Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
video onkochirurgia laparoskopia vs robotika liecba rakoviny konecnika7

Robotika vs laparoskopia v liečbe rakoviny konečníka a pečene

Na pôde Nemocnice Bory porovnali dve metódy operácie karcinómu konečníka – robotiku a laparoskopiu. Tieto operácie zrealizovali v priamom prenose dvaja európski odborníci prof. Amjad Parvaiz a prof. Joep Knol.

Prínos robotiky pre pacientov

Workshop sa realizoval pod vedením prof. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., klinického lídra chirurgického úseku v Nemocnici Bory. Počas neho sa podarilo demonštrovať skutočný prínos robotiky pre pacientov.

Išlo totiž o pacientov s technicky náročným umiestnením nádoru konečníka, ktorým hrozil po operácii trvalý vývod. Pomocou tejto technológie odborníci názorne predviedli bezpečný zákrok.

Porovnanie laparoskopie a robotiky v liečbe rakoviny konečníka

Účastníci workshopu s medzinárodnou účasťou odborníkov videli priame porovnanie technológie robotickej a laparoskopickej v liečbe karcinómu rakoviny konečníka, v tej najťažšej oblasti – tesne nad zvieračmi.

Ukázalo sa v priamom živom prenose, že dvaja špičkoví odborníci zoperovali rovnaké ochorenie veľmi podobným spôsobom, správne a radikálne, so zachovaním zvieračov. A takisto sa ukázalo, že robotická chirurgia v tejto oblasti už bude v súčasnosti asi dominovať, čo sa týka výhod pre pacienta,“ vysvetľuje prof. Ferko priebeh operácie.

Operácie rakoviny pečene

V druhej časti workshopu  mali účastníci možnosť porovnať laparoskopickú a robotickú technológiu operácií nádoru pečene. Tieto metódy sú v niektorých momentoch porovnateľné a v niektorých častiach je výhodnejšia laparoskopia a v určitých momentoch zase robotický prístup.

Celý výsledok tejto odbornej akcie, nás zaväzuje k tomu, že by sme mali pracovať na ďalšom ročníku budúci rok. Takže budeme sa tešiť, že to zvládneme zorganizovať znovu v Bratislave a znovu v Nemocnici Bory,“ uvádza líder chirurgie v Nemocnici Bory prof. Alexander Ferko.

Workshopu sa zúčastnili aj svetoví odborníci

V pondelok prof. Amjad Parvaiz uskutočnil robotickú operáciu karcinómu konečníka. Ide o nový, najmodernejší prístroj na chirurgické operácie, ktorý sa dnes používa vo väčšine európskych krajín a do Bratislavy sa dostal prostredníctvom Nemocnice Bory.

Podarilo sa nám demonštrovať skutočný prínos pre pacientov, pretože išlo o pacientov s technicky náročným umiestnením nádoru, ktorým hrozil po operácii trvalý vývod. Pomocou tejto technológie sme názorne predviedli bezpečný zákrok. Dúfam, že to bude pre týchto pacientov lepšie, pretože budú mať anastomózu alebo kĺb, takže môžu, napríklad, normálne chodiť na toaletu,“ popisuje operáciu prof. Parvaiz.

V Nemocnici Bory vykonal operáciu prof. Joep Knol spolu s profesorom Amjadom Parvaizom, pričom si ju mohli pozrieť naživo aj účastníci  konferencie.

„Myslím, že sme mali o tomto prípade príjemnú diskusiu, a taktiež sme diskutovali s účastníkmi súbežne počas operácie, aby videli všetky technické aspekty operácie. Stretnutie s ľuďmi po workshope a možnosť rozprávať sa s priateľmi a novými kolegami sú pre mňa určite najdôležitejšie z celého podujatia,“ popisuje svoje zážitky z konferencie belgický odborník.

Viac sa dozviete vo videu.