Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

V Nemocnici Bory začali testovať heliport

Heliport na streche novej bratislavskej Nemocnice Bory, ktorej prvé pracoviská otvoríme už v marci tohto roka, začali tento týždeň testovať.

Prvý technický let a test prevádzky heliportu

V stredu 11. januára sa uskutočnil prvý technický let Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). Testovala sme prevádzku heliportu za denných podmienok a dobrej viditeľnosti, ako aj počas tmy.

Oblet vykonával ľahký dvojmotorový vrtuľník EC 135. Na heliport, ktorý je umiestnený na kovovej konštrukcii na streche nemocnice. Vrtuľník priletel približne o 15.45 h, vykonal oblet počas dennej viditeľnosti a následne pristátie na heliporte. Tam posádka počkala do západu slnka a následne vykonala oblet ešte počas tmy.

Dve fázy skúšky heliportu

Predtým, ako Dopravný úrad vydá rozhodnutie o schválení a kompletnom uvedení heliportu do prevádzky, je potrebné vykonať oblet, ktorý sa skladá z dvoch častí.

Prvý sa vykonáva počas dňa za normálnych podmienok viditeľnosti, kedy si posádka vrtuľníka naletí na heliport zo všetkých letových smerov a posúdi možnosti manévrovania a pristátia. Druhá fáza je zaletenie na heliport počas tmy, kedy pilot pristáva pomocou navigačných svetiel na osvetlenú plochu,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ Nemocnice Bory Juraj Kaiser.

S nemocnicou je heliport prepojený dvoma výťahmi. Tie smerujú priamo na rádiodiagnostické pracovisko a operačné sály, aby mohol byť akútny pacient okamžite ošetrený.

Heliport je vybavený modernými technológiami

Heliport sa staval ako súčasť nemocnice a samotná inštalácia technológií trvala s prestávkami tri mesiace. Po technologickej stránke je heliport plne vybavený. Jeho osvetlenie pozostáva z najnovšieho LED navigačného systému, ktorý ovláda buď pilot priamo z vrtuľníka alebo zodpovedný pracovník z riadiaceho strediska v nemocnici. V zimnom období je heliport zabezpečený proti namŕzaniu vďaka vyhrievaniu pristávacej plochy. Súčasťou vybavenia je aj systém automatického hasenia pre prípad požiaru.

Nemocnici starosť o prevádzku a udržiavanie heliportu odpadne. Na to, aby bol heliport celoročne v dobrom technickom stave, ktorý zodpovedá platným predpisom a prevádzkovým štandardom, bude dohliadať slovenská spoločnosť TECHNISERV. Podieľala sa aj na technologickej časti výstavby heliportu.

Pri transporte pacientov sú kľúčové rýchlosť, bezpečnosť a efektivita. Nemocničné heliporty preto vybavujeme najmodernejšími a najspoľahlivejšími technológiami. Chceme prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre pacientov a záchranárov a celkovo k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Verím, že v horizonte pár rokov sa podarí na Slovensku vybudovať sieť logicky rozmiestených a najmä certifikovaných heliportov, ktoré budú spĺňať platné európske štandardy,“ uviedol Roman Danda, riaditeľ TECHNISERVu.