Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
predregistracia pacientov3-2

Do Nemocnice Bory sa predregistrovalo už 50-tisíc ľudí

Do Nemocnice Bory sa od februára predregistrovalo už viac ako 50-tisíc ľudí. Prvá koncová nemocnica siete Svet zdravia je aktuálne dokončená na 86 percent a otvoriť ju plánujeme v marci 2023.

Najmodernejšia nemocnica na Slovensku vyrastá na zelenej lúke

V Nemocnici Bory plánujeme uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií ročne a 350-tisíc ambulantných vyšetrení. Čo je pri prepočítaní na jeden deň vysoké číslo. Keďže najmodernejšia nemocnica Slovensku však ale vyrastá na zelenej lúke a nemá vytvorenú klasickú databázu svojich pacientov tak, ako iné, ktoré vznikli pred desiatkami rokov.

Ak k nám teda zavíta pacient v prvý deň, musí vyplniť všetky vstupné dáta, čo síce netrvá dlho, ale pri stovkách nových pacientov denne nastáva spomalenie chodu nemocnice. Nechceme nič podceniť a preto sme už vo februári prišli s možnosťou veľmi jednoduchej predregistrácie pre našich pacientov. Vďaka nej budeme o sebe vzájomne vedieť a všetko potrebné dokážeme vybaviť jednoduchšie a rýchlejšie.

predregistracia-pacientov

Kto má o Nemocnicu Bory najväčší záujem?

Najviac predregistrovaných pacientov pochádza z Bratislavského kraja (68,7 percent), potom nasledujú pacienti z Trnavského (11,1 percent), Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja (po 5,5 percent). Čo sa týka veku, zastúpené sú všetky kategórie od 18 do vyše 60 rokov, pričom viac ako polovicu tvoria pacienti od 35 do 59 rokov. 

Najväčší počet predregistrovaných pacientov tvoria:

  • poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (47,6 percent)
  • po nich nasledujú poistenci Dôvery (39,8 percent)
  • zvyšok sú poistenci Unionu (11,8 percent) a iní samoplatcovia. 

Liekovy-vozik_praca-sestry

Benefity, ktoré najviac oceňujú pacienti

Predregistrovaných pacientov sme sa pýtali v krátkom dotazníku aj na to, čo považujú za najväčší benefit novej Nemocnice Bory. Ktoré to sú?

Predregistracia-pacientov_pred otvorenim

Predregistrujte sa do Nemocnice Bory už dnes

Pacienti sa môžu predregistrovať online na www.predregistraciabory.sk.  Ide o veľmi jednoduchý proces, kde aktuálne zadáte iba:

  • svoje meno,
  • vek
  • e-mailový kontakt.

Vďaka tomu vás budeme pravidelne informovať, ako projekt napreduje a ktoré pracoviská sa aktuálne otvárajú. V niektorých oblastiach bude Nemocnica Bory koncovou nemocnicou, zároveň však začne prirodzene plniť aj funkciu spádovej nemocnice pre pacientov z okolia.

V okamihu, keď dostaneme povolenie na prevádzku nemocnice a staneme sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, približne mesiac pred otvorením, budeme vedieť predregistrovaných pacientov osloviť znova, aby doplnili svoje údaje týkajúce sa ich zdravotného stavu. Následne si môžu rezervovať prvé termíny na vyšetrenie a naša vzájomná komunikácia už teda bude veľmi rýchlaNemocnica Bory bude mať :

  • viac ako 30 medicínskych špecializácií,
  • šesť komplexných multidisciplinárnych  programov,
  • 1 400 zamestnancov a
  • 400 lôžok.