Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Konferencia radiačnej onkológie

Oddelenie radiačnej onkológie Nemocnice Bory pripravuje odborné podujatie.

Spoznajte inovatívne technológie v onkológii

Na pôde najmodernejšej nemocnice na Slovensku sa dňa 27. októbra 2023 uskutoční Konferencia radiačnej onkológie Bory na tému Inovatívne technológie v radiačnej onkológii.

Okruh tém prednášok:

  • nové technológie v radiačnej onkológii,
  • stereotaktická rádioterapia,
  • rádioterapia oligometastáz.

Akreditovaná konferencia

Po ukončení odborného programu je súčasťou konferencie aj prehliadka priestorov pracoviska radiačnej onkológie a vybraných úsekov Nemocnice Bory. Účasť na podujatí je hodnotená 4 kreditmi.

otvorenie pracoviska radiacnej onkologie cyberknife kyberneticky noc liecba nadorov2

Program konferencie