program poruchz metabolizmu a travenia

Liečba chronických ochorení
tráviaceho systému

Metabolizmus
a trávenie

Moderná doba so sebou prináša aj vyšší výskyt chronických ochorení tráviaceho systému a porúch metabolizmu. Program pre poruchy metabolizmu a trávenia zastrešuje kvalitnú diagnostiku a liečbu chorôb tráviaceho ústrojenstva.

Liecba poruch metabolizmu a travenia v Nemocnici Bory

Chronické ochorenia tráviaceho systému a poruchy metabolizmu

Niektoré z nich môžu dospieť až do štádia zlyhávania životne dôležitých orgánov, akými sú napríklad obličky či pečeň. Práve kvôli týmto závažným rizikám sme sa rozhodli na túto oblasť špecializovať i multidisciplinárny medicínsky program. Okrem kvalitnej diagnostiky, konzervatívnej liečby a dialýzy sa v rámci programu uskutočňujú aj miniinvazívne endoskopické a chirurgické výkony.

Endoskopia tráviaceho systému

Bez potreby operácie a celkovej anestézy sa naši špecialisti v oblasti endoskopie postarajú o pacientov, ktorých trápia problémy:

  • so žalúdkom,
  • tenkým a hrubým črevom
  • žlčovými, pankreatickými a močovými cestami.

V rámci programu vykonávame viaceré náročné operačné výkony, akými sú napríklad laparoskopické odstránenie časti pečene alebo pankreasu, či rekonštrukcia žlčových ciest. Všetky tieto zákroky si vyžadujú špičkové personálne, prístrojové a priestorové zázemie. Modernými spolupracovníkmi špecialistov, ktorí sa starajú o chronické ochorenia tráviaceho traktu a obličiek, sú aj intervenční angiológovia.

Liecba pre chronicke poruchy metabolizmu a travenia Nemocnica Bory
Liecba pre chronicke poruchy metabolizmu a travenia Nemocnica Bory

Liečba chronických ochorení tráviaceho systému

Liečba chronických ochorení tráviaceho systému si vyžaduje koordinovaný prístup a spoluprácu odborníkov viacerých špecializácií, tento program je teda interdisciplinárny. Poškodeniam pečene sa venujú hepatológovia, endoskopické výkony realizujú gastroenterológovia, intervencie na cievach intervenční rádiológovia a angiológovia, náročné chirurgické operácie pečene chirurgovia, špecialisti práve pre túto oblasť.

Pre prípady zlyhávania obličiek máme zároveň pripravený tím nefrológov a moderné dialyzačné pracovisko na odstraňovanie škodlivých látok z krvi pacienta. Nádorové ochorenia, ktoré spôsobujú zlyhávanie orgánov tráviaceho systému, liečime v úzkej spolupráci so špecialistami nášho onkologického programu. Takýto je program pre poruchy metabolizmu a trávenia v našej Nemocnici Bory.

INTERDISCIPLINÁRNE PROGRAMY
NEMOCNICE BORY

V Nemocnici Bory je pacient na prvom mieste a teda aj jeho klinická cesta po nemocnici vedie
k čo najefektívnejšiemu liečeniu. Uplatňujeme interdisciplinárny prístup, čiže spoluprácu odborníkov
viacerých špecializácií. Tie sa sústredia v šiestich interdisciplinárnych medicínskych programoch.

výberový proces v Nemocnici Bory
nemocnica bory vyberovy proces novej generacie pohovor sestra manazer interview stol notebook

Výberový proces
novej generácie

Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom zmeny v zdravotníctve.