nemocnica bory onkologicky program

Všeobecná starostlivosť
o onkologických pacientov

onkologický
program

Nemocnica v rámci programu poskytuje všeobecnú starostlivosť o onkologických pacientov, no zároveň je aj koncovým pracoviskom pre liečbu niektorých typov karcinómov, predovšetkým nádorov pečene, žlčových ciest, pankreasu, prostaty, nervového systému či prsníka. Onkologický program zahŕňa všetky základné druhy onkologickej liečby, čiže chirurgiu, rádioterapiu a chemoterapiu.

Nemocnica Bory_Onkologicky program pre uspesnu liecbu nádorových ochoreni

Onkologická starostlivosť

O pacienta s onkologickým ochorením sa stará multidisciplinárny tím zložený zo špecialistov viacerých odborov, ktorí spoločne zvolia vhodnú liečbu.

V súčasnosti sa totiž kľúčovým odborníkom pre riadenie liečby stáva špecialista, ktorého pacient navštívi so svojím zdravotným problémom ako prvého.

 

Účinná onkológia

Môže to byť napríklad chirurg, za ktorým príde pacientka s hrčkou na prsníku. Chirurg hrčku odstráni a ak histologický nález potvrdí, že ide o zhubný nádor, pošle ju za onkológom, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Ak potrebuje rádioterapiu, musí navštíviť ďalšieho špecialistu. Pacient teda putuje od jedného lekára k druhému namiesto toho, aby sa všetci potrební špecialisti stretli na začiatku liečby a zvolili optimálny postup. Takýto postup liečby onkologických pacientov v Nemocnici Bory v Bratislave volíme my pre rýchlejšiu komunikáciu lekárov a správne nastavenie liečby. Liečba pacienta tak dokáže byť účinnejšia a priniesť lepšie výsledky.

Nemocnica Bory_Radioterapia a liecba nadorovych ochoreni
Nemocnica Bory_Diagnostika nadoroveho ochorenia

Diagnostika nádorového ochorenia

Pri diagnóze nádorového ochorenia sa preto v novej nemocnici pri pacientovi stretne konzílium tvorené onkológom, rádioterapeutom, chirurgom a v prípade, že bude mať pridružené ochorenia, aj anestéziológom.

Spoločne stanovia pacientovi jeho cestu diagnostikou a liečbou. Cieľom je, aby táto cesta bola čo najkratšia, pacient nemusel čakať na vyšetrenia a nemusel sa sám objednávať k špecialistom. Pre každú diagnózu máme spracované presné postupy založené na overených medicínskych štandardoch, ktoré stanovujú, v ktorej časti procesu sa aký špecialista zapojí do diagnostiky a liečby.

Nemocnica má zároveň všetkých kľúčových špecialistov pod jednou strechou, čo je obrovská výhoda.

INTERDISCIPLINÁRNE PROGRAMY
NEMOCNICE BORY

V Nemocnici Bory je pacient na prvom mieste a teda aj jeho klinická cesta po nemocnici vedie
k čo najefektívnejšiemu liečeniu. Uplatňujeme interdisciplinárny prístup, čiže spoluprácu odborníkov
viacerých špecializácií. Tie sa sústredia v šiestich interdisciplinárnych medicínskych programoch.

výberový proces v Nemocnici Bory
nemocnica bory vyberovy proces novej generacie pohovor sestra manazer interview stol notebook

Výberový proces
novej generácie

Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom zmeny v zdravotníctve.