pracovisko-prenatalnej-mediciny (2)

Centrum fetálnej medicíny

Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory

Centrum fetálnej medicíny Nemocnice Bory sa venuje komplexnej starostlivosti o tehotnú pacientku a plod vo vnútri maternice.

Zaoberá sa konziliárnou diagnostikou a liečbou chorobných stavov plodu a tehotnej pacientky, vedením (manažmentom) rizikových gravidít od skorých štádií tehotnosti až po pôrod a popôrodnú starostlivosť. 

Ako sa môžete objednať na vyšetrenie?

Tehotné pacientky zo SR a iných krajín majú od januára 2024 možnosť v Nemocnici Bory absolvovať vnútromaternicové operácie plodu, ktoré doposiaľ ponúkali iba pracoviská v zahraničí.

 • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510 v čase od 13.00 do 15.00 h.
 • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.

Kontakt

cfm.ambulancia.bh@pentahospitals.comm

V prípade aktuálnej nedostupnosti kontatkného centra je možné konzultovať akútne objednanie aj prostredníctvom emailovej správy na cfmbory@pentahospitals.com alebo na tel. čísle 0910 906 644  (ideálne formou SMS so stručným, vysvetlením komplikácie kvôli ktorej je pacientka odosielaná – napr. foto správy vášho lekára alebo priamo popis aktuálneho stavu).

Pacientke resp. ideálne odosielajúcemu lekárovi  bude v čo najkratšom čase sprostredkovaná odpoveď a akútna konzultácia s objednaním podľa aktuálnej urgentnosti prípadu.

Rovnako prebieha objednanie na všetky konzultácie, konziliárne ultrazvukové a iné vyšetrenia.

Pred ostatnými vyššie popísaným intervenčnými a diagnostickými výkonmi je vždy nevyhnutné objednanie sa na ambulantnú konzultáciu s lekárom na našej ambulancii rizikovej gravidity a maternofetálnej medicíny (C29, recepcia C ).

V spolupráci s neonatologickým pracoviskom Nemocnice Bory sa centrum venuje:

 • patologickým a predčasne narodeným novorodencom,
 • vrátane novorodencov, u ktorých boli už pred pôrodom diagnostikované rôzne typy ochorení či vrodených vývojových chýb.
 • Samozrejmosťou je intervenčná psychologická starostlivosť a podpora tehotnej pacientky, ktorá je dostupná priamo na našom pracovisku. 

Vnútromaternicová liečba plodu 

Centrum sa zaoberá v rámci fetálnej medicíny aj vnútromaternicovou liečbou plodov t.j. diagnostickými aj terapeutickými  vnútromaternicovými výkonmi - operáciami na plode, placente, plodových obaloch a pod. 

 

Objednanie na „prvotrimestrálny kombinovaný genetický skríning“ prebieha cez kontaktné centrum. Nie sú potrebné žiadne výsledky skríningových odberov krvi od Vášho obvodného gynekológa. Vzhľadom k povahe skríningu je nutné objednanie sa v rozmedzí gestačných týždňov 12.-13. ( ideálne v 12+ gestačnom týždni ).

Odbery krvi absolvujete v deň ultrazvukového vyšetrenia priamo na našom pracovisku. Samotné ultrazvukové vyšetrenie prebieha na ambulancii C24 a trvá v priemere 20 minút. Odber krvi je následne realizovaný na „odberovom centre“ nemocnice Bory v blízkosti ultrazvukového pracoviska.  Výsledky ultrazvukového vyšetrenia a krvných parametrov (PAPP-A a fbHCG) budú vyhodnotené a o výsledkoch budete informovaná. 

V prípade priaznivých výsledkov Vám bude odporučený správny postup ďalšieho sledovania gravidity. 

V prípade nepriaznivých výsledkov budete objednaná na osobnú konzultáciu na našej ambulancii pre rizikovú graviditu alebo konzultáciu s genetikom.  Následne v prípade indikácie je pacientke po genetickej konzultácii ponúknutá možnosť skorej prenatálnej invazívnej diagnostiky plodu formou biopsie choriových klkov alebo neskôr formou amniocentézy priamo na našom pracovisku.  ( spoľahlivé diagnostické výsledky plodu z choriobiopsie (CVS) alebo amniocentézy metódou PCR sú dostupné väčšinou už do 24-48h). 

V prípade potvrdenia genetického syndrómu plodu alebo vrodenej vývojovej chyby plodu a súčasnej žiadosti pacientky o indikované prerušenie gravidity je v nemocnici Bory zabezpečená komplexná starostlivosť o tehotnú v zmysle najmodernejších, bezpečných a šetrných metód prerušenia gravidity.  Samozrejmosťou je psychologická podpora pacientky v náročnej životnej situácii našimi skúsenými psychológmi, ktorí sa špecializujú na prácu s tehotnými pacientkami.

Morfologické (anatomické) vyšetrenie plodu v 20. týždni tehotnosti známe tiež ako „morfológia“ realizujeme v Centre fetálnej medicíny Bory v konziliárnom koncepte. Toto vyšetrenie vykonáva primárne u fyziologických (nerizikových) gravidít obvodný gynekológ – pôrodník sledujúci graviditu. V prípade akýchkoľvek pochybností vyslovených Vašim lekárom o správnom morfologickom vývoji plodu, či iných rizikových faktoroch ( dôvodoch) na konziliárne morfologické vyšetrenie plodu,  je možné objednanie na vyšetrenie v našom centre. Objednanie prebieha cez kontaktné centrum na čísle 0950 105 510.

Ultrazvukové vyšetrenia sú realizované na najmodernejších USG prístrojoch ako sú GE Voluson E22, GE Voluson E10 , GE Voluson S8. 

V prípade akejkoľvek pochybnosti vášho lekára o správnom vývoji plodu, placenty, či z iných medicínskych dôvodov, vás váš gynekológ odosiela ku konziliárnemu ultrazvukovému morfologickému vyšetreniu plodu v Nemocnici Bory. Objednanie s výmenným lístkom či lekárskou správou s uvedeným „dôvodom“ odoslania prebieha cez kontaktné centrum Nemocnice Bory, kde vás objednajú na ultrazvukové vyšetrenie na ambulanciu C24.  

Neinvazívne genetické testovanie plodu z krvi matky ( vyšetrenie voľnej DNA plodu v krvi matky, tzv. testy NIPT, napr. TRISOMY, Tomorrow, NIFTY, Harmony a pod).

Spomínané neinvazívne vyšetrenia plodu typu NIPT sú aktuálne veľmi žiadané , no často sa stretávame s ich, niekedy zbytočným,  nadužívaním a ich neindikovanou aplikáciou. 

Pri indikácii a aplikácii týchto komerčných testov do skríningového programu u pacientok sledovaných v CFM BORY uplatňujeme striktne medicínske dôvody. O potrebe či vhodnej indikácii vyššie uvedených vyšetrení bude pacientka detailne informovaná na konzultačnom sedení.

Keďže centrum má vypracovanú spoluprácu prakticky zo všetkými komerčnými laboratóriami ponúkajúcim toto neinvazívne testovanie plodu, pacientka má možnosť výberu konkrétneho testu ktorý jej najviac vyhovuje. Komerčné testy NIPT nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a pacientka poplatok uhrádza konkrétnemu laboratóriu podľa aktuálneho cenníka. 

V koncepte centralizácie patologických stavov centrum realizuje stálu konziliárnu diagnostickú činnosť dostupnú pre pacientky z celého Slovenska i zahraničia:

 • konziliárna činnosť a ultrazvukovú diagnostiku všetkých patologických stavov u plodu či tehotnej pacientky,
 • odporúčanie pre vedenie vysokorizikových gravidít,
 • indikácie a realizácie invazívnych diagnostických či terapeutických intervenčných zákrokov,
 • manažment samotného pôrodu vysokorizikových gravidít a jeho vedenia. 

V prípade potreby hospitalizácie a operačnej liečby vysokorizikovej gravidity je pacientka hospitalizovaná na oddelení „K“ rizikovej gravidity Nemocnice Bory v jednolôžkovom štandarde, s možnosťou hospitalizácie aj so sprievodnou osobou. Oddelenie „K“ sa nachádza na 3. poschodí, prístup je výťahom na úrovni recepcie „C“.

Viacpočetná gravidita (dvojičky, trojičky a pod.)

Samostatnou oblasťou záujmu nášho centra je problematika viacpočetných gravidít a ich komplikácií.

Presadzujeme celosvetovo uznávanú odbornú koncepciu, v ktorej každá viacpočetná gravidita má byť už na jej začiatku (6. - 7. týždeň) apriori exaktne diagnostikovaná na konziliárnom pracovisku a následne podľa miery rizík zaradená do príslušného typu sledovania:

 • buď ďalej na periférnej ambulancii u obvodného gynekológa - nízke riziko, nekomplikované „dvoj-placentárne“ dvojčatá
 • alebo  na vyššom pracovisku - „High Risk“ jednoplacentárne dvojičky

Pracovisko sa špecializuje na aj jednoplacentárne dvojičky

Práve na problematiku rizikových jednoplacentárnych (tzv. monochoriálnych) dvojičiek sa pracovisko fokusuje a naším cieľom je tieto prípady centralizovať. Detailne sa venujeme ich skorému záchytu: prvotnej diagnostike, vedeniu počas celej gravidity, kontrolám, diagnostike ich špecifických komplikácií, ich liečbe a samotnému pôrodu. 

Moderný prvotrimestrálny genetický skríning a skorý záchyt genetických anomálií plodu 

Centrum fetálnej medicíny spolupracuje so všetkými genetickými laboratóriami v Bratislave a taktiež s viacerými genetickými laboratóriami a ambulanciami na celom Slovensku. 

V rámci genetického skríningu ponúka pacientkam modernú koncepciu prvotrimestrálneho certifikovaného skríningového programu už v 11. - 13. týždni tehotnosti. (tzv. kombinovaný prvotrimestrálny skríning).

Napojenie skorého skríningového záchytu genetickej alebo morfologickej anomálie plodu na invazívne diagnostické výkony typu skorej CVS (choriocentéza, choriobiopsia) realizované priamo na našom pracovisku umožňujú pacientkam absolvovať všetky potrebné vyšetrenia na jednom mieste a veľmi rýchlo.

Najčastejšie špecifické diagnózy

Týmto diagnózam sa venujeme v centre fetálnej medicíny v rámci intervenčných fetoskopických zákrokov vo fetálnej medicíne:

 • Monochoriálne dvojičky a vnútromaternicová fetoskopická laserová liečba transfúznych syndrómov (TTTS, TAPS, TRAP)
 • Intrauterínne fetoskopické zákroky u dvojčaťa s infaustnou vrodenou vývojovou vadou
 • Intrauterínna laserová liečba amniových pruhov a ich prerušenie
 • Intrauterínna laserová liečba tumorov plodu, histologická diagnostika tumorov plodu a ich manažment

Podstatou týchto zákrokov je cielená ihlová punkcia maternice, priestoru plodovej vody  a/alebo konkrétnych oblastí plodu pod stálou ultrazvukovou kontrolou punkčnej ihly.

 • amnicentéza - odber vzorky plodovej vody
 • choriocentéza CVS - odber vzorky choriových klkov
 • kordocentéza - odber vzorky pupočníkovej krvi plodu vnútri maternice
 • placentocentéza - odber vzorky placenty
 • amnioinfúzia - podanie fyziologického roztoku do plodovej vody
 • amniodrenáž - odber nadmerného množstva plodovej vody
 • intrauterínna transfúzia krvi kordocentézou, intraperitoneálnym podaním krvi (anemický plod)
 • punkčný odber vzoriek z tumorov a z kolekcií tekutín plodu (napr. ascites, pleurálny výpotok a pod.)
 • podávanie liečiv do plodovej vody
 • záplata plodových membrán "amniopatch" - najmä po odotoku plodovej vody po amniocentéze či inom vnútromaternicovom operačnom výkone v gravidite

Sú poväčšine špecifické ultrazvukovo riadené punkčné výkony s využitím špeciálnych rádioferkvenčných ihlových sond s výsuvnými mikroelektródami napojených na generátor rádioferkvenčného signálu. Vo svojej podstate ide o mikroinvazívne metódy využívané pri patologických stavoch u plodov jednoplacentárnych viacpočetných gravidiít. ( veľmi nízke riziko poškodenia druhého, fyziologicky sa vyvíjajúceho plodu)

 • rádiofrekvenčná operácia - ablácia akardiackého plodu pri TRAP sekvencii a pod.
 • rádiofrekvenčná selektívna ablácia patologicky sa vyvíjajúceho plodu viacpočetnej monochoriálnej gravidity a plodov s neliečiteľnou vrodenou vývojovou vadou.
 • rádiofrekvenčné ošetrenie tumorov plodu 

Pri tomto type operácií sa vpichom ihlou so špeciálnym inštrumentáriom pod ultrazvukovou kontrolou zavádza do plodu spojka tzv. „shunt“, ktorý následne odvádza patologicky nahromadenú tekutinu z plodu do plodovej vody. Umožňuje tak zníženie tlaku tekutiny ktorá sa patologicky hromadí v dutinách plodu a ohrozuje jeho vnútromaternicový vývoj (pľúca, obličky, močový mechúr a pod.).

 • perkutánne závádzanie derivačných shuntov močového mechúra plodu , pohrudnicovej dutiny plodu,  ascitu a i.

Tím pracoviska fetálnej medicíny

Ako na jednom z mála pracovísk na Slovensku, pôsobia v Centre fetálnej medicíny v Nemocnici Bory až traja lekári subšpecializačného odboru maternofetálnej medicíny.

 • MUDr. Martin Gábor,. PhD.
 • MUDr. Marián Križko, PhD
 • MUDr. Adrián Totka, PhD. 
 • MUDr. Lucia Ďuračková, PhD. 
 • MUDr. Ivana Kunochová, PhD.
 • MUDr. Simona Rusnáková 
 • MUDr. Lenka Viršíková 
 • Mgr. Dorota Balažovjechová, psychológ 

Ďalší lekári z tímu sú v príprave na atestáciu z rovnakej subšpecializácie. Celý tím sa denne podieľa na diagnostike.

Pracovisko fetalnej mediciny nemocnice Bory

Rádiofrekvenčná ablácia

Pozrite si video s lekárom materno-fetálnej medicíny MUDr. Martinom Gáborom, PhD. Prezradí vám viac o intervenčnom zákroku - rádiofrekvenčnej ablácie chybne sa vyvíjajúceho sa dvojčaťa, u ktorého bola zistená vrodenávývojová chyba.

Informácie pre pacientky

GPO ambulancia

Pôrodnica Bory