Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
liecime vsetkych pacientov s verejnym zdravotnym positenim

Nemocnica Bory má záujem o všetkých pacientov. Nie len o čerešničky na torte

Na Slovensku máme viac ako 70 nemocníc, ktoré poskytujú pacientom zdravotnú starostlivosť podľa ich zákonom daných kompetencií. V roku 2023 pribudne k slovenským nemocniciam aj Nemocnica Bory.

Na sociálnych sieťach sa nás často pýtate, aký rozsah zdravotnej starostlivosti bude poskytovať svojim pacientom? Bude môcť ísť na plánovanú hospitalizáciu do Nemocnice Bory Bratislava aj obyvateľ Petržalky či Partizánskeho? Alebo si nemocnica bude vyberať len pacientov, ktorí sú tzv. čerešničky na torte?  

Nemocnica Bory bude prvou koncovou nemocnicou siete 17 regionálnych nemocníc Svet zdravia 

Znamená to, že je Nemocnica Bory Bratislava len pre pacientov zo siete Svet zdravia? Určite nie. Poďme si najprv vysvetliť, čo pre pacientov znamená, že Nemocnica Bory bude koncovou nemocnicou.  

Na Slovensku rozdeľujeme nemocnice podľa platnej legislatívy, ktorá určuje hierarchiu zdravotnej starostlivosti, nasledovne na:  

  • všeobecné nemocnice,  
  • koncové nemocnice, kde patria aj univerzitné a fakultné nemocnice, a špecializované zariadenia. 

Všeobecná regionálna nemocnica je lôžkové zariadenie so základnými medicínskymi odbormi poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre určitú spádovú oblasť. Základnou funkciou nemocnice je poskytnúť starostlivosť tým pacientom, ktorí nemôžu byť liečení ambulantne.  

Rozdelenie všeobecných nemocnív podľa pripravovanej stratifikácie:

  • Lokálna nemocnica má byť pre pacienta dostupná do 30 minút a jej úlohou je zabezpečovať akútnu zdravotnú starostlivosť.  
  • Regionálna nemocnica má poskytovať komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť pacientom s dostupnosťou do 60 minút.  
  • Národná nemocnica by mala pacientovi zabezpečiť zdravotnú starostlivosť s najvyššou komplexitou s dostupnosťou do 120 minút.  

Kto sa lieči vo všeobecnej regionálnej nemocnici?  

Vo všeobecnej nemocnici sa vo väčšine liečia dva druhy pacientov. Pacienti, ktorí prichádzajú na: 

  • plánovanú hospitalizáciu,  
  • plánované operačné zákroky.  

Každý pacient si môže slobodne vybrať nemocnicu, v ktorej chce daný zákrok alebo hospitalizáciu podstúpiť.  

liecive prostredie nemocnice

Pacient si vyberá nemocnicu, nie nemocnica pacienta 

Druhým typom sú pacienti, ktorí so svojím neodkladným problémom prídu do svojej najbližšej dostupnej nemocnice. Taktiež do tejto skupiny patria pacienti, ktorých dovezie sanitka záchrannej zdravotnej služby. Nemocnica musí danému pacientovi poskytnúť ošetrenie a zdravotnú starostlivosť. Nemôže sa rozhodnúť, že ho pošle do inej nemocnice.  

Pacienti z okolia Nemocnice Bory ako je Lamač, Petržalka alebo aj Trnava či Pezinok, budú tiež môcť vybrať nemocnicu pre svoj plánovaný zákrok. Taktiež bude pre nich k dispozícii ambulantná časť a v prípade akútnych problémov urgentný príjem novej generácie.  

Akútna aj plánovaná zdravotná starostlivosť bude pre všetkých pacientov hradená z verejného zdravotného poistenia.  

Aký je rozdiel medzi hospitalizáciou v koncovej nemocnici a v regionálnej 

Hospitalizácia je častokrát kratšiaKoncové zariadenia si nevyberajú svojich pacientov podľa dĺžky hospitalizácii alebo komplikovanosti zákroku. Koncová nemocnica má za úlohu postarať sa o tých pacientov, ktorých diagnostiku a liečbu nezvládnu nižšie pracoviská kvôli materiálno-technickému a odbornému zázemiu.  

Súčasťou zdravotnej starostlivosti v koncovej nemocnici sú odborné zákroky a operácie, ako aj diagnostika a nastavenie liečby, čo si niekedy nevyžaduje tak dlhú dobu hospitalizáciu ako vo všeobecnej regionálnej nemocnici.  

Aký je rozdiel medzi fakultnou a univerzitnou nemocnicou?  

Fakultná a univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch v príslušných zdravotníckych povolaniach.  

Fakultná nemocnica uskutočňuje výučbu zdravotníkov vo vysokoškolských nelekárskych odboroch. Univerzitná nemocnica uskutočňuje výučbu lekárov 

Nemocnica Bory prinesie európsky štandard nielen do bratislavského regiónu  

Nemocnica Bory bude dôležitá nielen pre sieť nemocníc Svet zdravia, pre ktorú budú tvoriť koncové pracovisko. Ale aj pre pacientov zo spádovej oblasti a regiónu. V novej bratislavskej nemocnici budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni vďaka inovatívnym medicínskym a prevádzkovým procesom, pričom pacientom bude na to stačiť ich kartička poistenca.  

Nemocnica Bory v Bratislave bude taktiež zrkadlom fungovania ostatných nemocníc v regióne. Pacienti si budú môcť vybrať Nemocnicu Bory pre akútnu i plánovanú zdravotnú starostlivosť, a porovnať s tým, čo zažili doposiaľ,” vysvetľuje Róbert Hill, medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory 

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu.