Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

50 tendrov za 50 miliónov tento rok! Takto sa zariaďuje technológiami Nemocnica Bory

Prvý kybernetický nôž v slovenskom zdravotníctve a k nemu ďalší lineárny urýchľovač, ktorý je svetovou novinkou, päť špičkových CT prístrojov a aj dve magnetické rezonancie. Do Nemocnice Bory dnes treba nakúpiť viac ako 10-tisíc položiek medicínskeho vybavenia – od tých najväčších prístrojov až po teplomery a chirurgické pinzety. Aby sa všetko stihlo nakúpiť načas, za jeden rok treba uskutočniť až 50 výberových konaní za takmer 50 miliónov eur! Ako ale vybrať čo najlepšie? V rozhovore vám to prezradí Milan Marinčák, ktorý je v projekte Nemocnice Bory zodpovedný za medicínske a technologické vybavenie.

Vraví sa, že základom, srdcom dobrej nemocnice sú ľudia – lekári a sestry. Ale v prípade Nemocnice Bory to bude aj technológia.

Presne tak. Nie je možné, aby kvalitní ľudia pracovali bez kvalitnej technológie a vybavenia. Naším cieľom je, aby bola nová bratislavská nemocnica Bory unikátna a pôsobili tam špičkoví ľudia, ktorí budú pracovať s rovnako špičkovým medicínskym vybavením.

V týchto zemepisných šírkach nie je nemocnica ako Nemocnica Bory

S vybavením ako sú dva lineárne urýchľovače, dve magnetické rezonancie, päť CT prístrojov, 28 ultrazvukov, 80 liekových chladničiek, 300 monitorov vitálnych funkcií, 400 infúznych púmp a dávkovačov je jedinečná na Slovensku. Na prvý pohľad to vyzerá ako veľmi predimenzované technologické zázemie. Prečo sa pre nemocnicu na Boroch plánuje také rozsiahle vybavenie?

Nemyslím si, že je to predimenzované. Zodpovedá to všetkým klinickým programom a komplexnému rozsahu činností, ktoré v novej nemocnici plánujeme rozvíjať.

Ale prečo potrebuje tak veľa prístrojov? Môžeme si to povedať na konkrétnom príklade?

Dobrým príkladom je pracovisko radiačnej onkológie, kde je špecifický CT simulačný prístroj. Slúži na vytvorenie 3D modelu pacienta a prípravu ožarovacieho plánu, aby pacient dostal správnu terapiu. Alebo pracovisko nukleárnej medicíny, kde sú tiež dva CT prístroje, ktoré sú ale hybridné, čiže kombinované s inou modalitou – PET/CT a SPECT-CT. Nedá sa teda povedať, že v nemocnici bude päť rovnakých CT prístrojov. Ide o technológie, ktoré sa v niečom odlišujú.

Medicínska technika

Ste zodpovedný za výber medicínskej techniky. V čom spočíva vaša práca? Čo všetko sa skrýva za spomenutými 10 tisíc položkami?

Na začiatku sme museli určiť, čo potrebujeme pre všetky medicínske činnosti. Zoznam medicínskeho vybavenia so spomínanými 10-tisíc položkami nazývame „equipment plán“ a je to náš kľúčový dokument. Obsahuje úplne všetko, čo do Nemocnice Bory medicínsky patrí na každé oddelenie – od najväčších prístrojov ako lineárny urýchľovač či magnetická rezonancia až po teplomery a chirurgické pinzety.

Na „equipment plán“ sa dá pozerať z viacerých uhlov. Po prvé je to legislatíva, vestník Ministerstva zdravotníctva SR, čiže zákonné požiadavky, čo má ktoré pracovisko obsahovať. A potom sú veci nad rámec vestníka a legislatívnych normatívov, a to je niečo, čo nás môže odlíšiť od ostatných pracovísk.

Moje know-how sú konzultanti z celého sveta

Než ste posilnili tím novej Nemocnice Bory, pôsobili ste ako všeobecný chirurg v sieti nemocníc Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi. Ako ste sa dostali k tejto veľmi originálnej pracovnej pozícii?

Spišskej Novej Vsi som strávil úžasných deväť rokov svojho profesionálneho života. Spoznal som skvelých ľudí a nabral množstvo klinických skúseností. Ale bolo tu niečo ako moja vnútorná nespokojnosť, nebyť dlho na jednom mieste. Prišla príležitosť a ako sa vraví, bol som asi v správnom čase na správnom mieste. Dostal som sa do projektu novej bratislavskej nemocnice, kde zastrešujem medicínske vybavenie.

Bolo to niečo, s čím som sa musel pomerne dlho zoznamovať, naštudovať množstvo vecí, o ktorých som ako chirurg nemal prehľad. Ale v tom je čaro tejto agendy, že zahŕňa spektrum celej medicíny, ktoré je obrovské. Samozrejme, na jedného človeka je to príliš veľké sústo. Bolo treba vymyslieť, ako na to. Moje know-how sú konzultanti, sieť klinikov, expertov zo Slovenska, z Čiech, z Nemecka, zo Spojených štátov.

Sú to ľudia od nás, zo siete ProCare a Sveta zdravia aj externisti, prednostovia prestížnych kliník, primári, lekári, vedúce sestry a iní špičkoví špecialisti. A samozrejme, budúci klinickí lídri novej nemocnice Bory. Zostavili sme pracovné skupiny a spolu pripravujeme zadanie pre Centrálny nákup, aby sme do nemocnice vybrali čo najlepšie. Máme ambiciózny harmonogram, podľa ktorého v priebehu jedného roka prebehne viac ako 50 výberových konaní v objeme celkovej investície za takmer 50 miliónov eur.

Nemocnicu Bory de facto „kreslíme“ za pochodu

Novú bratislavskú nemocnicu zariaďujete z pohľadu medicínskeho vybavenia. Na čo všetko je potrebné myslieť ešte predtým, než sa do výberového konania zadajú konkrétne propozície, a než nemocnica vyberie dodávateľa na konkrétnu medicínsku techniku?

Operačné miestnosti Bory

Predovšetkým sa treba pozrieť na to, čo existuje na trhu, ako na Slovensku, tak vo svete, aké rôzne riešenia. Postupne, po dlhých diskusiách v pracovných skupinách, vytvárame medicínsky koncept jednotlivých pracovísk v súlade s plánovaným rozsahom ich činností. Zoberme si napríklad operačné stoly. Existujú systémové operačné stoly, ktoré sú zabudované v podlahe a existuje iný koncept mobilných stolov, ktoré ponúkajú možno väčšiu flexibilitu.

Každé riešenie má plusy aj mínusy. Samozrejme, treba sa pozrieť i do zahraničia. Navštívili sme mnoho krajín a nemocníc v západnej Európe, medzi iným napríklad univerzitnú nemocnicu v Zürichu, kde sme videli ako efektívne majú zabehnuté prekladanie pacientov na operačných sálach. A niečo z toho budeme aplikovať aj v Nemocnici Bory.

Technologické vybavenie nemocnice

Spomínali ste konzultantov. Ako funguje spolupráca s nimi pri zadefinovaní technologického vybavenia, ktoré by malo byť súčasťou nemocnice?

Vždy sa ich pýtame na to, s čím sú zvyknutí pracovať, akú majú skúsenosť počas svojej kariéry a hlavne, aké sú ich očakávania. Predpokladom je mať predstavu o rozsahu výkonov na danom pracovisku a následne špecifikovať príslušné požiadavky.

Akonáhle si zadefinujeme kľúčové parametre nejakého zariadenia, musíme si urobiť prieskum trhu, prípadne hlbšiu analýzu, a tým sa dopracujeme k zadaniu. Pracovné skupiny sú priamo zapojené do technického a medicínskeho posúdenia ponúk vo výberových konaniach. Následne dávame Centrálnemu nákupu medicínske odporúčanie k finálnemu výberu dodávateľa.

Nemocnica Bory bude prešpikovaná najmodernejšou technológiou

Aké najväčšie medicínske „chuťovky“ v nej budú?

Pre mňa asi najväčšou je pracovisko radiačnej onkológie, kde máme na prvom podzemnom podlaží dva bunkre. Sú to miestnosti, ktoré majú steny z betónu hrubého asi jeden a pol metra, kvôli radiačnej ochrane. V nich sú umiestnené lineárne urýchľovače – jeden veľmi špecifický, robotický, takzvaný „kybernetický nôž“ Cyber Knife, ktorý bude prvý na Slovensku.

Vďaka nemu pacienti s určitým typom onkologických diagnóz nebudú musieť dochádzať za liečbou do zahraničia. Druhý lineárny urýchľovač je síce štandardný, ale ide o svetovú novinku uvedenú na trh len koncom minulého roka. Sme štvrtí na svete, ktorí si ho objednali. To sú teda dve „chuťovky“, ale máme množstvo ďalších technológií.

Zaujímavo vybavené pracovisko nukleárnej medicíny, operačné sály alebo aj všeobecné lôžka, kde pripravujeme systém liekových vozíkov, veľmi nadčasový pre celú strednú Európu.

nemocncia bory operacne saly

Každá operačná sála bude v Nemocnici Bory výnimočná

Hybridná operačná sála

Jednou z vecí, ktorá sa pri predstavovaní nemocnice Bory vyzdvihovala, je hybridná operačná sála. Čo si pod ňou predstaviť?

Hybridná operačná sála, ako vyplýva z názvu, slúži na hybridné výkony. Sú to výkony kombinujúce operačné, intervenčné a zobrazovacie postupy napríklad v neurochirurgii pri komplikovaných operáciách výdutiny ciev na mozgu. Ale prakticky každá naša operačná sála bude niečím výnimočná v závislosti od toho, aké výkony v nej budeme realizovať.

V čom sa jednotlivé operačné sály budú líšiť?

Plánujeme operačné sály pre osem základných chirurgických špecializácií, v rámci ktorých sa budú vykonávať najkomplikovanejšie high-end výkony. Napríklad na operačnej sále pre chirurgiu pečene bude prístroj na peroperačnú ultrasonografiu či mikrovlnný ablačný prístroj na odstránenie metastáz z pečeňového tkaniva. Avšak stavebne sú operačné sály pripravené do veľkej miery uniformne, aby mohla byť ich kapacita zdieľaná, pokiaľ to umožní prevádzka.

Menšie medicínske technológie sú rovnako dôležité ako tie veľké

A čo menšie technológie? Čo treba pri ich výbere zohľadniť?

Neriešime len medicínsku techniku, ale celé vybavenie. V jednom balíku máme napríklad lôžka a príslušenstvo, v ďalšom inkubátory, infúzne pumpy, medicínsky mobiliár, nerezové stoly pre rôzne pracoviská, inštrumentačné stolíky, infúzne stojany, rôzne sety a podobne.

Veľkou kapitolou je operačné inštrumentárium s obrovským množstvom a kategóriami položiek. Len tento balík samotný má podľa môjho odhadu 10-15 tisíc kusov. Pripraviť operačné sitá pre celý rozsah výkonov a „na mieru“ operatérov, je jedna z veľkých úloh, na ktorých pracujeme.

Výber medicínskej techniky pre nemocnicu Bory

Predpokladám, že ako bývalý chirurg pri výbere medicínskej techniky zohľadňujete užívateľský pohľad, aby sa kolegom robilo čo najlepšie…

Necítim sa ako bývalý chirurg. Naďalej chodím do služieb, aby som mal okrem manažérskej práce aj kontakt s bežnou realitou v nemocnici. Užívateľský pohľad je veľmi dôležitý a klinická skúsenosť priam nenahraditeľná. Mám ju síce z okresnej nemocnice, ale práve tam je človek v prvej línii a musí si vedieť poradiť s čímkoľvek sa stretne.

Ak prebieha výberové konanie, pozeráme sa na referencie a inštalácie v rámci Slovenska, Česka i zahraničia. Komunikujeme s konzultantmi, budúcimi lídrami. Prihliadame na to, aby pracovali s tým, čo im vyhovuje a spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Na akých užívateľských špecifikách medicínskej techniky teda najviac záleží?

Okrem toho, že musí spĺňať potrebnú certifikáciu a registráciu na príslušných úradoch, mala by byť „user friendly“, teda ľahko používateľná a v prípade, že je to nevyhnutné, aj integrovateľná z pohľadu IT. Jedným zo zaujímavých konceptov, ktoré v novej bratislavskej nemocnici pripravujeme, je systém liekových vozíkov.

Verím, že si ich naše sestry rýchlo obľúbia. Je to mobilná pracovná stanica, akási mini kancelária s počítačom, liekovým skladom a monitorom vitálnych funkcií v jednom, s ktorou sestra príde priamo k pacientovi. Pre lekárov máme zas pripravené vozíky bez liekových boxov, ale s počítačom na kolieskach, s ktorým si lekár spraví vizitu, ordináciu či príjmovú dokumentáciu priamo na izbe pacienta. V tradičných nemocniciach to nie je možné hlavne kvôli chýbajúcej infraštruktúre a stavebným limitom priestorov.

Operačné sály budú mať dostatok denného svetla

Ak porovnáte poslednú sálu, na ktorej ste operovali, s operačkou v Nemocnici Bory, v čom bude hlavný rozdiel?

Keď som bol naposledy pri operácii v jednej z našich nemocníc, premýšľal som v akých podmienkach kolegovia pracujú. Sú primerané stavebnému priestoru a tomu, ako sú veci historicky zabehnuté. Na Boroch to bude iné prakticky vo všetkom.

Napríklad operačné sály máme s veľkými oknami a prísunom denného svetla, čo nie je v klasických nemocniciach bežné. Umožňuje to celému operačnému tímu byť v oveľa lepšej pracovnej pohode.

Ďalšia vec je prúdenie vzduchu z multidirekcionálnych výustkov, špeciálne vzduchotechnické jednotky, multifunkčné panely v stene so zobrazovacími monitormi a integrovaný systém video manažmentu. Tých rozdielov je ďaleko viac, nehovoriac o medicínskych procesoch.

Pri akomkoľvek remesle je dôležité pracovné prostredie

Čo je extrémne kľúčové pre chirurga?

Ergonómia priestoru, uloženie operačných svetiel, endoskopických monitorov a ostatných vecí, ktoré s tým súvisia. Väčšina operačných výkonov sa dnes realizuje endoskopicky alebo laparoskopicky. Je veľmi dôležité, v akej polohe lekár operuje, kde stojí asistent a inštrumentárka.

To všetko vplýva na fyzickú pohodu operačného tímu, hlavne pri dlhých komplikovaných výkonoch. Snažíme sa vytvoriť ju optimálnym stavebným riešením, správne zvoleným vybavením či dizajnom.

Nakoľko budú musieť byť lekári a sestry technicky zdatní, aby túto technológiu vôbec používali?

Záleží od toho, o akých medicínskych činnostiach je reč. Ak ide o komplikovaný operačný výkon alebo intervenciu, ten neovláda samozrejme každý. Ale pokiaľ sa bavíme o bežných medicínskych úkonoch napríklad na lôžkovom oddelení, väčšina technológií bude flexibilných s čo najjednoduchším užívateľským rozhraním.

Už teraz s výrobcami, dodávateľmi, kolegami z prevádzky a ďalšími ľuďmi z projektového tímu plánujeme školenia personálu, ktorý bude do nemocnice prichádzať. Na tréning medicínskych procesov využijeme naše školiace centrum, kde je kompletne zariadená tréningová operačná sála, tréningová izba intenzívnej starostlivosti či štandardná lôžková izba. Sú tam prednáškové miestnosti, ktoré dokážeme prepojiť a zrealizovať tu aj malý kongres.

Aj preto sa hovorí o ambícii pregraduálneho a postgraduálneho štúdia nemocnice Bory?

Áno, presne tak. Všetko máme pod jednou strechou na prvom podzemnom podlaží budovy.

Príprava medicínskej techniky je v plnom prúde

Inštlácie medicínskej techniky pred otvorením nemocnice

Od otvorenia novej nemocnice nás delí rok a pol. Budova stojí, pracuje sa už v interiéri. Ako sa tieto práce koordinujú s inštaláciou novej medicínskej techniky?

Máme viac ako 20 veľkých medicínskych zariadení, ktoré si vyžadujú stavebnú pripravenosť. Nemožno ich teda len tak kúpiť, doviezť a spustiť do prevádzky. Je to omnoho zložitejší proces, za ktorým je obrovské úsilie množstva ľudí od prevádzky cez koordinátorov stavby, celý stavebný tím, projektantov, generálneho projektanta až po dodávateľov a ich projektových manažérov.

Všetky veľké zariadenia, ako napríklad technológie sterilizácie, autoklávy, umývačky endoskopov, rádiologická technika, röntgeny, mamografy, magnetické rezonancie – majú špecifické požiadavky. Akonáhle sa vo výberovom konaní rozhodneme pre konkrétny prístroj, overuje sa stavebná príprava. Ak ju nemáme, musí sa dopracovať. Všetko skoordinovať a stihnúť v našom ambicióznom harmonograme je mimoriadne komplikovaná a náročná výzva pre všetkých.

Ako je opatrený výpadok elektriny v nemocnici

Napadla mi nočná mora pre každú nemocnicu, nielen postavenú na špičkovej technike – elektrický blackout. Ako je nová bratislavská nemocnica na Boroch proti výpadku elektrickej energie či iným nástrahám pre technológie zabezpečená?

Energetická bilancia je obrovská téma. Každé zariadenie vyžaduje určitý príkon. Ak máme napríklad pacienta s nestabilným krvným obehom na jednotke intenzívnej starostlivosti a tečie mu noradrenalín, jeho život závisí od fungovania infúznej pumpy a ventilátora.

Nie je možné akceptovať výpadok prúdu, preto sú tieto prístroje zapojené v nepretržitých obvodoch. Na to samozrejme musí myslieť už projektant. Zálohovanie máme teda zabezpečené na niekoľkých úrovniach v závislosti od toho, o aké zariadenie a pracovisko sa jedná. Okrem iného fungovanie počas potenciálneho výpadku nám zabezpečia tri diesel agregáty.

Michalovská nemocnica je pre nás inšpiráciou

Sieť nemocníc Svet zdravia svoju prvú nemocnicu novej generácie otvorila ešte v roku 2017 v Michalovciach. Nemocnica Bory v Bratislave je druhá.

Ako veľmi sa tieto dve nemocnice technologicky líšia?

Nemocnica novej generácie Michalovce je úspešný projekt a krásna nemocnica s príjemnými ľuďmi, kam veľmi rád chodím. Množstvo kolegov zo súčasného projektového tímu Nemocnice Bory pochádza práve z projektového tímu Michalovce. Pre nás je táto nemocnica veľkou inšpiráciou. Mnoho vecí je tam urobených nadčasovo až vizionársky.

V Nemocnici Bory vychádzame z podobného konceptu, no snažíme sa ísť ešte ďalej a možno sa aj poučiť z niektorých vecí, ktoré tam na začiatku nefungovali ideálne. Aj keď Michalovce sú špičkovou nadregionálnou nemocnicou, technologickým vybavením bude nová bratislavská nemocnica iná. Hlavne preto, že je to väčšia a koncová nemocnica s oveľa širším rozsahom medicínskych činností.

Technológie, s ktorými budú zdravotníci u nás denne pracovať, musia spĺňať náročné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť. Personálu a pacientom chceme ponúknuť nielen architektonicky zaujímavú budovu, moderné prostredie a procesy, ale aj kvalitné vybavenie, na výbere ktorého s nami už teraz aktívne spolupracujú. Veríme, že otvorením Nemocnice Bory prispejeme k zmene slovenského zdravotníctva k lepšiemu a posunieme štandard zdravotnej starostlivosti na špičkovú úroveň nielen u nás, ale v celej strednej Európe.

Plánujete v Nemocnici Bory aj operovať?

Samozrejme, že si to viem predstaviť a verím, že čoskoro budem aj ja súčasťou tímu Nemocnice Bory či už v rámci ďalšieho projektového manažmentu alebo klinickej prevádzky.