberajú sestry

Novinkou je, že proces výberu stredného zdravotníckeho personálu prebieha pod gesciou sestier. Riaditeľka ošetrovateľstva si vyberá manažérky ošetrovateľstva, manažérky ošetrovateľstva si vyberajú vedúce sestry a vedúce sestry si vyberajú sestry. „Ja som toho živým príkladom,“ hovorí manažérka pre ošetrovateľstvo Andrea Bučuričová, ktorá bude mať v novej nemocnici na starosti pracoviská intenzívnej medicíny, čiže sestry pracujúce na urgentnom príjme, jednotke intenzívnej starostlivosti a anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. „Je to veľká výhoda, keďže si môžeme vybrať ľudí, s ktorými budeme neskôr úzko spolupracovať.“

Sestry nie sú zvyknuté chodiť na výberové konania. Do zamestnania sú prijímané na základe toho, že spĺňajú špecializačné kritériá a legislatívne požiadavky. Nemocnica novej generácie v Bratislave si zvolila iný prístup. Výberový proces na sesterské manažérske pozície pozostáva z viacerých kôl. Okrem štandardného behaviorálneho pohovoru uchádzači riešia modelové praktické úlohy a dokonca musia absolvovať aj psychodiagnostiku. Ako priznáva J. Palenčárová, umožňuje im to lepšie spoznať ich osobnostné a povahové črty, ako riešia konflikty a problémy, ktoré môžu nastať v tíme, pričom zároveň aj uchádzači majú možnosť lepšie spoznať ich a nemocnicu, v ktorej budú pracovať.

„S už vybranými spolupracovníkmi absolvujeme školenia mäkkých manažérskych a komunikačných zručností,  ako aj  tých odborných v oblasti chirurgie, ortopédie či urológie. Takto nielen budujeme, ale aj vzdelávame náš tím už teraz, viac ako rok pred otvorením nemocnice,“ dodáva Alena Kendrick.

Partnerské postavenie sestier

„Mňa pri výberovom konaní, ktorým som si tiež musela prejsť, najviac oslovilo to, že komisiu zaujímal môj názor. Dali mi možnosť participovať na tomto projekte, z ktorého som aj po takmer dvojročnej spolupráci stále nadšená ako na začiatku. Rovnako sa teraz snažím aj ja pristupovať k členom svojho budúceho tímu,“ zdôrazňuje A. Bučuričová a dodáva, že v novej nemocnici sestry konečne budú môcť robiť sestry. „Nebudú musieť robiť milión iných vecí, ktoré im neprináležia. Sama som robila sestru a viem, že pacienti sa s nami veľa razy chceli rozprávať, ale my sme na to nemali priestor, lebo sme sa museli venovať iným ne-sesterským povinnostiam.“

Dozveďte sa viac o Nemocnici novej generácie z pohodlia Vášho domova

Pozrite si aktuálnu ponuku workshopov.

 

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu.