Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Workshop v Mammacentre Bory: Skorá diagnostika zachraňuje životy

V Nemocnici Bory sa uskutočnil odborný workshop zameraný na predstavenie činnosti nového pracoviska Mammacentra Bory odbornej verejnosti. Súčasťou bohatého odborného programu bol aj praktický nácvik odobratia vzorky prsníkového tkaniva rôznymi technikami pod mamografickou a ultrazvukovou kontrolou.

mammacentrum komplexna starostlivost o prsniky rakoviny prsnika

Rakovina prsníka na Slovensku

Na Slovensku každoročne pribudne viac ako 3 400 novodiagnostikovaných pacientiek s rakovinou prsníka. V poslednej dekáde výrazne narástol výskyt rakoviny prsníka u mladých žien vo veku 35-40 rokov.

Napriek tomu, že vo svetovom meradle nemáme najvyšší výskyt rakoviny prsníka, slovenské pacientky majú jedno z najhorších päťročných prežívaní s týmto ochorením. V priemere denne zomrú tri ženy na rakovinu prsníka, čo Slovensku prinieslo smutné prvenstvo v miere úmrtnosti na rakovinu prsníka v porovnaní s krajinami Európskej Únie.

„Sme veľmi radi, že súčasťou nášho workshopu bola aj prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE, Ing. Jana Pifflová Španková, ktorá vo svojej prezentácií predstavila problematiku karcinómu prsníka z pacientskej perspektívy s poukázaním na dôležitosť mamografického skríningu. Týmto by som jej aj celému tímu, ktorý sa podieľal na tomto workshope rada poďakovala za príjemnú spoluprácu spojenú s niečím užitočným,“ povedala MUDr. Anna Šebová, klinický líder pre úsek rádiodiagnostiky.

Dôležitosť mamografie a včasného skríningu

Častým dôvodom vysokej úmrtnosti je diagnostika rakoviny prsníka v pokročilom štádiu a nízky záchyt v skorých štádiách, keď je liečba najúčinnejšia. Výskumy dokazujú, že najúčinnejšou metódou na zachytenie tohto ochorenia v skorom štádiu je okrem prevencie aj aktívne vyhľadávanie prsníkových nádorov v zdravej populácii – skríning.

Najúčinnejšou metódou pre skríning sa ukázala byť mamografia. Účasť žien na mamografickom skríningu na Slovensku je však veľmi nízka, okolo 30%, čo je výrazne menej v porovnaní s krajinami západnej Európy, kde sa skríningu zúčastňuje 80-90% zdravej populácie.

Ciele Mammacentra Bory

Nové pracovisko Mammacentrum Bory si kladie za cieľ sprístupniť mamografický skríning čo najväčšiemu počtu zdravých žien, aby bolo možné zachytiť čo najviac nálezov prsníka v skorom štádiu. Týmto pomáhajú ochrániť ich život a zdravie.

Vďaka multiodborovej spolupráci špecialistov v Nemocnici Bory z oblastí mamodiagnostiky, rádiológie, onkológie, radiačnej onkológie, nukleárnej medicíny, prsníkovej chirurgie, gynekológie, patológie a mnohých ďalších, v spojení s vynikajúcim technickým vybavením Mammacentra Bory, vytvárame koncové vysokošpecializované pracovisko.

„Našou snahou je spolupracovať s nemocnicami a poliklinikami siete Penta Hospitals, aby sme zabezpečili pacientkam s abnormálnym prsníkovým nálezom skorú komplexnú diagnostiku, vrátane odobratia vzorky, jej histologizácie a rýchleho podstúpenia účinnej liečby. Boj proti rakovine je tímová práca a my sme pripravení byť jej silnou súčasťou,“ doplnila Šebová.

Online rezervácia mamografie či sona prsníkov

Pacientky Mammacentra Nemocnice Bory sa môžu objednať na mamografické vyšetrenie či sono prsníkov nielen telefonicky cez naše kontaktné centrum na čísle 0950 105 510, osobne na recepcii nemocnice, ale aj online prostredníctvom nášho rezervačného systému.

Rezervujte si vyšetrenie