Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
nemocnica-bory-europska-kvalita-zdravotnej starostlivosti

Európsku kvalitu zdravotnej starostlivosti, prosím

Nová bratislavská nemocnica sa odlišuje zvonka na prvý pohľad svojím dizajnom. Pri jeho tvorbe sa aplikovali princípy liečivého prostredia a moderné technológie. No nemocnicu robí nemocnicou jej personál a nie len moderné vybavenie a pekná budova. Bude najmodernejšia nemocnica v Bratislave podobná tým európskym aj zdravotnou starostlivosťou, ktorú bude poskytovať svojim pacientom? Existuje na to jednoduchá odpoveď – bude.

Projekt novej bratislavskej nemocnice, ktorú dokončujeme v bratislavskej časti Bory pre všetkých pacientov, má veľkú výhodu. Možnosť nastaviť procesy naraz a hneď od začiatku prevádzky a posunúť tak ďalej slovenské zdravotníctvo. Veríme, že to pacienti pocítia od prvých dní spustenia novej nemocnice.

Budova novej nemocnice Bory v Bratislave

Prvým krokom je vrátiť sestry pacientom

Sestry majú na starosti obrovské množstvo vecí, ktoré im berú čas. Aby sa sestry mohli venovať pacientovi, a neriešiť administratívu alebo prevádzkové záležitosti, v novej nemocnici oddelíme zdravotnú starostlivosť od prevádzkových záležitostí.

Nemocničný manažér alebo manažérka zmeny je nový typ pozície, a to i v rámci našej siete nemocníc Svet zdravia ako aj v slovenskom zdravotníctve. Úlohou nemocničného manažéra zmeny bude riadiť rozloženie zdravotníckeho personálu naprieč nemocnicou Bory, manažment lôžkovej kapacity a akútnych príjmov. Viac o tejto novej pozícii si môžete prečítať na našom webe.

Nemocnica Bory – nemocnica bez papierov

Administratívne úkony, s ktorými sa trápil už asi každý z nás, pacienti v novej bratislavskej nemocnici nezažijú. Nový nemocničný informačný systém uľahčí vedenie všetkých legislatívnych požiadaviek. Navyše umožní, aby sa z Nemocnice Bory stala postupne úplne bezpapierová nemocnica.

Vzorky biologického materiálu sestra a dokonca ani sanitár nebudú musieť odnášať do laboratórií osobne. Urobí to za nich potrubná pošta. Potrubná pošta bude primárne slúžiť na rozvoz biologického materiálu a niektorých liečiv, a zo začiatku aj niektorých dokumentov. Viac vám o potrubnej pošte prezradí Juraj Kaiser, prevádzkový riaditeľ Nemocnice Bory.

Kvalitná zdravotná starostlivosť = bezpečnosť pacientov je na prvom mieste

Zrýchlenie ošetrovateľských procesov a elimináciu chýb pri podávaní liekov zabezpečia inovácie ako identifikačné náramky, identifikačné karty a centrálna prípravovňa liekov.

Centrálna prípravovňa liekov s dávkovacím automatom odbremení sestry od manuálneho rozdeľovania tabliet a kapsúl do liekoviek. Taktiež zvýši bezpečnosť pacientov. K najvážnejším omylom dochádza práve pri podávaní liekov, kedy dochádza k ich zámene.

Pripravené balíčky s jednotlivými dávkami liekov budú pripravené na meno pacienta aj s časom, kedy majú byť podané. Príprava liekov bude prechádzať niekoľkými stupňami kontroly a každý balíček bude označený jednoznačným identifikačným kódom.

Proces bezpečného podávania liekov na najvyššej úrovni má Svet zdravia overený v nemocnici novej generácie v Michalovciach. Viac o tejto inovácii v slovenskom zdravotníctve si môžete prečítať v článku o centrálnej prípravovni liekov.

Dobrou správou je, že v Nemocnici Bory v Bratislave na zdravotnú starostlivosť európskej kvality bude stačiť pacientom ich kartička poistenca. Spustenie plnej prevádzky je naplánované v roku 2023, kedy nová nemocnica privíta svojich prvých pacientov.

Stavba novej nemocnice Bory v Bratislave

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu.