Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Plavajuce lozka

Plávajúce lôžka v Nemocnici Bory

Plávajúce lôžka znamenajú, že v nemocnici neexistujú klasické oddelenia. Oddelením je každá izba pacienta a sme pripravení na pacientov s rôznymi diagnózami.

Budú v Nemocnici Bory plávajúce lôžka?

Áno aj nie. Prvé mesiace až rok prevádzky nemocnice bude pacient hospitalizovaný na klastrových oddeleniach ako to je to aj vo vybraných nemocniciach Svet zdravia. V nemocnici tak budú pacienti ležať podľa špecializácií avšak vďaka jednolôžkovému štandardu už nebudú delení na mužskú a ženskú časť.

Keď sa však naplní kapacita lôžok v Nemocnici Bory, prejdeme na efektívnejší spôsob využívania lôžok tzv. systém plávajúcich lôžok. Vtedy to však už bude mať celý tím vyskúšané a sestry budú plne zaškolené a pripravené na tento systém.

Čo znamená system plávajúcich lôžok?

Plávajúce lôžka znamenajú, že v nemocnici neexistujú klasické oddelenia. Oddelením je každá izba pacienta a sme pripravení na pacientov s rôznymi diagnózami. Výrazne tak zvýšime efektivitu využívania lôžok v Nemocnici Bory. Ošetrovateľský personál bude mať okrem zaujímavejšej práce aj priestor na odborný rast a rozširovanie vedomostí a zručností.

Sestra bude mať viac času na pacienta vďaka technológiám ako je napríklad:

Sestra, praktická sestra – asistent a sanitár budú mať jasne definované kompetencie a možnosť v rámci nich sa realizovať. 

Sestry sú tie, ktoré trávia s pacientom väčšinu času

Preto chceme každej sestre poskytnúť nielen atraktívne pracovné prostredie, ale aj priestor na sebarealizáciu, vzdelávanie a rozvoj. Každá sestra pri nástupe do Nemocnice Bory absolvuje riadený adaptačný proces. Okrem vzdelávania prostredníctvom e-learningov, dostane odbornú pomoc v podobe svojho mentora, ktorý ju prevedie všetkými procesmi a povinnosťami.

K ošetrovateľským úkonom, ktoré sestry nerobia bežne, si privoláme sestru špecialistku. Tá bude vykonávať konziliárnu činnosť. Špecialistka inštruuje, vedie  sestry na ošetrovacej jednotke a v prípade potreby je k dispozícii.

Rotácia sestier

Chceme, aby sestry v Nemocnici Bory tvorili jeden tím. Aj preto si v rámci úvodného adaptačného procesu budú môcť vyskúšať prácu na inej ošetrovateľskej jednotke plávajúcich lôžok. Pre pacientov tak zabezpečujeme zastupiteľnosť v prípade kritických situácií.

Komfort zamestnancov je na prvom mieste

Moderné priestory lôžkovej časti Nemocnice Bory ponúkajú pre sestry dennú miestnosť. V nej si budú môcť oddýchnuť pri káve so svojou kolegyňou, či uložiť svoje osobné veci. 

Praca sestry plavajuce lozka5

Tiež budú mať k dispozícii konferenčnú miestnosť pre tímové porady, vzdelávanie a mentoringové rozhovory.  Tréningové školiace miestnosti so špičkovými trenažérmi, moderná kantína a individuálny prístup ku každej sestre sú ďalšie benefity, ktoré u nás na sestry čakajú. 

Pracujeme na tom, aby vďaka týmto benefitom, priateľskej atmosfére a inováciám, mali sestry a praktické sestry – asistent prácu uľahčenú a boli spokojné a motivované. Vo výsledku to pocíti aj samotný pacient. Samozrejmosťou je aj odborná podpora od kolegov lekárov, či už špecialistov alebo hospitalistov.

Viac sa on práce sestier v nemocnici Bory dozviete tomto videu: