Anestéziologická ambulancia Nemocnice Bory

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny je určená na realizáciu predanestetického vyšetrenia. Vyšetrenie sa realizuje pred diagnostickými a liečebnými výkonmi operačného aj neoperačného charakteru, ktoré vyžadujú anestéziologickú starostlivosť.

Lekári ambulancie

 • MUDr. Mária Gusková

  anestéziológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 15:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 15:30

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A.

Priebeh vyšetrenia v anestéziologickej ambulancii

Vyšetrenie a konzultácia s pacientom trvá cca 20 min.

Diagnózy liečené v anestéziologickej ambulancii

Do ambulancie je odporúčaná väčšina pacientov, u ktorých je plánovaný liečebný alebo diagnostický výkon operačného aj neoperačného charakteru s požiadavkou anestéziologickej starostlivosti.

Výkony anestéziologickej ambulancie

 • Predanestetické vyšetrenie
 • Regionálna anestézia, ktorá zabraňuje presunu vzruchov nervovými vláknami. Pri regionálnej anestézii nie je vyradené vedomie. Podľa toho, do akého miesta podávame znecitlivejúcu látku, môžeme regionálnu anestéziu rozdeliť na centrálne techniky (epidurálna - napríklad pri pôrode, spinálna anestézia) a periférne nervové blokády.
 • Lokálna, alebo aj miestna anestézia. Znecitlivejúca látka je injekčne podaná priamo do miesta operačného výkonu. Lokálnu anestéziu obvykle podáva sám operatér. Je vhodná pre menšie operačné výkony, napríklad šitie malej rany či odstránenie bradavíc a znamienok.

Informácie pre pacienta

ODDELENIE ANESTEZIOLÓGIE, PERIOPERAČNEJ A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

ANESTÉZIA

LETÁK PRE PACIENTA

Ordinačné hodiny anestéziologickej ambulancie

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 15:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 15:30