intenzivna medicina a anesteziologia8

Oddelenie anestéziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny

Pracovisko OAPIM

Oddelenie anestéziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny poskytuje perioperačnú a intenzívnu starostlivosť pre všetky klinické programy Nemocnice Bory.

Oddelenie disponuje špičkovým vybavením ako pre 24 lôžok intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, tak aj pre lôžka intermediálnej starostlivosti. Tie sú určené primárne pre pacientov po kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej intervencii. Celé pracovisko disponuje veľkým počtom ultrazvukových prístrojov s využitím v rámci:

  • anestéziologickej starostlivosti,
  • intenzívnej a urgentnej starostlivosti,
  • zahájenia činnosti unikátneho edukačného centra “point of care ultrasound” pre lekárov a sestry.

Vedenie OAPIM

Klinickým lídrom intenzívnej a urgentnej medicíny v Nemocnici Bory je doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Klinickou i experimentálnou urgentnou a intenzívnou medicínou sa zaoberá už 20 rokov. Výskumne sa zameriava najmä na problematiku náhlych zástav srdca, taktiež na skorú poresuscitačnú intenzívnu starostlivosť a využitie ultrasonografie v urgentnej a intenzívnej medicíne. 

Primárom Oddelenia anesteziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny je MUDr. Michal Liška, PhD., MPH.

INFORMÁCIE PRE PACIENTA

ANESTÉZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

ANESTÉZIA - LETÁK PRE PACIENTA