Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Neurochirurgická multiodborová spolupráca Nemocnice Bory a Nemocnice Michalovce

Medziodborová spolupráca je veľmi dôležitá, hlavne pri istých typoch neurochirurgických výkonov.

Spolupráca Nemocnice Bory a Michalovskej nemocnice

Michalovský primár neurochirurgie MUDr. Peter Bačinský, MBA oslovil primára úrazovej chirurgie Nemocnice Bory MUDr. Dušana Matejičku, aby v rámci medziodborovej spolupráce zrealizovali spoločne operácie u dvoch pacientov.

Michalovská nemocnica je prvá nemocnica novej generácie v sieti PentaHospitals, jej dvojičkou v Bratislave je práve Nemocnica Bory. V lete v roku 2018 začali v Nemocnici Michalovce operovať chrbtice. Najskôr to boli jednoduchšie operácie medzistavcových platničiek v driekovej oblasti, a postupne  sa spektrum rozšírilo v podstate na absolútne všetky typy operácie, ktoré sa prevádzajú na chrbtici.

Komplikované zlomeniny

V michalovskej nemocnici obaja primári zrealizovali operácie u dvoch pacientov, ktorých zlomeniny boli svojím spôsobom komplikované v tom, že sa nachádzali v oblasti hrudno-driekového prechodu. Stavce boli roztrieštené natoľko, že ich potrebovali nahradiť implantátom.

V spolupráci Nemocnice Michalovce a Nemocnice Bory budeme pokračovať a som rád, že som mohol túto nemocnicu navštíviť a výhľadovo sa teším na ďalšiu multiodborovú spoluprácu,“ prezradil primár Matejička.

Pozrite si video, v ktorom sme zachytili túto medziodborovú spoluprácu.