Spať na novinky
Aktuality zo sveta novej generácie

Európsku kvalitu zdravotnej starostlivosti, prosím

Nová bratislavská nemocnica sa odlišuje zvonka na prvý pohľad svojím dizajnom. Pri jeho tvorbe sa aplikovali princípy liečivého prostredia a moderné technológie. No nemocnicu robí nemocnicou jej personál a nie len moderné vybavenie a pekná budova. Bude najmodernejšia nemocnica v Bratislave podobná tým európskym aj zdravotnou starostlivosťou, ktorú bude poskytovať svojim pacientom? Existuje na to jednoduchá odpoveď – bude.

Projekt novej bratislavskej nemocnice, ktorú dokončujeme v bratislavskej časti Bory pre všetkých pacientov, má veľkú výhodu. Možnosť nastaviť procesy naraz a hneď od začiatku prevádzky a posunúť tak ďalej slovenské zdravotníctvo. Veríme, že to pacienti pocítia od prvých dní spustenia novej nemocnice.

Budova novej nemocnice Bory v Bratislave

Prvým krokom je vrátiť sestry pacientom

Sestry majú na starosti obrovské množstvo vecí, ktoré im berú čas. Aby sa sestry mohli venovať pacientovi, a neriešiť administratívu alebo prevádzkové záležitosti, v novej nemocnici oddelíme zdravotnú starostlivosť od prevádzkových záležitostí.

Nemocničný manažér alebo manažérka zmeny je nový typ pozície, a to i v rámci našej siete nemocníc Svet zdravia ako aj v slovenskom zdravotníctve. Úlohou nemocničného manažéra zmeny bude riadiť rozloženie zdravotníckeho personálu naprieč nemocnicou Bory, manažment lôžkovej kapacity a akútnych príjmov. Viac o tejto novej pozícii si môžete prečítať na našom webe.

Nemocnica Bory – nemocnica bez papierov

Administratívne úkony, s ktorými sa trápil už asi každý z nás, pacienti v novej bratislavskej nemocnici nezažijú. Nový nemocničný informačný systém uľahčí vedenie všetkých legislatívnych požiadaviek. Navyše umožní, aby sa z Nemocnice Bory stala postupne úplne bezpapierová nemocnica.

Vzorky biologického materiálu sestra a dokonca ani sanitár nebudú musieť odnášať do laboratórií osobne. Urobí to za nich potrubná pošta. Potrubná pošta bude primárne slúžiť na rozvoz biologického materiálu a niektorých liečiv, a zo začiatku aj niektorých dokumentov. Viac vám o potrubnej pošte prezradí Juraj Kaiser, prevádzkový riaditeľ Nemocnice Bory.

Bezpečnosť pacientov je na prvom mieste

Zrýchlenie ošetrovateľských procesov a elimináciu chýb pri podávaní liekov zabezpečia inovácie ako identifikačné náramky, identifikačné karty a centrálna prípravovňa liekov.

Centrálna prípravovňa liekov s dávkovacím automatom odbremení sestry od manuálneho rozdeľovania tabliet a kapsúl do liekoviek. Taktiež zvýši bezpečnosť pacientov. K najvážnejším omylom dochádza práve pri podávaní liekov, kedy dochádza k ich zámene.

Pripravené balíčky s jednotlivými dávkami liekov budú pripravené na meno pacienta aj s časom, kedy majú byť podané. Príprava liekov bude prechádzať niekoľkými stupňami kontroly a každý balíček bude označený jednoznačným identifikačným kódom.

Proces bezpečného podávania liekov na najvyššej úrovni má Svet zdravia overený v nemocnici novej generácie v Michalovciach. Viac o tejto inovácii v slovenskom zdravotníctve si môžete prečítať v článku o centrálnej prípravovni liekov.

Dobrou správou je, že v Nemocnici Bory v Bratislave na zdravotnú starostlivosť európskej kvality bude stačiť pacientom ich kartička poistenca. Spustenie plnej prevádzky je naplánované v roku 2023, kedy nová nemocnica privíta svojich prvých pacientov.

Stavba novej nemocnice Bory v Bratislave

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu.

Dajte nám
o sebe vedieť