Otorinolaryngologická ambulancia – rinologická

ORL rinologicka ambulancia

Ambulancia slúži najmä pre pacientov odosielaných od ORL špecialistov za účelom dodiagnostikovania a návrhu liečby chorôb nosa, nosovej dutiny a prínosových dutín.

Taktiež za účelom posúdenia vhodnosti chirurgickej liečby (chirurgická korekcia nosovej priehradky, chirurgická liečba nosových polypov a ďalšie endoskopické endonazálne operácie,  atď) u dospelých pacientov. 

Lekári ambulancie

 • doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD

  otorinolaryngológ
 • MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD

  otorinolaryngológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A.

Prečo si vybrať rinologickú ambulanciu

Ambulancia poskytuje odbornú starostlivosť o pacientov s ochoreniami nosa, nosovej dutiny a prínosových dutín. Je plne vybavená prístrojovou technikou potrebnou k dôkladnému vyšetreniu pacienta.

Priebeh vyšetrenia v rinologickej ambulancii

Vyšetrenie začína prediskutovaním ťažkostí pacienta so zameraním najmä na ťažkosti s vonkajším nosom, nosovou dutinou či prínosovými dutinami. Nasleduje klinické vyšetrenie nosa, nosovej dutiny a prípadne tiež vyšetrenie ostatných orgánov (uši, dutina ústna, hltan, hrtan, lymfatický systém krku), vrátane endoskopického vyšetrenia. Tiež sa hodnotí zobrazovacia dokumentácia. Pacientovi je navrhnutá liečba či už konzervatívna, alebo chirurgická, prípadne je odporučené ďalšie sledovanie a kontroly.

Režim ambulancie: 

 • špecializovaná referenčná t.j. objednať resp. odporučiť môže pacienta len iný lekár špecialista
 • ambulancia určená na dispenzarizáciu pacientov v nemocnici hospitalizovaných alebo inak liečených
 • bez odporučenia sú ošetrení len pacienti s neodkladným zdravotným problémom (krvácanie, dusenie)

Diagnózy liečené v rinologickej ambulancii

V ambulancii sa riešia akútne či chronické zápalové choroby, úrazy, poúrazové stavy, nádory, vrodené vývojové vady v nose, prínosových dutinách.

Výkony rinologickej ambulancie

 • rinoendoskopické vyšetrenie
 • klinické vyšetrenie orgánov ORL oblasti (dutina ústna, hltan, hrtan, lymfatický systém krku)
 • posudzovanie zobrazovacej dokumentácie.

Ordinačné hodiny rinologickej ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00