Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Pracovisko fetalnej mediciny nemocnice Bory

Nemocnica Bory spúšťa Centrum fetálnej medicíny

Pôrodnica Bory spúšťa komplexné Centrum prenatálnej medicíny.

Tehotné ženy majú možnosť absolvovať vnútromaternicové operácie plodu, ktoré doposiaľ ponúkali iba pracoviská v zahraničí. Koncepcia komplexného pracoviska fetálnej medicíny centralizujúceho vysokorizikové prípady a prípady indikované k vnútromaternicovým operačným zákrokom nebola doposiaľ na Slovenku v komplexnej miere realizovaná. Vzhľadom k tomu je aktuálne v mnohých prípadoch často nutné odosielať pacientky do európskych pracovísk, ktoré ponúkajú takúto zdravotnú starostlivosť.

Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory

Pracovisko fetálnej medicíny v Nemocnici Bory má ambíciu ponúknuť pacientkam z celého Slovenska nielen komplexnosť diagnostiky a monitoringu vysokorizikových gravidít, ale i najnovšie modality vnútromaternicovej liečby plodu na úrovni európskych a svetových pracovísk.

Ako na jednom z mála pracovísk na Slovensku, pôsobia v Centre fetálnej medicíny v Nemocnici Bory až traja lekári subšpecializačného odboru maternofetálnej medicíny. Ďalší lekári z tímu sú v príprave na atestáciu z rovnakej subšpecializácie. Celý tím sa denne podieľa na diagnostike a manažmente rizikových tehotných žien odoslaných do Nemocnice Bory.

„V rámci pracoviska fetálnej medicíny v Nemocnici Bory chceme pacientkam, okrem už bežne realizovaných dostupných metód, teda vpichových a ultrazvukom riadených operácií, ponúknuť aj fetoskopické výkony pod optickou kontrolou jedinečného inštrumentária – fetoskopu a miniinvazívne punkčné rádiofrekvenčné postupy. Som veľmi rád, že toto centrum disponuje kompletným fetoskopickým inštrumentáriom, rádiofrekvenčnými sondami a generátorom, no hlavne tímom, ktorý sa plnohodnotne venuje tejto problematike na Slovensku,“ povedal Martin Gábor, lekár špecialista v oblasti maternofetálna medicína.

Spolupráca s európskymi pracoviskami

Vzhľadom na to, že sa pracoviská na Slovensku tejto problematike doposiaľ nevenovali v takejto komplexnej miere, všetky odborné školenia, semináre, praktický nácvik operačných techník a detailný výber jedinečného inštrumentária bol realizovaný v spolupráci s európskymi pracoviskami fetálnej medicíny v Španielsku, Českej republike a Nemecku.

Špecifickým prvkom niektorých fetoskopických operácií plodu v maternici je ich raritnosť, a preto niektoré náročné a neobvyklé operačné výkony aj naďalej realizujeme v spolupráci s európskymi partnerskými pracoviskami.

Výkony Centra fetálnej medicíny

Vnútromaternicové operácie a zákroky v rámci fetálnej medicíny je možné rozdeliť na punkčné, teda vpichové – kontrolované ultrazvukom, fetoskopické, miniinvazívne pod vizuálnou kontrolou mikrokamery vo fetoskope a operácie na otvorenej maternici.

Laserový generátor LEOANRDO® DUAL 40

Okrem štandardných ultrazvukovo riadených vnútromaternicových operačných výkonov dostupných aj na iných pracoviskách, Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory disponuje ako prvé pracovisko na Slovensku kompletným vybavením pre fetoskopické laserové operácie vnútri maternice a pre rádiofrekvenčné punkčné miniinvazívne operačné výkony. Medzi jediné na Slovensku patrí aj náš laser generátor LEOANARDO® DUAL 40 .