Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Gynekologický tím zrealizoval operácie s hosťujúcim profesorom

Gynekologický tím Nemocnice Bory vykonal dve jedinečné operácie s hosťujúcim odborníkom.

Spolupráca odborníkov pri operácii

V priebehu jedného októbrového dňa vykonal dve laparoskopické operácie gynekologický tím pod vedením MUDr. Barbary Spodniakovej, PhD. s hosťujúcim profesorom prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD. z Košíc. Išlo o laparoskopické operácie pre prolabs /prepadávanie/ maternice. Obe operácie prebehli bez komplikácií a pacientky sa majú dobre.

Laparoskopická supracervikálna hysterektómia

Laparoskopická supracervikálna hysterektómia je operačný výkon, pri ktorom operatér odstráni maternicu disekciou väzov a prerušením krvného zásobenia. Pričom vaječníky a vajíčkovody sa oddelia od maternice a sú ponechané v brušnej dutine. U pacientky bola následne vykonaná aj závesná operácia pošvového pahýľu – laparoskopická sakrocervikopexia.

Laparoskopická sakrokolpopexia

Laparoskopická sakrokolpopexia je chirurgický zákrok používaný pri liečbe zostupu panvových orgánov. Pri tejto laparoskopickej operácie je na pošvu našitá sieťka, ktorú operatér pripevnil na krížovú kosť. Ide o šetrné riešenie, kedy doba rekonvalescencie je v porovnaní s brušným prístupom rýchlejšia. Zavedená sieťka pacientke nahradí nefunkčný a nedostatočný závesný a podporný aparát panvových orgánov.

Spolupráca s odborníkom nekončí

Spolupráca medzi gynekologickým tímom Nemocnice Bory a prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD. nekončí. V budúcnosti plánuju spolu zrealizovať aj ďalšie operácie. Prof. Urdzík je prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice. Je autorom resp. spoluautorom 2 zahraničných monografií, viac ako 200 pôvodných vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných i domácich časopisoch, učebných textov.