Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Multidisciplinárna starostlivosť v Nemocnici Bory

V súčasnosti sa pacienti často stretávajú s atomizáciou zdravotnej starostlivosti. Pacient nie je vnímaný ako celok, lekár či sestra vníma primárne jeho časti. Už ste sa ako pacienti niekedy s tým stretli? Napríklad, sestra odoberá krv, ale do skúmavky tečie krv veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly, čo môže znamenať, že má pacient iný zdravotný problém.

Ako bude vyzerať multidisciplinárna zdravotná starostlivosť v praxi?

V Nemocnici Bory však budeme liečiť komplexne. Tento inovatívny postup v poskytovanej zdravotnej starostlivosti bude aplikovať multidisciplinárny prístup v liečbe. To znamená, že jednotlivé atómy zdravotnej starostlivosti spojíme do jedného celku, a k pacientovi budeme pristupovať holisticky (celistvo a komplexne). Sestra príde k pacientovi, zhodnotí ho od hlavy k päte a nastaví proces tak, aby sme vyriešili všetky pacientove  potreby.

Multidisciplinárny tím

Komplexnú zdravotnú starostlivosť bude pacientom Nemocnice Bory poskytovať multidisciplinárny tím tvorený viacero odbornosťami. Napríklad o hospitalizovaného pacienta na plávajúcich lôžkach sa budú starať aj nutriční terapeuti, ktorí budú nastavovať správnu výživu pre pacienta.

Taktiež súčasťou multidisciplinárneho tímu budú aj sociálni pracovníci, ktorí sa budú venovať príchodu hospitalizovaného pacienta do Nemocnice Bory, tak aby mal zabezpečené všetko, čo potrebuje ako napríklad kompenzačné pomôcky. Alebo pri prepúšťaní pacienta domov sa postará, aby sme vedeli, kam ho prepúšťame, do akých podmienok. Pretože aj po prepustení pacient potrebuje mať pacient komfort a bezpečie.

Spolupráca špecialistov

Na zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaného pacienta sa budú podieľať aj odborníci a špecialisti, ktorých v prípade potreby bude možné zavolať na konzílium. Napríklad sa u hospitalizovaného pacienta zhorší rana, privoláme sestru, ktorá sa venuje práve ošetrovaním chronických rán. Sestra príde skonzultovať stav pacienta a pomôže s nastavením jeho liečby. Taktiež budú k dispozícii v prípade nutnosti konzultácie aj lekári – špecialisti. V našom ponímaní multidisciplinárny tím znamená – veľa odborností, ktoré sú však všetky zamerané na pacienta.

Starostlivosť o pacienta so stómiou

Stómie v preklade do laického jazyka sú umelé vývody z určitého orgánu na povrch tela.

Najznámejšie stómie

 • Kolostómia – vývod hrubého čreva, cez ktorý odchádza telesný odpad z tráviaceho systému. Ide o najčastejšiu stómiu.
 • Urostómia – vývod močovodu, ktorý sa najčastejšie zavádza, ak je potrebné vyradiť alebo odstrániť močový mechúr.
 • Tracheostómia – priedušnica umelo vyúsťuje na povrchu tela. Najčastejšou príčinou je chirurgický výkon.

Pri starostlivosti o pacienta so stómiou je dôležité urobiť vstupné vyšetrenie. V prípade, že pacient stómiu ešte nemá zavedenú, je potrebné si uvedomiť, že ide o obrovský zásah do kvality života pacienta. Napriek tomu s takýmto druhom zákroku pacient môže naďalej fungovať v bežnom živote. Súčasťou multidisciplinárneho tímu bude aj psychológ, ktorý pomôže pacientom pri riešení rôznych problémov, ktoré vyplývajú napríklad aj z takého zákroku akým je zavedenie stómie.

Nemocncica Bory pred dokoncenim

Stómická sestra

V Nemocnici Bory budeme mať sestru, ktorá sa bude venovať priamo len stómiám. Jej prácou nebude len ošetrovanie stómií, ale aj prevedenie pacienta celou cestou – od začiatku vzniku, cez samotnú realizáciu, až po následnú pomoc pri riešení problémov a kontrolu vývoja stómie. Vstupný rozhovor pacienta so sestrou už na ambulancii bude spočívať vo výbere miesta a v posúdení celkové stavu pacienta. Po chirurgickom zákroku príde sestra pozrieť pacienta priamo k lôžku.

Táto sestra špecialistka nastaví s pacientom samotnú starostlivosť o stómiu od liečebného procesu, cez možnosti používania stómických pomôcok, kontakt s lekárom špecialistom až po edukáciu ohľadom starostlivosti o príslušnú stómiu. Sestra v rámci starostlivosti o stómie nebude edukovať len pacienta, ale aj jeho príbuzných či iné podporné osoby, ktoré budú pomáhať pacientovi.

 

Starostlivosť a prevencia dekubitov

Dekubity – preležaniny sú problém, ktorého sa obáva každý, kto má doma seniora alebo dlhodobo ležiaceho pacienta. Sú charakterizované ako chronické rany, ktoré vznikajú z rôznych dôvodov ako napríklad z:

 • nedostatku pohybu a polohovania,
 • nedostatočnej výživy,
 • množstva ochorení, ktoré súvisia s tvorbou chronických rán.

V Nemocnici Bory im budeme predchádzať na základe individuálneho zhodnotenia hospitalizovaného pacienta, ktorému presne nastavíme účinnú prevenciu, individuálnu liečbu, a budeme dôsledne sledovať stav pacienta.

Prevencia na všetkých úrovniach zdravotnej starostlivosti

Preventívne prvky vieme aplikovať na rôznych úrovniach. Napríklad budeme vedieť:

 • edukovať príbuzných pacienta,
 • prakticky sa venovať pacientom počas hospitalizácie,
 • poskytovať následnú profesionálnu pomoc po ukončení hospitalizácie

Čo je dôležité v prevencii preležanín?

Aj pri prevencii dekubitov je dôležité sledovať pacienta holisticky, t.j. komplexne ako celok, a poskytovať celý rad pomoci. V Nemocnici Bory sa budeme venovať najmä:

 • Precíznej hygiene
 • Dôslednému polohovaniu
 • Monitoringu výživy pacienta
 • Pravidelnému cvičeniu s pacientom – rehabilitácii
 • Spolupráci v starostlivosti o pacienta v domácej liečbe po prepustení s rodinnými príslušníkmi.

Aké bude lôžko v pacientskej izbe?

Vznik dekubitov je zásadný problém, preto budeme do praxe aplikovať nasledovné preventívne prvky:

 • Vhodný výber lôžka pacienta
 • Antidekubitný matrac
 • Polohovacie pomôcky

Do pacientskej izby v Nemocnici Bory sme vybrali posteľ, ktorá zabezpečí komfort pre pacienta, ale aj dobrú manipulovateľnosť pre personál. Lôžko bude elektricky polohovateľné so sklápacími postrannicami. Antidekubitný matrac bude dezinfikovateľný a k lôžku bude prístup z troch strán.

Prevencia dekubitov je naša priorita

Pre personál pracujúci v Nemocnici Bory je veľmi dôležité v starostlivosti o hospitalizovaného pacienta, aby sme aplikovali prevenciu dekubitov a pracovali tak, aby sa dekubity čo najviac eliminovali,” vysvetľuje Zuzana Krajčovič, manažérka ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka.

Práve jej prioritou je aplikovať čo najviac preventívnych prvkov proti vzniku dekubitov a chronickým ranám. Starostlivosť o pacienta nebude prebiehať len počas jeho hospitalizácie, ale cieľom je poskytovať aj pred hospitalizáciou, samozrejme aj počas, ale aj po ukončení hospitalizácie.

Viac sa dozviete vo videu so Zuzanou Krajčovič, manažérkou ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka v Nemocnici Bory.