Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Operačné sály budú v novej bratislavskej nemocnici vybavené nadštandardne

Na druhom poschodí novej bratislavskej nemocnice Bory sa už onedlho začne zariaďovať 14 špičkových operačných sál, oddelenie intenzívnej starostlivosti a pracoviská jednodňovej starostlivosti. Operačné sály a diagnostické pracoviská umožňujú tzv. urgentnú cestu pacienta. Pretože v prípadoch ako je záchrana pacienta s akútnou cievnou mozgovou príhodou alebo srdcovou príhodou, ide o minúty.

Najmodernejšie technológie na operačných sálach Nemocnice Bory

V operačných sálach budú špičkoví chirurgovia využívať najnovšie technológie dostupné na našom trhu, a niekoľko z nich bude jedinečne vybavených. Hybridná operačná sála pre náročné cievne výkony vybavená angiolinkou. Sekčná sála pre pôrody cisárskym rezom sa bude nachádzať v blízkosti pôrodnice.

V novej bratislavskej nemocnici sa postaráme aj o najmenších pacientov s komplikáciami, pretože okrem novorodeneckej jednotky intenzívnej starostlivosti, bude k dispozícii operačná sála prispôsobená pre potreby detského pacienta.

Operačné sály pre cievnu mozgovú príhodu aj infarkt myokardu

Päť zákrokových sál intervenčnej rádiológie bude vyhradených pre neurovaskulárne, koronárne a periférne cievne intervencie. Koronárne výkony sa realizujú u pacientov, ktorých privezú s akútnym infarktom srdcového svalu. Je to metóda, ako sa dá vyriešiť zúženie koronárnych tepien srdca, ktoré zapríčiňujú jeho nedokrvenie a infarkt.

Pre pacienta s cievnou mozgovou príhodou bude okrem rýchlej cesty z urgentu na CT pracovisko pripravená v blízkosti aj zákroková sála určená na neurovaskulárnu intervenciu. Pre najkomplikovanejšie výkony ako napríklad operácia rozsiahlej výdutiny mozgovej cievy, bude k dispozícii hybridná operačná sála s angiografom.

Ide o kombináciu operačnej sály a röntgenologickej vyšetrovne, ktorej súčasťou je operačný stôl a špeciálny röntgen. Priechodnosť cievy sa zisťuje zavedením katétra, stentu a aplikovaním kontrastnej látky pod rádiologickou kontrolou, čo umožňuje plnohodnotné ošetrenie pacienta a maximalizuje úspešnosť zákroku.

Moderná evidencia pacientov

V Nemocnici Bory bude v starostlivosti o pacienta pomáhať lekárom a sestrám aj nemocničný informačný systém a to počas jeho celého pobytu v nemocnici. Vďaka nemu budú mať pracovníci komplexný prehľad o pacientových absolvovaných zákrokoch a vyšetreniach. Informačný systém pomôže precíznejšie plánovať nielen hospitalizácie, zdravotnícky materiál, ale aj operácie. Uľahčí to  aj prácu sestrám a zdravotníckym asistentom.

Sestre sa vďaka informačnému systému zjednoduší administratíva zdravotnej dokumentácie. Predtým musela sestra do karty ručne zapisovať všetky údaje o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti. V novej bratislavskej nemocnici bude administratíva automatizovaná. Sestra bude mať v rámci nemocničného informačného systému predpripravené štruktúrované dokumenty. Napríklad v prípade nameraných hodnôt vitálnych funkcií pacienta sa hodnoty po zmeraní budú prenášať do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Veľa okien a denného svetla

To nebude chýbať ani na operačných sálach novej Nemocnice Bory v Bratislave. Päťposchodovú budovu Nemocnice Bory navrhli architekti podľa najmodernejších princípov, práve tak, aby prostredie prispievalo k liečbe pacienta a pohode personálu. Dostatok denného svetla prispeje  nielen k pracovnej pohode operačných tímov, ale všetkého personálu.

Tréningová operačná sála pre personál i študentov

Vzdelávanie a výcvik zdravotníckeho personálu novej bratislavskej nemocnice je dôležitý. Preto bude v nemocnici zriadené multifunkčné školiace stredisko, ktorého súčasťou bude aj tréningová operačná sála a tréningové pracovisko intenzívnej starostlivosti s kompletným prístrojovým vybavením. Personál Nemocnice Bory sa bude môcť tak nielen vzdelávať, ale aj trénovať rôzne techniky a procesy.

Chceli by ste vedieť, kto bude pracovať v novej bratislavskej nemocnici? Aj to vám vo videu  prezradí HR riaditeľka projektu Nemocnice Bory Jana Palenčárová.