Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Pri navrhovaní novej Nemocnice Bory sme mysleli na pacientov

Každá moderná stavba by mala svojou architektúrou podporovať v nej prebiehajúce procesy, nemocnica nevynímajúc. Preto je nová Nemocnica Bory navrhnutá tak, aby dispozičné usporiadanie jednotlivých klinických celkov rešpektovalo základné princípy ako sú optimálne priestorové riešenia alebo fyzická blízkosť klinicky súvisiacich častí.

Najkratšie cesty pre pacienta s cievnou mozgovou príhodou alebo infarktom myokardu

Novú bratislavskú nemocnicu tvorí päť podlaží s celkovou plochou 53-tisíc m2. Budova Nemocnice Bory je navrhnutá tak, aby jej priestor poskytol maximálnu prevádzkovú efektívnosť ale aj optimalizované logistické toky. Práve logistické a medicínske toky sa v novej nemocnici nebudú miešať. V prípade pacienta s cievnou mozgovou príhodou alebo infarktom myokardu záleží na každej sekunde. Preto ďalším princípom  Nemocnice Bory je priama a čo najkratšia cesta medzi život zachraňujúcimi oddeleniami.

Pôrodnica v tesnej blízkosti operačných sál

Kde sa bude nachádzať napríklad pôrodnica novej generácie? Hneď vedľa centrálnych operačných sál. V prípade, že by počas pôrodu bolo nutné prejsť k cisárskemu rezu, rodička je transportovaná len do niekoľko metrov vzdialenej sekčnej operačnej sály.

Poliklinický blok susedí s rádiodiagnostikou

Pacient, ktorý príde na kontrolné vyšetrenie alebo za špecialistom nebude musieť merať cestu až na najvyššie poschodie novej bratislavskej nemocnice. Pretože poliklinický blok s ambulanciami bude umiestnený priamo na prízemí Nemocnice Bory spolu s rádiodiagnostickými pracoviskami. Veľká časť pacientov potrebuje ísť z ambulancie priamo na ďalšie vyšetrenie, preto toto pracovisko bude mať hneď “poruke”.

Urgentný príjem

Pri záchrane ľudského života záleží na sekundách. Preto sa urgentný príjem v novej bratislavskej nemocnici bude nachádza hneď vedľa CT a MR vyšetrovne či rádiologického pracoviska s röntgenom. V situáciách ako je cievna mozgová príhoda bude možné z urgentného príjmu pacienta previezť v priebehu pár momentov na oddelenie intervenčnej neurológie a kardiológie, kde bude pacient ošetrený.

V novej Nemocnici Bory sa našim odborníkom podarilo vytvoriť unikátne spojenie medzi tzv. crash rooms (t. j. miestnosti na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov), CT vyšetrovňami a operačnými sálami tak, aby prevoz pacienta netrval dlhšie ako niekoľko sekúnd. Takýto štandard patrí medzi európsku špičku.

Prečo má Nemocnica Bory taký tvar?

Okrem usporiadania klinických celkov, ktoré zásadne vplývajú na vonkajší tvar budovy novej bratislavskej nemocnice, vplyv majú aj ďalšie faktory.  Z medicínskeho hľadiska je potrebný dostatočný prístup denného svetla do všetkých priestorov nemocnice. V Nemocnici Bory tak nebudú liečiť len lekári, ale aj prostredie.

Liečivé prostredie a unikátne architektonické riešenia

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim tvar budovy Nemocnice Bory je efektívna prevádzka a požiadavka na čisté logistické toky, ktoré oddeľujú vstupy pre verejnosť, personál, urgentný príjem alebo logistiku. Nemenej dôležitou požiadavkou je ľahká orientácia v budove. Aj preto Nemocnica Bory nebude mať klasický nemocničný tvar ani vzhľad kvádra.

S holandskými architektmi sme vytvorili budovu nemocnice hrebeňového tvaru s centrálnou spojnicou a premyslene tvarovanými átriami. Punc architektonickej výnimočnosti dodáva budove aj na mieru vyrobená odvetrávanej 3D fasáda z alucobondových dosiek, množstvo presklených plôch, vrátane pásových okien. Charakteristickým vizuálnym prvkom novej bratislavskej nemocnice bude určite aj heliport umiestnený na streche nemocnice.

Architektúru Nemocnice Bory sme prispôsobili aj technológiám

Pacient si pri bežnej návšteve novej bratislavskej nemocnice ani neuvedomí, že až tretina objemu Nemocnice Bory tvorí technický priestor. Celá nemocnica je klimatizovaná. Na zabezpečenie prívodu dostatočného objemu čerstvého vzduchu slúži až 32 vzduchotechnických jednotiek umiestnených na najvyššom podlaží. Celé najvyššie podlažie Nemocnice Bory je technické zázemie, okrem vzduchotechnických jednotiek je tam umiestnená aj kotolňa, serverovne a ďalšie technické miestnosti.

Naopak energocentrála, dieselagregáty a zásobníky vody sú umiestnené v podzemnom podlaží. Jednoznačné odčlenenie technických častí od klinickej prevádzky zabezpečí čisté procesy a nekríženie technického a zdravotníckeho personálu.

Vypočujte si nový Penta Podcast, ktorého hosťom bol senior projektovým manažér Nemocnice Bory Vladimír Kumičák. Podieľal sa na výstavbe dokonca dvoch nových nemocníc – na nemocnici Bory a nemocnici Michalovce.

Spotify: www.bit.ly/spotify-penta-podcast-kumicak

Apple Podcasts: www.bit.ly/apple-penta-podcast-kumicak

Anchor: www.bit.ly/anchor-penta-podcast-kumicak