Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
nemocnica-bory.sk-nemocnice-ambulancie-silvia-simoncicova

Ako fungujú nemocničné a iné špecializované ambulancie v Nemocnici Bory

Medzi prvými pracoviskami, ktoré v Nemocnici Bory už v marci otvoríme, bude okrem rádiodiagnostiky napríklad aj ambulantná časť. Väčšina ambulancií bude mať charakter nemocničných ambulancií, v dnešných nemocniciach sú označované aj ako ambulancie pri oddelení. Viete, ako takéto ambulancie fungujú? Vysvetlíme vám to.

Pre ktorých pacientov je nemocničná ambulancia určená?

Nemocničná ambulancia na rozdiel od tej “bežnej” v poliklinike slúži:

  1. ako vstupná brána pre pacientov, ktorí idú na plánovanú hospitalizáciu či operáciu,
  2. pre pacientov, ktorí už sú po zákroku a musia byť ešte ďalej ambulantne sledovaní,
  3. ako tzv. referenčná ambulancia, teda akési vyššie pracovisko pre iné bežné špecializované ambulancie, kam pacienta odosiela lekár špecialista za účelom ďalšej diagnostiky alebo liečby.

Nemocničné ambulancie teda nie sú klasickou poliklinikou, do ktorej pacientov na prvotné vyšetrenia k špecialistom odosiela všeobecný lekár. 

Nemocnica Bory chce prevádzkovať aj niektoré “bežné” špecializované ambulancie

V marci otvárame nemocnicu, ktorá sa bude starať najmä o akútnych pacientov a nebude mať teda klasickú samostatnú polikliniku ako niektoré iné nemocnice. Napriek tomu bude našou veľkou snahou otvoriť aj niekoľko “bežných” špecializovaných ambulancií, ktoré nájdete práve v poliklinikách. 

Uvedomujeme si totiž, že v Bratislave a jej okolí je dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v niektorých špecializáciách nedostatočná. Chceli by sme takto kapacitu ambulantného sektora a tým aj dostupnosť takejto zdravotnej starostlivosti zvýšiť.

Rozdiel medzi nemocnicnou a specializovanou ambulanciou

Ambulancie spustíme už otvorenia Nemocnice Bory

Práve pracujeme na tom, aby v Nemocnici Bory fungovali aj také ambulancie, ktoré budú od prvého dňa prijímať nových pacientov vyžadujúcich ambulantnú diagnostiku alebo liečbu. Do takejto ambulancie sa teda budú môcť pacienti prihlásiť aj sami na základe odporúčania všeobecného lekára.

Už čoskoro vám povieme, ktoré “bežné” špecializované ambulancie sa nám podarí v Nemocnici Bory otvoriť a ako budú fungovať. Sledujte náš web a sociálne siete, kde vás o nich budeme informovať ešte pred otvorením nemocnice.

Hneď po otvorení nemocnice môžu prísť pacienti na CT či MR vyšetrenie 

Spolu s ambulanciami otvárame aj rádiodiagnostické pracovisko. Už od prvého dňa od otvorenia nemocnice budú môcť pacienti absolvovať CT, MR či mamografické vyšetrenie.

Pacienti budú vyšetrení štandardne na základe žiadanky, ktorú vystaví ich lekár. Kalendár s termínmi na vyšetrenia plánujeme otvoriť dva až štyri týždne pred plánovaným spustením rádiodiagnostického pracoviska.

Viac vám prezradí vo videu Silvia Šimončičová, manažérka ošetrovateľstva pre ambulancie, stacionár, dialýzu a diagnostiku v Nemocnici Bory.