Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
nemocnica bory - granty studenti stredna zdravotna skola trnava

Tri stredné zdravotnícke školy získali vzdelávací grant

Budúce sestry z troch tried stredných zdravotníckych škôl absolvovali v tomto období školenia komunikačných zručností či zvládania stresu, exkurzie v novopostavenej michalovskej nemocnici alebo si mohli vyskúšať asistovať pri málo frekventovanom ošetrovateľskom výkone podľa vlastného výberu. Získali totiž vzdelávací grant od Nemocnice Bory v Bratislave, ktorej spustenie prevádzky je naplánované na rok 2023. Príprava študentov […]

Budúce sestry z troch tried stredných zdravotníckych škôl absolvovali v tomto období školenia komunikačných zručností či zvládania stresu, exkurzie v novopostavenej michalovskej nemocnici alebo si mohli vyskúšať asistovať pri málo frekventovanom ošetrovateľskom výkone podľa vlastného výberu. Získali totiž vzdelávací grant od Nemocnice Bory v Bratislave, ktorej spustenie prevádzky je naplánované na rok 2023.

Príprava študentov na prax v nemocnici

„Pre kvalitné fungovanie každej nemocnice sú sestry kľúčové. Ich prácu si veľmi vážime a aj preto ich chceme podporiť v získavaní schopností a zručností už počas štúdia. Zároveň veríme, že zatraktívnenie zdravotníckej výučby, napríklad aj poskytnutím zaujímavých aktivít navyše, môže prispieť k zvýšeniu záujmu o toto štúdium a k skvalitneniu prípravy študentov na prax,“ vysvetľuje Jana Palenčárová, personálna riaditeľka Nemocnice novej generácie Svet zdravia Bory.

nemocnica bory - studenti grant stredna zdravotnicka skola trnava

„V rámci školení študentom ponúkame možnosť absolvovať i zaujímavé školenia, ktoré sestrám, ale aj pacientom napomôžu k dobrej vzájomnej komunikácii a ktoré dnes nie sú súčasťou osnov v školách. Práve sestry sú však srdcom zdravotnej starostlivosti, pre pacientov často priateľmi a dôverníkmi a mali by teda rozvíjať i svoje tzv. mäkké zručnosti,“ doplnila Palenčárová.

Pre získanie grantu písali motivačné listy a dopĺňali komiksy

Nemocnica sa minulý rok rozhodla namiesto jednej triedy udeliť grant trom, a to tretiakom zo Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, tretiakom SZŠ v Trnave a štvrtákom SZŠ v Považskej Bystrici. Podmienkou bolo napísanie motivačného listu. Študenti mali zároveň za úlohu aj kreatívne doplniť text do komiksu zo zdravotníckeho prostredia. Dokumenty následne posudzoval manažment budúcej nemocnice na Boroch.

nemocnica bory - granty ziaci strednych zdravotnickcyh skol trnava

„Sme kolektív cieľavedomých a šikovných žiakov plne otvorených novým poznatkom, ktoré by nám rozšírili obzory a pomohli zabezpečiť kvalitu našej budúcej práce. Nechýba nám zapálenie a túžba po zdokonaľovaní sa, po učení sa novým postupom a technikám zavádzaných v zdravotníctve,“ napísali vo svojom motivačnom liste tretiaci z topoľčianskej strednej zdravotníckej školy, ktorí prichádzajú na praktické vyučovanie i na oddelenia Nemocnice Svet zdravia Topoľčany.

nemocnica bory - spickove vybavenie centralna pripravovna liekov

Nemocnica novej generácie Svet zdravia Bory ukončením grantu ponúkla úspešným absolventom pracovné miesto

Študenti v rámci grantu absolvovali exkurziu v novej michalovskej nemocnici, ktorej prevádzka bola spustená v decembri 2017, aby sa dozvedeli, ako funguje moderné ošetrovateľstvo. Mohli detailne spoznať moderný systém ošetrovateľskej starostlivosti či prácu s robotickou prípravovňou liekov. V michalovskej nemocnici teda lieky pre pacientov nepripravujú manuálne sestry. Nová nemocnica Bory totiž prinesie nové možnosti, ale aj nové požiadavky na sestry, a to i v oblasti ovládania technológií a nových ošetrovateľských postupov.

Študenti sa zároveň zúčastnili školení, počas ktorých sa naučili, ako komunikovať s pacientom či zvládať stresové situácie. Taktiež mali možnosť vyskúšať si asistovať pri ošetrovateľskom výkone podľa vlastného výberu, s ktorým bežne neprichádzajú do kontaktu. Zároveň im je v rámci grantu garantované pracovné miesto v novej bratislavskej nemocnici, ktorej otvorenie je plánované na rok 2023. Grant v roku 2019 získalo celkovo 60 študentov.

Nemocnica Bory bude možnosť získať grant ponúkať budúcim sestrám aj v ďalších ročníkoch.