nemocnica bory kardiovaskularny program

Starostlivosť o pacientov
s kardiovaskulárnymi problémami

Kardiovaskulárny
program

Choroby srdca a ciev patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Postihujú veľkú časť obyvateľstva, keďže na Slovensku trpí niektorým z kardiovaskulárnych ochorení vyše polovica ľudí nad 40 rokov. Kardiovaskulárny program je preto jednou z priorít novej nemocnice, pričom v rámci neho sú vykonávané najmä intravaskulárne intervencie.

Nemocnica Bory_Kardiovaskularny program

Kardiológia - vyšetrenie a liečba srdca

Kardiovaskulárny program sa špecializuje na ischemickú chorobu srdca a zastrešuje aj liečbu jej najťažších foriem vrátane akútneho infarktu myokardu.

Jej príčinou je kôrnatenie koronárnych tepien, pri ktorom dochádza k ukladaniu tuku v cievach a ich čiastočnému alebo celkovému upchatiu. Výsledkom je, že srdcový sval trpí nedostatkom kyslíka. Zúženie ciev sa dá plánovanou, dlhodobou liečbou a úpravou životosprávy čiastočne eliminovať, v pokročilých štádiách je však najvhodnejšou intervenčná liečba. Súčasťou kardiovaskulárneho programu je zároveň aj liečba porúch srdcového rytmu a ochorení periférnych ciev.

EKG, CT a ECHO srdca

Tímu našich špecialistov pri diagnostike a následnom sledovaní ochorenia pomáhajú tie najmodernejšie diagnostické prístroje, vďaka ktorým lekári dokážu uskutočniť napríklad ultrazvukové či CT vyšetrenie srdca alebo intervenčné koronarografické vyšetrenie.

O akútnych pacientov sa postará tím kardiologickej jednotky intenzívnej starostlivosti, ktorý v nemocnici pôsobí v nepretržitej prevádzke.

Nemocnica Bory_Kardiovaskularny program_Ultrazvukove a CT vysetrenia
Nemocnica Bory_Kardiovaskularny program_Operacie srdca

Infarkt myokardu?
Pripravení 24 hodín denne

V prípade, ak by akútne nedokrvenie srdcového svalu mohlo skončiť infarktom, tím špecialistov je 24 hodín denne pripravený vykonať intervenčnú liečbu. Vďaka moderným postupom, kedy sa zúžená srdcová cieva operuje pomocou balónikového katétra a stentu - výstuž z ultratenkých drôtikov na znovuspriechodnenie cievy, sa pacienti dokážu vrátiť do normálneho života už v priebehu pár dní.

Komplexná kardiologická liečba v Bratislave

Dôležitá je pre nás aj kontinuálna starostlivosť o chronických pacientov. Tí môžu využívať najmä kvalitnú ambulantnú starostlivosť s plánovanými návštevami na dohodnutý termín a čas, pričom svoju pomoc a rady im poskytnú aj špecialisti na výživu a zdravý životný štýl. Pacient s chronickým ischemickým ochorením srdca nájde teda v novej nemocnici všetko pod jednou strechou. Od najnovšej diagnostiky, cez dlhodobú starostlivosť až po komplexnú pomoc na lôžku v prípade akútnych komplikácií ochorenia.

INTERDISCIPLINÁRNE PROGRAMY
NEMOCNICE BORY

V Nemocnici Bory je pacient na prvom mieste a teda aj jeho klinická cesta po nemocnici vedie
k čo najefektívnejšiemu liečeniu. Uplatňujeme interdisciplinárny prístup, čiže spoluprácu odborníkov
viacerých špecializácií. Tie sa sústredia v šiestich interdisciplinárnych medicínskych programoch.

výberový proces v Nemocnici Bory
nemocnica bory vyberovy proces novej generacie pohovor sestra manazer interview stol notebook

Výberový proces
novej generácie

Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom zmeny v zdravotníctve.

Aktuality