Oftalmologické pracovisko Nemocnice Bory

Oftalmologicke pracovisko

Oftalmologické ambulancie budú poskytovať kompletnú starostlivosť o pacientov s očnými ochoreniami. Ambulancie budú zamerané na diagnostiku, konzervatívnu a laserovú liečbu, pracovisko bude poskytovať chirurgickú liečbu predného segmentu oka, zeleného zákalu, sivého zákalu, sklovca a sietnice.

Priebeh vyšetrenia v oftamologickej ambulancii

Skúsený tím očných lekárov realizuje kompletné ambulantné vyšetrenie očí, vyšetrenie očného pozadia, kompletnú diagnostiku a liečbu. Medikamentóznu, injekčnú liečbu, laserovú liečbu a chirurgickú liečbu oka v celom spektre ochorení predného aj zadného segmentu oka.

Lekári

 • Doc. MUDr. Martin Černák, PhD.

  oftalmológ
 • MUDr. Zuzana Jamrichová

  oftalmológ
 • MUDr. Zuzana Piovarči Kubánová

  oftalmológ
 • MUDr. Hilda Pišteková

  oftalmológ
 • MUDr. Lucia Štúrová

  oftalmológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 8:00 - 16:00
 • Utorok: 8:00 - 16:00
 • Streda: 8:00 - 16:00
 • Štvrtok: 8:00 - 16:00
 • Piatok: 8:00 - 16:00

Ambulancie sú lokalizované na prízemí vľavo, recepcia B

Diagnózy liečené v očnej ambulancii

 • ochorenia očnice
 • ochorenia mihalníc
 • ochorenia spojovky, rohovky, dúhovky a zrenice
 • glaukóm (zelený zákal) je poškodenie zraku spôsobené odumieraním zrakového nervu
 • ochorenia šošovky (najmä sivý zákal)
 • ochorenia žltej škvrny (makuly), tj. miesta najostrejšieho videnia na sietnici
 • komplexné ošetrenie sklovca a sietnice pacientov s cievnymi oklúziami, diabetickou retinopatiou, trhlinami sietnice
 • ochorenia zrakového nervu a zrakovej dráhy
 • celkové ochorenia, ktoré majú prejavy na oku a prídatných štruktúrach (nádorové, autoimunitné a iné ochorenia)

Výkony oftalmologického pracoviska

Kompletná diagnostika glaukómu (zelený zákal)

 • meranie vnútroočného tlaku (pomocou tonometra s biomechanickou analýzou rohovky ORA a aplanačného tonometra)
 • gonioskopické vyšetrenie
 • vyšetrenie zorného poľa
 • perimetria /automatickým perimetrom
 • vyšetrenie očného pozadia
 • analýza progresie zmien Zeiss HFA3
 • OCT diagnostika
 • analýza vrstvy nervových vláken, gangliových buniek
 • analýza neuroretinálneho lemu

Diagnostika ochorení sietnice oka

Na diagnostiku ochorené sietnice oka sa používa:

 • OCT prístroj (optický koherenčný tomograf)
  • OCT + HRA Modul2 SPECTRALIS® s detailnou analýzou jednotlivých vrstiev sietnice a cievnatky
  • Fluoresceínovú angiografiu so širokouhlým zobrazením a autoflorescenciou
 • USG diagnostika intra aj extraokulárnych ochorení
 • Fotodokumentácia predného i zadného segmentu oka

Podávanie injekčnej liečby

 • intravitreálne injekcie
 • parabulbárne injekcie

Liečba a operácie očí lasermi

 • laserové ošetrenie sietnice
 • laserová kapsulotómia
 • laserová operácia glaukómu (PSLT, laserová iridotómia)

Chirurgické výkony

 • ochorenia mihalníc - choroby postavenia mihalníc, odstránenie benígnych a malígnych lézií, chirurgické riešenie zápalových ochorení
 • ochorenia spojovky - malígne a benígne lézie
 • ochorenia rohovky - zápaly, našitie amniovej membrány, keratoplastika
 • ochorenia šošovky - operácia sivého zákalu s implantáciou štandartných aj nadštandtartných vnútroočných šošoviek
 • glaukóm- filtračné operácie, operácie s použitím očných implantátov
 • ochorenia sklovca - zakrvácanie do sklovca, zákaly sklovca, ochorenia vitreomakulárneho rozhrania
 • ochorenia sietnice a cievnatky -makulárne diery, epiretinálne membrány, odlúčenie sietnice, trhliny sietnice, úrazy, zápaly, komplikácie cievnych a metabolických ochorení

Oftalmologické pracovisko bude spolupracovať pri výskumnej a výukovej činnosti.

Praktické informácie

Oftalmologická ambulancia I

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: výmenný lístok od lekára špecialistu

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum sprístupnenia nových termínov: 2024-08-15

Stav zaplnenia termínov ambulancie: diár obsadený do konca augusta

Neprítomnosti na ambulancii: .
MUDr. Jamrichová: 17.7. - 23.7.2024; 27.8. - 31.8.2024
MUDr. Piovarči - Kubánová:22.8. - 23.8.2024; 30.8.2024

Oftalmologická ambulancia II

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: výmenný lístok od lekára špecialistu

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum sprístupnenia nových termínov: 2024-08-15

Stav zaplnenia termínov ambulancie: diár obsadený do konca augusta

Neprítomnosti na ambulancii: .
MUDr. Štúrová: 6.8. - 9.8.2024; 27.8. - 30.8.2024

Oftalmologická ambulancia III

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: v réžií ambulancie

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: výmenný lístok od lekára špecialistu

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: v réžií ambulancie

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum sprístupnenia nových termínov: 2024-08-15

Stav zaplnenia termínov ambulancie:

Neprítomnosti na ambulancii: .
MUDr. Černák: 24.7. - 31.7. 2024