Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Študenti v učebni Nemocnica Bory

Žiaci na SZŠ Strečnianska majú učebňu podobnú izbe

Študenti Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) na Strečnianskej ulici v Bratislave sa učia starať o pacienta v podobnej pacientskej izbe, akú v roku 2022 nájdu v novej nemocnici siete Svet zdravia na Boroch.

Tím nemocnice sa totiž rozhodol jednu z takýchto tréningových učební v škole pretvoriť a zmodernizovať a zároveň do nej zabezpečil medicínske prístroje. Týždenne v nej nadobúda nové zručnosti asi osem desiatok budúcich zdravotníckych pracovníkov.

Tréningová pacientska izba

„Naším cieľom bolo, aby si budúci zdravotnícki pracovníci novej generácie mali šancu natrénovať svoje zručnosti v prostredí, ktoré je veľmi podobné tomu skutočnému pracovnému prostrediu. Keď teda prídu do reálnej praxe, budú ho už dobre poznať, budú sa v ňom ľahšie orientovať a cítiť sa sebavedomejšie. Zároveň majú študenti možnosť v novej tréningovej pacientskej izbe pracovať s reálnymi prístrojmi, manipuláciu s nimi budú mať preto neskôr už tak povedia v rukách,“ hovorí Alena Kendrick, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici Bory, ktorá vyrastá v Bratislave.

SZŠ na Strečnianskej ulici má celkovo tri tréningové pacientske učebne, v ktorých sa žiaci učia kompletnej ošetrovateľskej starostlivosti a ošetrovateľským technikám. Týždenne sa v každej vystrieda asi 80 žiakov. Tí si trénujú, ako čiastočne či úplne imobilného pacienta na lôžku polohovať, prezliekať mu bielizeň či podávať stravu, zabezpečujú komplexnú hygienickú starostlivosť a zároveň sa ho snažia v rámci jeho sebestačnosti do aktivít zapájať.

Podpora praktických skúseností študentov pre úspech v praxi

Do učebne, ktorú Nemocnica Bory minulý rok zmodernizovala, pribudla nová elektrická polohovacia posteľ, EKG prístroj, prístroj na kyslíkovú terapiu, fonendoskop či tlakomer. Zároveň sa dobudovali panely, vymenila podlaha, pribudol nábytok pre pacienta (skriňa, rozkladacie kreslo pre sprevádzajúceho rodinného príslušníka, televízia, stôl so stoličkami či stolík pri lôžku) i zariadenie pre personál, napríklad preväzový stôl, stojan na infúzny roztok či vozík na čistú a špinavú bielizeň. Žiaci si môžu vyskúšať realizovať injekčnú alebo odberovú techniku, miestnosť dopĺňajú aj nemocničné tapety, zástena či funkčná rampa.

„Študenti sa s takýmto príslušenstvom dosiaľ v škole nemali možnosť stretnúť. Vďaka novej učebni si dnes dokážu pre budúcu prax natrénovať manipuláciu s elektricky polohovateľnou posteľou či medicínskymi prístrojmi, s ktorými dosiaľ neprichádzali do kontaktu a ich štartovacia pozícia v práci bude tak oveľa ľahšia. Naše teoreticko-praktické vyučovanie musí byť podporené kvalitnou vizuálnou zložkou, lebo práve vďaka tomu naši študenti omnoho lepšie dokážu pochopiť a zapamätať si jednotlivé úkony. Nová učebňa nám v tom jednoznačne pomáha a pre študentov je prínosom,“ vysvetľuje riaditeľka Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave Eva Drobná.

Nemocnica Bory do vzorovej pacientskej izby investovala celkovo 20-tisíc eur, v rámci ktorého poskytla škole aj nové zariadenie pre teoretickú výučbu – stoličky pre žiakov, katedru pre učiteľa, dataprojektor, ekologickú tabuľu, tlačiareň, vizualizér, softvér či ošetrovateľské figuríny. Súčasťou investície sú zároveň aj pomôcky na podávanie jedla pacientom (napríklad nasogastrické sondy), pomôcky na hygienickú starostlivosť o chorých, podávanie liekov či odber biologického materiálu.

 Workshopy pre lekárov a sestry či granty pre študentov

 Tím novej nemocnice zároveň nové priestory využíva na organizovanie tréningov a workshopov pre lekárov a sestry. Tí sa pod vedením skúsených lektorov učia napríklad aj to, ako komunikovať s náročným pacientom alebo vzájomne medzi sebou v rámci medicínskych a ošetrovateľských tímov. Pre lekárov je zase pripravený workshop o základoch praktickej psychológie. Zároveň sa viac dozvedia o nových medicínskych procesoch a ošetrovateľských postupoch, ktoré budú uplatňované v novej nemocnici na Boroch.

Pre študentov zase nová nemocnica ponúka možnosť získať vzdelávací a finančný grant na svoje štúdium. O grant pod názvom Sestra novej generácie budú môcť opäť aj tento rok na jeseň požiadať budúce sestry i celé triedy na stredných zdravotníckych školách. Všetky informácie sa študenti dozvedia na našom webe.