Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Rotacia sestier a studentov zdravotky

Ako vyzerá rotácia sestier v nemocnici? Rotujú aj študenti strednej zdravotníckej školy?

Rotovanie sestier je pojem, ktorý si možno mnoho študentov zdravotníckej školy ani nevie predstaviť, ako taká rotácia vyzerá v praxi. V novom podcaste Študuj zdravotku vám to priblížia Andrea Bučuričová, manažérka ošetrovateľstva pre oddelenia intenzívnej medicíny, a Lucia Lieskovská, manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície.


Je sestra v nemocnici stále na jednom mieste?

Sestry na niektorých pracoviskách sa menia. Napríklad sestry, ktoré pracujú na internom ženskom oddelení, prechádzajú po pol roku na interné oddelenie mužské a naopak. Takýmto spôsobom sa sestry striedajú v rámci jednej kliniky.

Z mojej praxe sú moje skúsenosti s rotáciou skôr negatívne. Mali sme to veľakrát akoby „za trest“. Napríklad nás ako tím premiestnili z anestéziologicko-resuscitačného oddelenia (ÁRO) na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), kde adaptácia na nové pracovisko neprebehla, to spôsobilo, že moja emócia z tejto zmeny nebola pozitívna,“ vysvetľuje Andrea Bučuričová, ktorá dlhé roky pôsobila na intenzivistických oddeleniach. 

Nemocncica Bory pred dokoncenim

Rotácia má sestrám pomôcť, nie uškodiť

Rotácia sestier je nástroj, ktorý môže sestrám pomôcť predísť vyhoreniu alebo rozšíriť ich skúsenosti či zručnosti. Napríklad v Nemocnici Bory bude proces rotácie sestier nastavený odlišne, ako to poznajú sestry z nemocničnej praxe. Rotácia bude súčasťou adaptačného procesu. 

Ako bude vyzerať rotácia v praxi?

Rotácia sestier neznamená, že sestry príde do práce a nebude vedieť na aké oddelenie pôjde. Bude to súčasťou adaptačného procesu, kedy sestry budú mať možnosť si vyskúšať prácu na inom oddelení, ale vždy iba v rámci príbuzných odboroch. Napríklad sestra pracujúca na svojom kmeňovom pracovisku, ktorým je ÁRO, si bude môcť vyskúšať pracovať na týždeň na JIS. 

Dôležité je však povedať, že na novom pracovisku bude mať v rámci adaptácie vedúcu sestru a mentora, ktorý sestru:

  • prevedie celým oddelením, 
  • oboznámi s procesmi a spôsobom práce,
  • zoznámi s celým tímom.

Prečo je rotácia zaradená do procesu adaptácie nového zamestnanca

Chceme, aby predchádzali syndrómu vyhorenia. Sestra častokrát pracuje na svojom oddelení roky, hoci sama cíti, že potrebuje zmenu, neodhodlá sa k nej. Častokrát dôvodmi je stabilný pracovný kolektív, je zabehnutá v svojej práci alebo si nevie predstaviť, ako to bude vyzerať na inom pracovisku. Vďaka rotácii si môže sestra vyskúšať iné pracovisko po dobu týždňa. Počas tohto obdobia môže zistiť, že si viac rozumie s vedúcou sestrou,  alebo jej viac sedia procesy oddelenia či kolektív. 

Tiež je to skvelý nástroj ako predísť „žabo-myším“ vojnám medzi kolektívmi v nemocnici. Pretože kým jeden kolektív nezažije prácu toho druhého, nevie si predstaviť realitu a častokrát vznikajú mylné domnienky. Keď majú kolektívy medzi sebou dobré vzťahy, cíti to aj pacient. V prípade, že nie sú, tak pacient to napätie a negatívnu atmosféru cíti napríklad pri prechode z jedného oddelenia na druhé.

Sú pracoviská, kde sestry nemôžu rotovať

Nie všetky sestry však môžu rotovať. Napríklad sestry – inštrumentárky, sestry z oddelenia centrálnej sterilizácie alebo napríklad sestry z oddelenia dialýzy.

Ak zdravotníka nebaví jeho práca, pociťujú to hlavne pacienti

Vďaka rotácii si možno sestra uvedomí, že chce pracovať na inom oddelení. „V Nemocnici Bory nebude klasické interné oddelenie, ako je v klasických slovenských nemocniciach, ale plávajúce lôžka. Pôjdeme akoby naprieč všetkými špecializáciami. Chceme dať možnosť každému budúcemu kolegovi zmeniť svoje pracovisko,“ vysvetľuje A. Bučuričová.

Udržať niekoho na vybranom pracovisku len preto, že musí a napriek tomu, že ho tá práca nebaví a nenapĺňa ho, je zbytočné. Pretože v rámci zdravotníctva ošetrovateľský personál pracuje s ľuďmi a k svojej práci musí mať vzťah. Inak to pocítia aj pacienti, o ktorých sa zdravotník stará.

Stretnú sa žiaci strednej zdravotníckej školy s rotáciou?

Študenti stredných zdravotníckych škôl prirodzene prechádzajú jednotlivými pracoviskami, pretože štátny vzdelávací program presne určuje pre jednotlivé odbory, kde majú žiaci absolvovať prax. Dokonca je presne vymedzené koľko týždňov praxe majú absolvovať na jednotlivých oddeleniach. 

Napríklad v rámci odboru praktická sestra – asistent musia žiaci absolvovať prax v treťom ročníku osem týždňov na internom oddelení alebo na chirurgickom oddelení. Takto je to presne načasované na jednotlivé druhy pracovísk. Žiaci okrem povinných oddelení ako je interné či chirurgické, žiaci chodia aj na pediatrické pracoviská, gynekologicko-pôrodnícke oddelenia a zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť. Vo štvrtom ročníku strednej zdravotníckej školy už odpadajú zariadenia sociálnej starostlivosti, ale o to viac času sa venuje tým ostatným pracoviskám.

Žiaci strednej zdravotníckej školy majú povinnú prax nielen na lôžkových oddeleniach v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale aj v ambulanciách, a to v ambulancii všeobecného lekára alebo lekára pre deti a dorast. Je to síce veľmi krátke obdobie v rozsahu jeden až dva týždne, ale aj tak je to zmena, ktorá nastala v poslednom období. Takto sa žiak už počas praxe dostane aj do ambulantnej sféry.

Príležitosť spoznať jednotlivé pracoviská

Študenti si takto môžu vyskúšať prácu na rôznych oddeleniach, čo im môže pomôcť v ich rozhodovaní, kde chcú v budúcnosti pracovať. Pretože vďaka pobytu na danom pracovisku vidia špecifiká pracoviska, systém práce ale aj tímu, ktorý tam pracuje. Vďaka skúsenostiam si už samotní žiaci obľubujú pracoviská, kam chodia počas praxe. Získavajú prvú orientáciu medzi pracoviskami – niektorí obľubujú chirurgické pracoviská, iní zase interné.

Žiaci si po absolvovaní strednej zdravotníckej školy častokrát vyberú pre zamestnanie práve tie pracoviská, na ktorých absolvovali odbornú klinickú prax počas štúdia,“ spozorovala Lucia Lieskovská, ktorá pôsobila ako učiteľka na strednej zdravotníckej škole. Študenti sa však nemusia veľmi dopredu rozhodovať, kam chcú ísť pracovať po škole. Obyčajne to vznikne v priebehu štvrtého ročníka alebo po mesačnej praxi v závere rámci tretieho ročníka, o ktorej sa viac dozviete v predošlej časti podcastu Študuj zdravotku.

Vypočujte si najnovší diel podcastu Študuj zdravotku!