Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Podporte našich lekárov v ankete TOP lekári 2023

Odborný týždenník Zdravotnícke noviny aj tento rok usporiadal anketu TOP lekár na Slovensku. Po úspechoch siete Svet zdravia v minulých ročníkoch, sa Nemocnica Bory do tejto ankety zapojila po prvýkrát. Nemocnica Bory nominovala svojich troch lekárov, špecialistov a odborníkov.

Celkovo za celú sieť Svet zdravia je nominovaných šesť lekárov vo viacerých kategóriách.

  1. Kardiológia: MUDr. Petr Kopecký – HLASOVAŤ
  2. Gynekológia a pôrodníctvo: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. – HLASOVAŤ
  3. Urgentná medicína: MUDr. Jozef Fatrsík – HLASOVAŤ
  4. Rádiológia: MUDr. Anna Šebová – HLASOVAŤ
  5. Urológia: MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU – HLASOVAŤ
  6. Oftalmológia: MUDr. Ladislav Kardos – HLASOVAŤ

1. Kardiológia: MUDr. Petr Kopecký

MUDr. Petr Kopecký je primár oddelenia vnútorného lekárstva v Nemocnici Svet zdravia Rožňava.

Podľa vzoru svojich rodičov sa od útleho detstva túžil stať lekárom. Jeho silná motivácia ho priviedla k štúdiu medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po ukončení štúdia začal pracovať v Nemocnici Svet zdravia Rožňava, kde pracuje dodnes na pozícii primára interného oddelenia, urgentného príjmu a ambulantného kardiológa.

Po atestáciách z internej medicíny si doplnil svoje medicínske vzdelanie aj o abdominálnu ultrasonografiu a špecializáciu v odbore kardiológia. Od roku 2019 sa opakovane zúčastnil ALS provider kurzov. Je členom Slovenskej a Českej kardiologickej spoločnosti a často prednáša aj na kardiologických kongresoch. Počas jeho pôsobenia sa na oddelení vnútorného lekárstva v Rožňave zaviedla do praxe abdominálna ultrasonografia, point of care echokardiografia, point of care ultrasonografia, transezofageálna echokardiografia, dočasná kardiostimulácia a punkcia perikardu. Bežnou sa stala kanylácia centrálnych žíl. V neľahkom období pandémie Covid 19 bol primárom covidového oddelenia.

Ako hovoria jeho kolegovia, primár Petr Kopecký zabezpečuje kvalitu zdravotnej starostlivosti vnútorného lekárstva a kardiológie na vysokej úrovni, sleduje trend rozvoja medicíny, zabezpečuje implementáciu noviniek do svojej praxe, čím je príkladom a motivátorom pre svojich kolegov.

Každoročne organizuje Kemp mladých internistov, kde sa osobne podieľa na vzdelávaní zúčastnených. Aktívne zastrešuje nábor absolventov do siete Svet zdravia. Lekár Petr Kopecký je vďaka jeho bohatej praxi i empatickému prístupu k pacientom či rodinným príslušníkom vysoko uznávaným odborníkom a má zvučné meno nielen v rožňavskom okrese. Patrí mu veľké ĎAKUJEM za záchranu množstva životov.

Hlasujte v kategórii Kardiológia na tomto linku.

2. Gynekológia a pôrodníctvo: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. je klinický líder úseku gynekológia a pôrodníctvo v Nemocnici Bory.

Svoju cestu lekára začal na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval viacero študijných pobytov a stáží v zahraničí, napríklad  na univerzite v Estónsku či univerzitnej klinike v Ženeve. Viac ako 16 rokov pôsobil na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, kde sa venoval liečbe onkogynekologických ochorení, myomatózy a endometriózy.

Cieľom Mikuláša Redechu je v rámci programu Žena a dieťa vybudovanie špičkového gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Bory. Jeho súčasťou bude:

  • onkogynekologické centrum,
  • urogynekologické centrum a
  • centrum pre liečbu endometriózy a myomatózy.

Snahou celého tímu je, aby sa takto vybudované pracovisko mohlo svojim prístupom a výsledkami v pôrodníctve aj gynekológii porovnávať s najlepšími pracoviskami v Európe, aj mimo nej. Neoddeliteľnou súčasťou takéhoto pracoviska je aj výchova a vzdelávanie študentov medicíny, pôrodných asistentiek a predatestačná príprava lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je to jeden z dôvodov, prečo si ho jeho kolegovia veľmi vážia. 

Hlasujte v kategórii Gynekológia a pôrodníctvo na tomto linku.

3. Urgentná medicína: MUDr. Jozef Fatrsík

MUDr. Jozef Fatrsík  je vedúci lekár urgentného príjmu v  Nemocnici Svet zdravia Galanta.

Lekára Jozefa Fatrsíka priviedli k medicíne jeho mama, ktorá bola detská zdravotná sestra a učiteľ biológie, ktorý mu svojím vysvetľovaním a prístupom pomohol vytvoriť vzťah k tomuto odboru. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a nedávno dokončil atestáciu z vnútorného lekárstva, na ktorú absolvoval rozsiahlu prípravu prostredníctvom rôznych stáží a školení.

Jeho lekárske začiatky začali na neonatológii v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Až neskôr presedlal na vnútorné lekárstvo a urgentný príjem. V galantskej nemocnici pracuje necelých šesť rokov. Od začiatku pôsobí na urgentnom príjme, ale služby má aj na internom oddelení či jednotke intenzívnej starostlivosti. Profesijne sa najviac venuje akútnej diagnostike a liečbe. Jeho práca si vyžaduje rýchle konanie a rozhodovanie, čo zvláda na základe jeho vedomostí a skúseností. Ako hovorí lekár, má rád výzvy a jednou z nich je aj hľadanie diagnóz u pacientov so zriedkavým ochorením.

Verejnosť ho môže poznať z podcastu Doktor má Filipa, ktorému sa vo svojom voľnom čase venuje už tretí rok a vychádza na týždennej báze. Pozýva si doň rôzne osobnosti zo zdravotníctva a spolu približujú svetu zdravotnícke témy. Tento rok sa dostal tento podcast aj do TOP 5 v súťaži Podcast roka 2023.

Hlasujte v kategórii Urgentná medicína na tomto linku.

4. Rádiológia: MUDr. Anna Šebová

MUDr. Anna Šebová je klinický líder úseku rádiodiagnostika v Nemocnici Bory.

Po skončení medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa jej kariéra začala na Klinike rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, ktorá je súčasťou Traumacentra Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a LF UPJŠ Košice. Istý čas svojho života pôsobila aj v Kanade. Na začiatku roku 2023 nastúpila na pozíciu primárky rádiodiagnostiky v Nemocnici Bory.

Počas svojho profesijného pôsobenia reprezentovala nemocnice na mnohých domácich aj zahraničných odborných podujatiach, zapojila sa do vedeckých štúdií a startupových projektov. Podieľala sa na budovaní medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými klinikami. Ako sama hovorí, prácu v Nemocnici Bory berie ako príležitosť od základov vybudovať rádiodiagnostické pracovisko, kde sa všetky procesy budú môcť prispôsobiť svetovým odporúčaniam a štandardom. Týmto sa chce spolupodieľať aj na budovaní kvalitnej rádiológie na Slovensku.

Lekárka Anna Šebová považuje rádiológiu za veľmi široký odbor, v ktorom ak chce niekto napredovať, musí sa postupne užšie špecializovať prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania. Svoje poznatky a vedomosti zdieľa s mladými kolegami, a tak vychováva ďalšiu generáciu rádiológov. Jej prístup k práci a ku kolegom ocenilo veľké množstvo pacientov, ale aj jej spolupracovníkov.

Hlasujte v kategórii Rádiológia na tomto linku.

5. Oftalmológia: MUDr. Ladislav Kardos

MUDr. Ladislav Kardos je vedúci lekár pracoviska očnej jednodňovej starostlivosti v Nemocnici Svet zdravia Galanta.

Od malička mal vzťah k adrenalínovým veciam, aj preto sa rozhodol študovať medicínu. Jeho voľba nakoniec padla na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V piatom ročníku sa rozhodol špecializovať v odbore oftalmológia, pretože je to jeden z najnezávislejších odborov medicíny, kde si vie lekár všetky vyšetrenia spraviť sám.

Aktuálne pôsobí v galantskej nemocnici, kde svoju kariéru aj začínal. Profesne sa najviac venuje nadštandardnej refrakčnej vnútroočnej chirurgii, ku ktorej mu otvorila cesty súkromná klinika v Nitre, kde pôsobil päť rokov. Za vyše 20 rokov svojho pôsobenia vykonal viac ako 12 000 zákrokov v nadštandardnej aj štandardnej chirurgii predného segmentu oka, prevažne sivého zákalu.

Venuje sa riešeniu náročných operácií, kde rieši otázku, ako sa zbaviť okuliarov. Jeho tím patrí medzi jeden z mála, ktorý používa široko dostupnú škálu umelých vnútroočných šošoviek, s ktorými má bohaté skúsenosti, a vďaka tomu vie poskytnúť klientovi všetko „šité“ priamo na mieru. Každý jeden pacient dostane najkvalitnejšie ošetrenie, aké vie poskytnúť, a za to hovorí aj množstvo pozitívnych recenzií, ktoré lekár Ladislav Kardos dostáva od svojich pacientov.

Hlasujte v kategórii Oftalmológia na tomto linku.

6. Urológia: MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU je klinický líder pre ostatné chirurgické disciplíny a primár oddelenia urológie v Nemocnici Bory. Taktiež je hlavný odborník pre urológiu na Slovensku.

Svoju kariéru začal po úspešnom skončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnil sa viacerých zahraničných stáží a doktorandské štúdium ukončil na tému spektroskopickej analýzy moču pri diagnostike rakoviny močového mechúra. Od apríla 2023 pracuje ako primár urológie v Nemocnici Bory, kam prišiel z Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Na svoj tím nedá dopustiť a spolu s ním chce vytvoriť prvotriedne pracovisko urológie na Slovensku. 

Profesijne sa špecializuje na onkourológiu a venuje sa hlavne realizácii radikálnych chirurgických výkonov pri karcinóme močového mechúra a miniinvazívnej chirurgii, teda laparoskopickým a robotickým operáciám. Vďaka svojmu špecializovanému zameraniu a recenziám na jeho prácu sa stal vyhľadávaným operatérom pacientmi z celého Slovenska.

V rámci svojho odborného rastu sa venuje neustálemu vzdelávaniu a svoje vedomosti odovzdáva lekárom prostredníctvom vlastnej publikačnej činnosti. Dôsledkom jeho zručností je aj fakt, že sa stal hlavným odborníkom pre urológiu na Slovensku. Významnú časť jeho profesionálneho života tvorí pôsobenie vo výboroch odborných spoločností – Európska urologická spoločnosť, Slovenská urologická spoločnosť a Societé Internationale Urologie.

Hlasujte v kategórii Urológia na tomto linku.