Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Prvá certifikovaná žena na da Vinci Xi na Slovensku

MUDr. Katarína Peregrimová pracuje ako lekár špecialista gynekologicko-pôrodníckeho pracoviska v Nemocnici Bory.

Na jeseň minulého roku sa stala prvou certifikovanou ženou na Slovensku, ktorá môže operovať na najmodernejšom laparoskopickom operačnom systéme da Vinci Xi.

Lekárske začiatky

Katarína Peregrimová nemala nikdy ambíciu byť lekárkou. Aj keď v rodine ich zopár bolo. Chcela sa venovať práci so slovom, avšak v škole ju bavila aj biológia. Na radu rodičov sa rozhodla študovať medicínu, kde by sa z nej mohla stať psychiatrička. Prax na tomto oddelení ju neoslovila a tak začala rozmýšľať, čomu by sa ďalej mohla venovať. Začala hľadať akčnejší odbor a oslovila ju anestéziológia a gynekológia a pôrodníctvo.

Počas vysokej školy absolvovala viacero zahraničných pobytov a stáží. V treťom ročníku bola mesiac na Taiwane, kde sa venovala internej medicíne. Zúčastnila sa aj polročného pobytu vo Fínsku, kde si vyskúšala prácu na oddeleniach, medzi ktorými sa rozhodovala. Na konci piateho ročníka absolvovala mesačný pobyt na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Izraeli. Po týchto skúsenostiach sa rozhodla pre gynekologicko-pôrodnícku špecializáciu.

Prečo si vybrala Nemocnicu Bory?

Po skončení štúdia na lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala svoju profesijnú kariéru v UNLP v Košiciach na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Neskôr pracovala v nemocnici v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ jej kroky viedli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Do Nemocnice Bory prišla z osobných dôvodov. Pracovala už v sieti Penta Hospitals Slovensko a bola stotožnená s tým, ako fungujú jednotlivé procesy. „Chcela som sa posunúť ďalej, do väčšieho mesta, je to pre mňa výsada a vzrušujúce byť pri niečom novom, začínajúcom, kde sa procesy len nastavujú. Samozrejme, nemocnica je krásna, má špičkové prístroje, ako sú okrem robota napríklad aj ultrazvuky,“ dodala Katarína Peregrimová.

Cesta k robotovi da Vinci Xi

Od začiatku svojej kariéry na gynekologicko-pôrodníckom oddelení som viac inklinovala ku gynekológií. V Nemocnici Bory som sa mohla viac profilovať. Pridala som sa teda ku gynekologickému tímu, keďže ma profesne napĺňa operovať,“ objasnila Katarína Peregrimová.

Keď sa doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., klinický líder pre úsek Žena a dieťa v Nemocnici Bory, certifikoval na prácu s robotom da Vinci Xi, musel mať pri sebe aj asistenta, ktorý sa certifikoval s ním. Túto možnosť získala Katarína Peregrimová, ktorá vytvorila s Mikulášom Redechom harmonický tím.

Prvá Slovenská certifikovaná žena na operácie na da Vinci Xi

Viacero žien na Slovensku má asistentský certifikát k robotovi, tak ako aj Katarína Peregrimová. Ona však začala na robotovi trénovať oveľa viac, našla si svoju asistentku a pripravovala sa na certifikáciu. Katarína Peregrimová spomína, ako bola príprava na certifikáciu náročná: „Robot je veľmi špecifický. Najprv sa človek musí naučiť prístroj da Vinci XI ovládať, napríklad ako ho zapájať. Ďalej sa s ním musí naučiť operovať, na čo slúžia virtuálne tréningy na reálnom robotovi. Následne prichádza na certifikáciu do jedného z tréningových centier v Európe. Tam prebieha celodenná certifikácia.“

Na certifikáciu si spolu so sebou ako asistentku zobrala MUDr. Moniku Dugátovú. Čisto ženský tím je taktiež neobvyklý vo svete robotiky. „Je to pre mňa prestíž, zároveň som sa aj medicínsky veľmi posunula. Je to radosť pre mňa operovať pacientky na robotovi,“ dodáva Katarína Peregrimová.

Najmodernejší laparoskopický operačný systém na Slovensku

Laparoskopický operačný systém Da Vinci Xi je najvyšší stupeň miniinvazívnej chirurgickej liečby mnohých onkologických diagnóz týkajúcich sa ochorení napríklad brušnej, hrudnej alebo ústnej dutiny. V gynekológii sa používa hlavne pri náročných operáciách prevažne u obéznych pacientok.

Robotická operácia poskytuje pre pacientov tieto benefity:

  • kratšia doba hospitalizácie,
  • nižšia pooperačná bolesť a výskyt komplikácií,
  • nižšia potreba krvných transfúzií,
  • nižšie riziko trvalých následkov,
  • skorší návrat do aktívneho života.