Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Epidemiologicka nemocnice Bory

Tatiana Izakovič, klinická epidemiologička

Klinický epidemiológ je ochranným štítom pre pacientov, zdravotníkov i návštevníkov nemocnice. Hovorí Tatiana Izakovič, ktorá sa do Nemocnice Bory vracia po siedmich rokoch strávených v Spojených štátoch amerických. V nemocnici sa stane klinickou epidemiologičkou, na pozícii ktorej pôsobila aj posledné štyri roky v univerzitnej nemocnici v americkom štáte Iowa.

Medicína je poslaním nie povolaním

MUDr. Tatiana Izakovič, MHA, MSC pochádza z lekárskej rodiny a keďže mala doma v otcovi veľký vzor, toto prostredie jej nebolo cudzie. Od malička k medicíne inklinovala a už ako malé dievčatko sa zaujímala o rany, odreniny, popáleniny a ich ošetrovanie. Na základnej škole sa zúčastňovala kurzov a súťaží organizovaných Slovenským Červeným krížom. 

Ako vraví, medicínu musí mať človek v sebe, aby ju mohol robiť. Je viac poslaním ako povolaním. Ísť na medicínu pre ňu bolo jednoznačnou voľbou. Na inú školu sa ani nehlásila. Vyštudovala Lekársku fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas šesťročného štúdia ju najviac zaujala kardiológia a chirurgia, nakoniec sa však rozhodla pre gynekológiu. V tomto odbore  sa podľa nej spája primárna starostlivosť s operatívou, čo odzrkadľovalo oba jej záujmy. 

Skúsenosti s medicnínou má aj v zahraničí

V auguste 2009 ako čerstvá absolventka nastúpila na gynekologicko-pôrodnícku kliniku v nemocnici na Kramároch, túžila si však vyskúšať aj prácu v zahraničí. Možno to súviselo i s jej láskou k lietaniu. Málokto o nej vie, že si počas štúdia medicíny privyrábala ako letuška spoločnosti SkyEurope Airlines. Osud ju po zástavke v univerzitnej nemocnici v slovinskom Maribore priviedol na stáž na gynekologicko-pôrodnícku kliniku komunitnej nemocnice v Iowa City v USA, kde sa zoznámila aj so svojím budúcim manželom.

Hneď po návrate na Slovensko sa začala pripravovať na rozdielové skúšky, ktoré sú podmienkou, aby zahraničný lekár mohol pracovať v Spojených štátoch. Úspešne ich zvládla a vybrala sa za oceán, tento raz už na dlhšie. „Život to však zariadil tak, že som zakrátko otehotnela a narodila sa mi prvá dcérka, a po roku a pol druhá. Bolo to jedno z mojich najťažších životných rozhodnutí, ale musela som prehodnotiť svoje ašpirácie a vzdala som sa v prospech rodiny klinickej medicíny,“ konštatuje Izakovič.

Od medicíny k nemocničnej epidemiológii

Rozhodla sa znova prihlásiť na vysokú školu a absolvovala štúdium na Fakulte verejného zdravotníctva na Univerzite v Iowe, kde vyštudovala odbor manažment v zdravotníctve. V roku 2018 získala titul MHA. A po niekoľkých kolách pohovorov sa jej naskytla príležitosť pracovať v Univerzitnej nemocnici v Iowa City v programe nemocničnej epidemiológie.

Nemocničná epidemiológia v USA

Spolu s ďalšími piatimi epidemiológmi bola Tatiana Izakovič súčasťou veľkého oddelenia na meranie klinickej kvality zdravotnej starostlivosti. Na oddelení pracovali ľudia, ktorí mali klinické znalosti, rozumeli medicínskej terminológii a vedeli čítať zdravotnícku dokumentáciu. Venovali sa analýze dát rôznych klinických ukazovateľov, súčasťou ktorých bola aj prevencia pred nozokomiálnymi nákazami. Klinickí epidemiológovia zabezpečovali aj činnosti zamerané na dodržiavanie hygienických predpisov, v nemocnici vykonávali audit, ako aj školenie personálu.

Vyhodnocovanie nozokomiálnych infekcií

V Spojených štátoch musia všetky nemocnice hlásiť výskyt nozokomiálnych nákaz do National Healthcare Safety Network (NHSN), ktorá je súčasťou Center For Disease Control and Prevention (CDC). CDC následne zasiela dáta jednotlivých nemocníc federálnej zdravotnej poisťovni Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), ktorá prepláca zdravotné náklady pacientom nad 65 rokov, ako aj sociálne odkázaným jednotlivcom. Zdravotnícke zariadenia pri vyhodnocovaní nemocničných infekcií postupujú podľa jednotného manuálu vytvoreného práve CDC.

Lekári pritom oproti Slovensku s touto činnosťou nemajú nič spoločné, je to úlohou nemocničných epidemiológov. Nemocnice, ktoré vykazujú v prevencii nozokomiálnych nákaz najhoršie výsledky, sú potom finančne sankcionované. V prípade nemocnice s vyše 800 lôžkami, v akej pracovala T. Izakovič, mohlo ísť o sumu až tri milióny dolárov ročne. 

Čo je úlohou klinického epidemiológa?

Úlohou klinických epidemiológov je navrhovať, zavádzať a kontrolovať uplatňovanie opatrení, ktoré umožňujú predchádzať vzniku nemocničných infekcií. Používajú tzv. ukazovateľ standardized infection ratio (SIR), čo je špeciálna jednotka, ktorá vyjadruje, že všetky hodnoty pod 1 znamenajú dobré výsledky, a teda, že infekcií má daná nemocnica menej, ako bolo predpovedané,  a hodnoty nad 1, čo zase znamená, že infekcií  bolo viac, ako bolo predpovedané.

Čím vyššie číslo, tým horší výsledok. Oproti tomu slovenské nemocnice často vykazujú až neštandardne nízke percento nozokomiálnych nákaz. Príčinou je ľudský faktor. Mnoho zdravotníkov nozokomiálnu nákazu často aj vedome nezaeviduje z obavy, že ide o ich profesionálne zlyhanie. 

Nozokomiálne nákazy sleduje aj sieť našich nemocníc Svet zdravia

Sieť nemocníc Svet zdravia sa pred niekoľkými rokmi rozhodla zmerať skutočný výskyt nozokomiálnych nákaz a začala s nimi efektívne bojovať. V každej nemocnici dnes pôsobí epidemiológ a prijali sa mnohé opatrenia, ktoré sa merajú a vyhodnocujú.

„Našou prácou bolo sledovať najnovšie vedecké poznatky a na ich základe v spolupráci s lekármi a sestrami jednotlivých špecializácií vytvárať postupy, ako zabrániť výskytu nozokomiálnych nákaz, napríklad zmenou antibiotík pri určitých typoch operácií. Museli sme prihliadať na to, že každý odbor má svoje špecifiká a tomu prispôsobovať opatrenia. Vytvárali sme spoločné tímy a hľadali optimálne riešenia. Ako klinickí epidemiológovia sme potom mali na starosti aj edukáciu ostatných pracovníkov,“ opisuje svoju prácu v USA.

Nemocničná epidemiológia je v USA rozvinutý vedecký odbor

Nemocničná epidemiológia je v USA komplexný a dobre rozvinutý vedecký odbor. Medikov už od prvého ročníka učia, aké dôležité je dodržiavať hygienické normy. Povedomie o tom, že si treba pred a po každom úkone dezinfikovať ruky, je veľké a hygiena rúk je úplný základ. Každý nový zamestnanec prechádza epidemiologickým školením, a to nielen lekári a sestry, ale aj nezdravotnícki pracovníci. Každý rok potom musia prejsť štandardným preškolením.

„Plány opatrení, ktoré sme vytvorili, sme museli implementovať a zároveň dohliadať na to, aby sa dodržiavali. Chvíľu vždy trvalo, kým si ich oddelenia osvojili. Každého pracovníka sme museli presvedčiť, že k výsledkom sa dopracujeme len spoločne. Stačí, aby jeden nerobil to, čo má a zlyhá celý plán.“

T. Izakovič ako klinická epidemiologička vykonávala audity po celej nemocnici – na oddeleniach, ambulanciách, operačných sálach, chodbách, toaletách  či v skladoch. Keď zistila na niektorom pracovisku nedostatky, tak preškolenie personálu urobila operatívne, aj mimo plánovaného termínu. 

Nemocncica Bory pred dokoncenim

Epidemiológia v Nemocnici Bory

Tatiana Izakovič spoločne s manželom uvažovali, že sa na Slovensko raz vrátia. Ponuka pracovať v Nemocnici Bory ich rozhodovanie urýchlila. „Nové procesy a moderné vybavenie nemocnice je určite pre zdravotníkov veľmi atraktívne. Okrem iného im to uľahčí prácu a verím, že aj vďaka tomu budú mať viac času nielen na pacienta, ale aj na dostatočnú hygienu rúk, vďaka ktorej ho viac chránia. Náš úspech závisí od toho, či sa nám podarí získať kolegov pre našu vec, teda aby precízne dodržiavali hygienické normy.“

Tatiana Izakovič sa v Nemocnici stane klinickou epidemiologičkou

Hoci sa nemocnica otvára až v marci 2023, nastúpila už od októbra 2022. Aktuálne sa venuje tvorbe základnej edukačnej prezentácie pre budúcich zamestnancov o hygienických pravidlách a nemocničnej epidemiológii, ktorú bude modifikovať pre potreby jednotlivých špecializácií. Zároveň pracuje na vytváraní rôznych nemocničných, hygienicko-epidemiologických procesov. Čaká ju aj práca na pripomienkovaní vzdelávacích dokumentov, ktoré spracovali ostatné úseky a ktoré bude dopĺňať z epidemiologického hľadiska. 

„Je mimoriadne dôležité začať budovať hygienické návyky zamestnancov hneď od začiatku, aby každý, kto prvý raz prejde dverami nemocnice, už vedel, ako sa má správať,“ opakuje T. Izakovič.

Vzdelávanie je dôležité

Z tohto dôvodu sa v prvých mesiacoch bude venovať najmä vzdelávacím aktivitám. Po otvorení nemocnice si chce postupne fyzicky prejsť všetky pracoviská a prediskutovať s vedúcimi pracovníkmi ich fungovanie z epidemiologického hľadiska, napríklad aj skladovanie zdravotníckych pomôcok či likvidáciu použitého materiálu. Štandardom sa má stať aj označovanie izieb infekčných pacientov, aby personál nemocnice vedel, aké ochranné pomôcky má použiť.

„Kľúčovými spolupracovníkmi pre mňa budú vedúce sestry a manažérky klastrov. Budem sa snažiť zasvätiť ich do sveta nemocničnej epidemiológie, aby sa stali mojimi partnermi a dokázali samé inštruovať svoje tímy. Samozrejme, dôležitá bude aj spolupráca s lekármi, hoci to spočiatku nemusí byť jednoduché,“ hovorí Izakovič.

nemocnica bory -stavba-lozkove-oddelenie

Nemocnica Bory mą ambíciu priniesť do zdravotníctva vyššiu kvalitu

Dodáva však, že do Nemocnice Bory prichádzajú ľudia, ktorí majú ambíciu priniesť do zdravotníctva vyššiu kvalitu a nová firemná kultúra sa bude kreovať na zelenej lúke. Pozornosť sa podľa nej bude musieť venovať aj ošetrovateľom, upratovačkám či technickým pracovníkom, ktorí často pôsobia aj v priestoroch, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť. „Mali by napríklad vedieť, že pri dlhšej odstávke vodoinštalácie je potrebné vodu z potrubia priebežne odpúšťať, aby sa v nej nerozmnožili nebezpečné patogény.“

Nemocničný epidemiológ je ochranným štítom pre pacientov, zdravotníkov i návštevníkov

Podľa Izakovič je nemocničný epidemiológ ochranným štítom pre pacientov, zdravotníkov i návštevníkov. Ak sú hygienické protokoly dobre nastavené a personál ich uplatňuje, chránia celú nemocnicu. „Väčšinou to vyznieva tak, že chceme všetkých dirigovať, ale nie je to tak, ide nám len o ich bezpečnosť,“ zdôrazňuje a súčasne poukazuje na to, že finančné prostriedky, ktoré sa ušetria, ak nemocnica bude predchádzať nozokomiálnym nákazám, sa dajú použiť inde.

Nemocničný epidemiológ pre prácu potrebuje presné a úplné údaje

Pre prácu nemocničného epidemiológa je nesmierne dôležité, s akými presnými a úplnými údajmi pracuje. „Keď máte informácie, ktoré neodzrkadľujú realitu, ako môžete niečo zlepšiť?“ pýta sa T. Izakovič. „Najprv treba mať spoľahlivý systém zberu epidemiologických dát založený na precízne vypracovaných kritériách a vierohodný spôsob ich vyhodnocovania. Až keď je zabezpečené, že neunikne ani jedna informácia, možno objektívne analyzovať situáciu.“

V boji proti nozokomiálnym nákazám pomôžu i hospitalisti

V boji s nozokomiálnymi nákazami môžu byť podľa Izakovič veľmi nápomocní i hospitalisti, čo je v slovenských podmienkach úplne nová medicínska pozícia, ktorá zastrešuje lôžkovú internú medicínu. Uvažuje sa, že práve hospitalisti budú mať na starosti nahlasovanie nozokomiálnych nákaz.

Okrem toho, že budú zohrávať dôležitú úlohu v prevencii nemocničných infekcií, ich pôsobenie bude mať aj druhú dimenziu. Skúsenosti zo sveta preukázali, že jedným z hlavných prínosov hospitalistiky je skrátenie doby hospitalizácie pacientov. To znamená, že čím kratšiu dobu človek strávi v nemocnici, tým je menšie riziko, že sa infikuje nemocničnými patogénmi.