Kontinuálne
vzdelávanie

Nová nemocnica vytvára priestor na profesijný a odborný rozvoj. Neočakávame, že všetci členovia tímu sú odborníci na všetko, koncept novej nemocnice je naopak založený na princípe otvorenosti učiť sa nové veci neustále a byť otvorený zmenám.

Odborný a profesijný rast umožňujeme aj formou mentorstva pre začínajúcich medikov, či formou rotácie a vyskúšania si vedúcich rolí skúseným odborníkom.

Moderne vybavené priestory

Nemocnica zabezpečí lekárom kontinuálne vzdelávanie založené na princípoch klinickej edukácie. Plánuje ich vysielať na zahraničné stáže, konferencie a kongresy, aby si mohli zvyšovať odbornosť a aplikovať najnovšie medicínske trendy do vlastnej praxe.

V novej budove budú k dispozícii moderne vybavené učebné priestory vrátane simulačnej operačnej sály, na ktorej bude možné trénovať medicínske zákroky.

nemocnica bory - kontinualne vzdelavanie

ĎALŠIE DÔVODY PREČO PRACOVAŤ V NEMOCNICI
NOVEJ GENERÁCIE?

Orientácia na pacienta

ŠPIČKOVÉ
VYBAVENIE

Budujeme prestížne pracovisko založené na modernej medicínskej technike, efektívnych procesoch v kombinácii s najkvalitnejšími profesionálmi zo Slovenska aj zo zahraničia.

Zisti viac

Neustále zlepšovanie medicínskych procesov

MOŽNOSTI
KARIÉRNEHO RASTU

Na kariérny rast zamestnancov bude v novej nemocnici kladený veľký dôraz. Vedúci klinických jednotiek a hlavné sestry budú vedení k rozvoju vlastných odborníkov, ako aj svojich nástupcov.

Zisti viac

Liečivé prostredie nemocníc

ZAMESTNANECKÉ
BENEFITY

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu...

Zisti viac

Pripravenosť na budúci rozvoj

KONTINUÁLNE
VZDELÁVANIE

Nová nemocnica vytvára priestor na profesijný a odborný rozvoj. Neočakávame, že všetci členovia tímu sú odborníci na všetko, koncept novej nemocnice je naopak založený na princípe...

Zisti viac

Optimalizácia logistických tokov

JEDINEČNÁ
KULTÚRA

V novej nemocnici Bory tvoríme tím, ktorý prináša na Slovensko zdravotnú starostlivosť novej generácie, teda starostlivosť, ktorá kladie klienta na prvé miesto. Tí, ktorí chcú meniť...

Zisti viac

Efektívna prevádzka

MOTIVUJÚCE
OHODNOTENIE

Zamestnancov odmeňujeme konkurencieschopne nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy a vytvárame zdravotníkom priestor na čisto odbornú činnosť.

Zisti viac

Dajte nám
o sebe vedieť