Neurovaskularny program Nemocnica Bory

Centrum intervenčnej
neurorádiológie a endovaskulárnej liečby

Neurovaskulárny
program

Základom multidisciplinárneho programu je oblasť intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby. Neurovaskulárny program zastrešuje široké spektrum špecializovaných diagnostických výkonov  a komplexnú intervenčnú a neurochirurgickú liečbu pri ochoreniach mozgových ciev a ďalších neurologických diagnózach vrátane onkologických.

Neurovaskularny program pre pacientov po mozgovej prihode

Neurológia s rýchlou diagnostikou

Zavedením programu chceme prioritne urýchliť ošetrenie akútnych pacientov po cievnej mozgovej príhode, keďže čas v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu z hľadiska záchrany života, ale aj eliminovania či zmiernenia doživotných následkov.

Pre pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou sú pripravené rýchle urgentné cesty na diagnostické pracoviská a operačné sály. Na streche nemocnice sa nachádza heliport, odkiaľ je formou dedikovaného výťahu zabezpečený mimoriadne rýchly presun pacientov na urgentný príjem, oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti a na operačné sály.

Vďaka tomu sa u kritických pacientov minimalizujú časové straty na ceste za ošetrením, ktorým je buď podanie trombolýzy alebo uskutočnenie
mechanickej trombektómie. Pre najťažšie prípady, ako sú napríklad rozsiahlejšie cievne malformácie s krvácaním do mozgu, máme k dispozícii hybridnú operačnú sálu vybavenú angiolinkou.

Pri nedokrvení mozgu môžu byť postihnuté dôležité mozgové centrá a pacienti majú často ochrnutú časť tela či zápasia s poruchou reči.

Liečba pacientov po cievnej mozgovej príhode

Dôležitú úlohu pri liečbe cievnych mozgových príhod preto zohráva aj následná intenzívna zdravotná starostlivosť a včasná rehabilitácia, na ktorej sa podieľajú fyzioterapeuti, logopédi a ďalší špecialisti.

Rychle osetrenie pacientov po moznogej prihode a nastavenie endovaskularnej liecby
Vcasna endovaskularna liecba pre obnovenie mozgových funkcii po mozgovej prihode

Endovaskulárna liečba

Čím skôr sa postihnutému pacientovi začnú venovať, tým lepšie sú jeho vyhliadky. Už v ten istý deň, keď pacient prekonal mŕtvicu a je stabilizovaný, je potrebné začať s rehabilitáciou, aby sa čo najskôr obnovila funkčnosť postihnutých mozgových centier. Súčasťou neurovaskulárneho programu sú aj katetrizačné sály, disponibilné lôžka a rehabilitačné priestory. Nemocnica tiež uskutočňuje kompletné spektrum neurochirurgických výkonov, ktorých dostupnosť na Slovensku je dlhodobo diskutovanou témou.

Neurovaskulárnemu programu zároveň poskytne komplexné multidisciplinárne zázemie, keďže pacienti s cievnou mozgovou príhodou často trpia aj na rôzne pridružené ochorenia.

INTERDISCIPLINÁRNE PROGRAMY
NEMOCNICE BORY

V Nemocnici Bory je pacient na prvom mieste a teda aj jeho klinická cesta po nemocnici vedie
k čo najefektívnejšiemu liečeniu. Uplatňujeme interdisciplinárny prístup, čiže spoluprácu odborníkov
viacerých špecializácií. Tie sa sústredia v šiestich interdisciplinárnych medicínskych programoch.

výberový proces v Nemocnici Bory
nemocnica bory vyberovy proces novej generacie pohovor sestra manazer interview stol notebook

Výberový proces
novej generácie

Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom zmeny v zdravotníctve.