Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Vzdelavaci kampus memorandum2

Pri Nemocnici Bory by mal vzniknúť zdravotnícky kampus

Pri novej Nemocnici Bory v bratislavskom Lamači má vyrásť zdravotnícky kampus. Slúžiť má ako výučbové a vedecko-výskumné centrum. Memorandum o porozumení medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), Penta Hospitals International a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU) na dnešnom rokovaní schválili bratislavskí krajskí poslanci.

Výučbové a vedecko-výskumné centrum bude súčasťou zdravotníckeho kampusu

Pri novej bratislavskej Nemocnici Bory, ktorej otvorenie plánujeme na marec budúceho roka, má vzniknúť aj Zdravotnícky kampus. Bude slúžiť  ako výučbové a vedecko-výskumné centrum založené na verejno-súkromnom partnerstve. Jeho cieľom je:

  • vzájomné zdieľanie príkladov najlepšej praxe v sektore zdravotníctva,
  • transfer technológií v zmysle aplikácie výsledkov vedecko-výskumných aktivít do medicínskych procesov a opačne,
  • ako aj rozvoj inovačnej kultúry.

„V oblasti zdravotníctva čelí Bratislavský kraj významným štrukturálnym výzvam, a to najmä z dôvodu nedostatku lekárov a zdravotníckych pracovníkov. To má za následok nerovnomernú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne a najvyšší podiel všeobecných lekárov a pediatrov v dôchodkovom veku spomedzi všetkých krajov na Slovensku. V dôsledku nepriaznivého demografického trendu je náš kraj zároveň najrýchlejšie starnúcim krajom v Slovenskej republike. S tým sú spojené tiež neustále sa zvyšujúce nároky na zdravotnú starostlivosť. Spoločným memorandom chceme podporiť a rozvíjať aktivity, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou mladých ľudí v oblasti zdravotníctva a prispieť tak k riešeniu štrukturálnych problémov v tejto oblasti,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Podpora vzdelávania je jednou z priorít pre Nemocnicu Bory

Bratislavský samosprávny kraj bude mať na starosť realizáciu výstavby a následné prevádzkovanie centra. Penta Hospitals International poskytne za symbolickú hodnotu vhodný pozemok. Nemocnica Bory bude vo svojich priestoroch uskutočňovať pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov.

„V Nemocnici Bory už dnes spolupracujeme so strednou zdravotníckou školou v Bratislave a rozvíjame projekt Študuj zdravotku, pretože chceme mladých motivovať k práci v slovenskom zdravotníctve.  Dobré nemocnice vo svete stoja na troch základných pilieroch – okrem klinickej praxe aj na vzdelávaní a výskume. A my chceme byť dobrá nemocnica a chceme vytvoriť rešpektované a žiadané miesto pre zdravotníkov, ktorí sa chcú vzdelávať v súlade s európskymi štandardmi. Zároveň veríme, že lokalita novej nemocnice poskytne vhodný priestor pre akúkoľvek budúcu akademickú a výskumnú činnosť, ktorá ju bude môcť využiť pre svoj rozvoj,“ povedal medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory Róbert Hill.

Slovenská zdravotnícka univerzita ako tretí z partnerov memoranda poskytne zázemie výskumno-vzdelávacej inštitúcie pre získavanie teoretických a praktických poznatkov a výchovu odborníkov s najvyšším vzdelaním.

Výstavba výučbového a vedecko-výskumného centra by mohla byť financovaná z externých finančných prostriedkov z Operačného programu Slovensko.