Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Nemocnica Bory Lucia Lieskovska vzdelavanie zdravotnikov

Ako bude vyzerať vzdelávanie zdravotníkov v Nemocnici Bory?

Nemocnica je zložitý komplexný systém, v ktorom je potrebné zosúladiť veľké množstvo ľudí. Ich skúsenosti a pracovné postupy sa prirodzene líšia, preto sa musia „zladiť“ do jedného štandardu. Celý proces vzdelávania a adaptácie nových zamestnancov v Nemocnici Bory má na starosti manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície Lucia Lieskovská.

V novej časti Zdravého podcastu rozprávala Lucia Lieskovská aj o tom, ako bude vyzerať adaptačný proces do Nemocnice Bory a čo všetko bude zahŕňať vzdelávanie zdravotníkov.

Adaptácia zdravotníkov do Nemocnice Bory

Nemocnica Bory prináša spolu s novými procesmi aj novú kultúru. Ak ju chceme aplikovať, potrebujeme byť s ňou sami stotožnení. Preto bude úvod spustenia prevádzky Nemocnice Bory zameraný najmä na adaptáciu sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov na nové podmienky.

Adaptáciu si môžeme predstaviť ako balíček množstva informácií, ktoré budú zahŕňať:

  • Komunikačné štandardy – nemocnica má svoje vlastné štandardy a zoznamovať sa s nimi budú všetci zamestnanci.
  • Adaptácia procesov Nemocnice Bory – zamestnanci spoznajú všetko, čo sa deje v nemocnici z pohľadu pacienta – od jeho príchodu až po ukončenie liečby, či už je to v ambulancii, na dennom stacionári alebo oddelení.
  • Funkcionality nového nemocničného informačného systému (NIS) – Nemocnica Bory bude bezpapierová tam, kde to dovolí legislatíva.
  • Ošetrovateľské kompetencie

Osetrovatelstvo-praca-sestry-v-nemocnici-bory

Vzdelávanie sestier

Už teraz hľadáme vyše 400 sestier, ktoré chcú pracovať v najmodernejšej nemocnici na Slovensku. Ako však bude vyzerať nástup novej sestry do Nemocnice Bory? Sestra, ktorá nastúpi mesiac pred spustením Nemocnice Bory, bude mať presný rozpis adaptačných školení.

Súčasťou prezenčných alebo e-learningových adaptačných školení budú aj tieto oblasti:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Komunikačné štandardy
  • Spoznanie procesov a NISu
  • Prevádzkové činnosti a spoznanie nemocnice

Výhodou Nemocnice Bory je, že vďaka školiacemu a edukačnému centru, sa sestry budú môcť vopred zoznámiť napríklad s funkcionalitou NISu ešte pred jeho používaním v praxi.

E-learningové školenia aj v mobile zdravotníkov

Pre dosiahnutie cieľov v oblasti adaptácie a vzdelávania zdr vôbec budeme využívať viaceré formy. Okrem tradičných prezenčných foriem pripravujeme e-learningové vzdelávanie. Využívame k nemu veľmi “user friendly” nástroj s množstvom interaktívnych prvkov. Veľkou výhodou pre zdravotníkov bude možnosť si konkrétny materiál preštudovať aj vo svojom mobilnom telefóne.

Podklady pre túto formu vzdelávania pripravujeme veľmi starostlivo a podliehajú viacerým stupňom kontroly, kým si nájde svoje miesto v spomínanom nástroji. Dobre rozvinutý, podporujúci a ústretový vzdelávací systém môže byť motivujúcim faktorom pre prácu v novej bratislavskej nemocnici.

Praca-v-nemocnici-pre-absolventov-zdravotnych-skol

Študenti a prax v Nemocnici Bory

V Nemocnici Bory myslíme aj na študentov ošetrovateľstva, ktorí prídu praxovať do nemocnice. Bežnou praxou je, že študenti na praxi nemajú prístup do NISu nemocníc. V najmodernejšej nemocnici na Slovensku pripravujeme samostatný vstup pre praxujúcich študentov, aby mohli zrealizované výkony aj zaznamenávať do NISu.

Taktiež pracujeme na pravidlách samotnej klinickej praxe, kde chceme študentov ošetrovateľstva vtiahnuť do celého kolobehu činností a procesov. Praxujúci študenti budú mať svojich mentorov, ktorí sa im budú venovať. Chceme, aby si študenti z praxe v Nemocnici Bory odniesli čo najviac.
Kontinuálne vzdelávanie zdravotníkov je dôležitou súčasťou filozofie nemocnice.

Viac sa dozviete v novom Zdravom podcaste s Luciou Lieskovskou. Vypočujte si ho!