Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
zuzana-norovska-program-zena-a-dieta-manazerka osetrovatelstva2

Zuzana Norovská, manažérka ošetrovateľstva pre program Žena a dieťa

Zuzana Norovská sa do slovenského zdravotníctva vracia po 26 rokoch pôsobenia v Rakúsku. V Nemocnici Bory sa stane manažérkou ošetrovateľstva pre program Žena a dieťa. Do tohto úseku patria nielen pôrodné sály, oddelenie šestonedelia, neonatológia spoločne s neonatologickou jednotkou intenzívnej starostlivosti, ale taktiež operačné a zákrokové sály a pracovisko centrálnej sterilizácie. 

Zo slovenského zdravotníctva do zahraničia

Mgr. Zuzanu Norovskú pri výbere povolania motivovala teta a tak začala v Nových Zámkoch študovať odbor detská sestra na strednej zdravotníckej škole. Po ukončení štúdia  nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na anestéziologicko-resuscitačné oddelenie a neskôr krátke obdobie pôsobila ako inštrumentárka v nemocnici v Považskej Bystrici. V roku 1996 odišla do Rakúska a ďalších viac než 26 rokov pôsobila vo Viedni.

Skúsenosti získala aj v rakúskom zdravotníctve

Najprv pracovala v ortopedickej nemocnici na oddelení detskej ortopédie, kde sa neskôr stala staničnou sestrou, následne v detskej nemocnici na novorodeneckom oddelení a vyše 10 rokov na oddelení intenzívnej medicíny. Medzičasom Zuzana študovala aj na Trnavskej univerzite a vo Viedni úspešne ukončila špecializačné štúdium v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a manažment v ošetrovateľstve. Má za sebou aj ďalšie vyše ročné vzdelávacie programy so zameraním na komplementárne ošetrovateľské metódy absolvované v Rakúsku.  

Zdravotnícky systém v Rakúsku

Zdravotnícky systém v Rakúsku kladie podľa Zuzany veľký dôraz na dostatočnú komunikáciu sestry s pacientom, ale aj medzi sestrou a celým tímom, ktorý sa o pacienta stará. „Taktiež, sestra, lekár, ale aj ostatný zdravotnícky personál, si je medzi sebou rovnocenný. Veľmi intenzívne tiež sestra spolupracuje s fyzioterapeutom, klinickým psychológom, sociálnou pracovníčkou či nutričným terapeutom a na pacienta sa pozerá komplexne,“ vysvetľuje.

Dôležitý je empatický prístup k pacientovi

Podľa  Zuzany je veľmi dôležitý empatický prístup k pacientovi, ktorému je zároveň počas pobytu v nemocnici potrebné poskytnúť dostatok informácií.  Pacient musí vedieť, ktorá sestra  je za neho zodpovedná a aké ošetrovateľské intervencie vykonáva, vraví.  Tieto štandardy majú byť rovnako platné aj v Nemocnici Bory.

Manažérkou pre ošetrovateľstvo v novej nemocnici

Zuzana Norovská sa už dnes pripravuje na svoju novú pozíciu manažérky ošetrovateľstva, hoci do otvorenia nemocnice ešte ostáva niekoľko mesiacov. Okrem toho, že sa aktívne zúčastňuje výberových konaní nových kolegýň a kolegov, zoznamuje sa aj s členmi tímu a pravidelne absolvuje školenia venované napríklad komunikačným štandardom.

Ako sa dostala do Nemocnice Bory?

Sama prešla niekoľkokolovým výberovým konaním. Najprv sa zúčastnila behaviorálneho pohovoru, neskôr vypracovala prípadovú štúdiu a nakoniec posúdili aj jej manažérske zručnosti.  „Vnímam ako jedinečnú skúsenosť byť súčasťou takéhoto projektu, ktorý mi  poskytol príležitosť využiť moje dlhoročné skúsenosti zo zahraničia v zdravotníctve na Slovensku. Zároveň je to pre mňa česť pracovať v tíme ľudí, ktorých hlavných cieľom je nastaviť inovatívne procesy pre kvalitnejšiu starostlivosť o pacienta a uľahčenie práce personálu,“ vraví. 

V Nemocnici Bory bude Zuzana viesť tím šiestich vedúcich sestier, ktoré zodpovedajú za jednotlivé úseky. Jej hlavnou úlohou bude koordinácia a nastavenie procesných a kompetenčných štandardov, ale taktiež spustenie jednotlivých úsekov postupne v štyroch etapách.

V Nemocnici Bory oceňuje aj adaptačný proces zamestnancov a rotovanie

Aj sestry v tíme Zuzany budú počas adaptačného procesu istý krátky čas rotovať, čo budúca manažérka ošetrovateľstva veľmi oceňuje. „Rotovanie umožní sestrám využiť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti na maximálnej úrovni.  V súčasnosti sa  častejšie stretávame s polymorbídnym pacientom, a preto je potrebný komplexnejší pohľad na pacienta. V prípade odbornej ošetrovateľskej expertízy bude možná konzultácia so sestrami špecialistkami,“ vysvetľuje s tým, že sestry budú rotovať iba v rámci príbuzných odborov. 

lozkove-oddelenie-nemocnicna manazerka zmeny

Pracovisko sestier na chodbe zvýši bezpečnosť pacientov

V Nemocnici Bory budú mať sestry zriadené svoje pôsobisko priamo na chodbe, aby mali neustály prehľad o pacientoch. Keďže jednotlivé izby pre pacientov budú presklené, je možný vizuálny kontakt a priebežná kontrola pacienta, čo zvyšuje jeho bezpečnosť. „Samozrejme, vieme pacientovi zabezpečiť aj súkromie prostredníctvom zatiahnutých žalúzií,“ dodáva Zuzana.  

Zuzana oceňuje aj potrubnú poštu, ktorá urýchli procesy napríklad pri preprave biologického materiálu. „Taktiež liekový vozík a centrálna prípravovňa liekov sú jedným z technických vymožeností nemocnice, ktoré prácu sestry uľahčia a zabezpečia bezpečnú prípravu liekov pre pacienta.“