Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
profesor mudr vladimir cerny

Líder klinického úseku anestéziológie a intenzívnej medicíny bude Vladimír Černý

Nemocnica Bory, ktorú pre vás otvoríme v Bratislave presne o rok, vám postupne predstaví prvých päť medicínskych a ošetrovateľských tvárí. Je medzi nimi významný český profesor, špičkový intervenčný rádiológ i bývalá prezidentka Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

Ako prvého vám predstavíme lídra klinického úseku anestéziológie a intenzívnej medicíny profesora MUDr. Vladímira Černého, Ph.D., FCCM spolu s jeho víziami a skúsenosťami, ktoré chce do Nemocnice Bory priniesť.

Líder klinického úseku anestéziológie a intenzívnej medicíny bude Vladimír Černý

Český lekár, profesor Vladimír Černý sa stane v Nemocnici Bory lídrom klinického úseku anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ako tvrdí, na novom pôsobisku „nechce objavovať svet, ale chce dostať svet na Slovensko“.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

V novej nemocnici začne na plný úväzok pracovať už v novembri 2022, teda niekoľko mesiacov pred jej otvorením. Vysvetľuje, že tento predstih je potrebný, aby bolo na začatie poskytovania odborne správnej a bezpečnej starostlivosti pre pacientov všetko pripravené. Treba rovnako nastaviť koordináciu medzi odbormi, ktoré budú anestéziológiu a intenzívnu medicínu denne využívať v rámci svojich medicínskych programov. V prípade takéhoto dôležitého pracoviska, akým oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je, nemožno procesy nastavovať za pochodu. Ohrozilo by to totiž fungovanie mnohých iných odborov.           

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bude disponovať 24 špičkovo vybavenými lôžkami typu ÁRO, pričom ďalšie sa budú nachádzať na kardiovaskulárnej jednotke intenzívnej starostlivosti. 

„Nemocnica mi ponúkla možnosť vybudovať pracovisko, aké na Slovensku ešte neexistuje. Môžem tak zúročiť, čo som sa počas svojho života, najmä toho profesionálneho, naučil. Už som si v zásade splnil všetko, čo som si od svojej profesie sľuboval. To ma oslobodzuje, takže od určitého momentu môžem robiť už len veci, ktoré považujem za zmysluplné a ktorým chcem dať naplno všetko, čo viem,“ hovorí budúci klinický líder. 

Vybudovať zdravotnícke zariadenie na zelenej lúke je výzva

Nemocnica Bory je treťou, kde profesor Černý prijal poverenie vybudovať oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kliniky v Hradci Králové a Ústí nad Labem si pod jeho vedením vydobyli postavenie rešpektovaných pracovísk, a to nielen po stránke medicínskej, ale aj organizačnej a edukačnej. Mnohé inšpirácie, ktoré transponoval do českého prostredia, načerpal počas pracovného pobytu v USA a Kanade.

Práve odtiaľ si priniesol odlišný pohľad na odbor anestéziológie, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť pacientov, a tiež komunikáciu s nimi a ich rodinami. Z hľadiska nastavenia systému vzdelávania boli tieto pracoviská v Českej republike jedny z prvých, ktoré zaviedli a presadzovali princípy vzdelávacích programov odboru anestéziológie z vyspelých krajín sveta. 

Profesor Černý sa tiež pred mnohými rokmi zásadnou mierou podieľal na zavedení ústnej časti medzinárodnej odbornej skúšky The European Diploma of Intensive Care Medicine (EDIC) v Česku. 

Oddelenie anestéziológie s jasnou víziou

V prípade Nemocnice Bory budúceho klinického lídra oslovilo najmä to, že zdravotnícke zariadenie vzniká na zelenej lúke. „Je iné budovať oddelenie v existujúcej a iné v úplne novej nemocnici, kde nie ste zaťažený históriou pracoviska a môžete tam aplikovať všetko, čo považujete za správne. Len málokomu sa naskytne taká príležitosť, že môže niečo budovať od nuly, navyše v nemocnici, ktorá má ambíciu byť lepšia ako tie ostatné,“ konštatuje.

Profesor Černý participuje na projekte Nemocnice Bory už približne dva roky ako konzultant. V nemocnici chce vytvoriť oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny porovnateľné s pracoviskami, ktoré predstavujú absolútnu svetovú špičku. Niele úrovňou medicínskej práce, ale aj jeho procesným fungovaním. Za kľúčovú otázku považuje kultúru správania sa personálu voči pacientom. Aj keď v posledných rokoch došlo podľa jeho slov k výraznému zlepšeniu, vzorce správania sa lekárov a sestier ešte stále nie sú na požadovanej úrovni. Chýba im v rade aspektov to, čo sa označuje pojmom profesionalizmus, podotýka.

Anestéziológ by mal byť advokátom pacienta,“ tvrdí Vladimír Černý. „Profesijný charakter človeka sa prejavuje vtedy, keď nie je videný. Nedávno som bol na operačnej sále svedkom situácie, keď sa chirurg nepekne vyjadril o fyzických dispozíciách uspanej pacientky. Je neprípustné, aby sa lekári takto bavili o pacientovi, hoci ich nevníma. Takéto správanie nie je možné tolerovať a kolegovi som to aj ozrejmil. Môže sa zdať, že to nie je dôležité, ale predstavte si, že by na tom operačnom stole ležala vám blízka osoba. Asi by sa vám to nepáčilo.“

Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny bude pôsobiť vyše 40 lekárov

Záujem byť súčasťou tímu profesora Černého už prejavilo mnoho anestéziológov. V súčasnosti sa konajú pohovory so všetkými záujemcami, pričom s mnohými bol už nástup dohodnutý. „Ide o špičkových odborníkov zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí mentálne zapadajú do mojej vízie profesionálneho prístupu k pacientovi. Vítam možnosť, že si do tímu môžem vyberať ľudí, ktorí tieto veci vnímajú podobne ako ja,“ hovorí budúci klinický líder.

Špičkové medicínske vybavenie

V Nemocnici Bory bude pre odbor anestéziológie pripravené špičkové prístrojové vybavenie vo všetkých aspektoch poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Všetky operačné sály budú napríklad vybavené zariadením na sledovanie hĺbky anestézie. Z hľadiska bezpečnosti pacienta je podľa profesora Černého dôležité, že anestéziológ bude môcť v prípade potreby použiť nielen bežné, ale aj nadštandardné medicínske prístroje. Táto prax je často pre ich limitovanú dostupnosť v mnohých nemocniciach nemožná. Platí to napríklad pre využívanie ultrazvukov, ktoré budú mať anestéziológovia v Nemocnici Bory k dispozícii pri všetkých výkonoch, kde je to žiadúce. 

 „Zabezpečenie sál z hľadiska poskytovania anestéziologickej starostlivosti bude tiež absolútne špičkové,“ zdôrazňuje profesor Černý.  

Jeden z najaktívnejších akademikom v odbore klinickej anestéziológie

Na Slovensku ani v Česku zrejme neexistuje anestéziológ, ktorý by študoval tento odbor bez toho, aby neprišiel do kontaktu s prednáškami či učebnými textami Vladimíra Černého. Tento budúci klinický líder Nemocnice Bory totiž patrí k najaktívnejším akademikom v odbore klinickej anestéziológie. Jeho H-index, teda medzinárodne uznávaný ukazovateľ publikačnej činnosti a citovanosti v odbornej literatúre,  predstavuje hodnotu 19 bodov.  

Profesor Černý sa k výskumu dostal, keď pôsobil vo vojenskej nemocnici v Rijáde v Saudskej Arábii. Sám seba označuje za vedca-samouka. Jeho tím v Hradci Králové bol prvý, ktorý začal uskutočňovať experimentálny výskum v odbore anestéziológie na pracovisku bez akejkoľvek predchádzajúcej nadväznosti. Experimentálny výskum je špecifický v tom, že skúma javy, ktoré sa ešte nedajú testovať na ľuďoch. Najčastejšie sa pri ňom overujú základné hypotézy. Vladimír Černý v súčasnosti realizuje väčšinu projektov v Centre pre výskum a vývoj vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové.

„Najuznávanejšie nemocničné oddelenia vo svete stoja na troch základných pilieroch – klinickej praxi, vzdelávaní a výskume. My máme v úmysle do niekoľkých rokov posilniť práve výskumnú a edukačnú funkciu nášho pracoviska. Chceme z neho vytvoriť rešpektované a žiadané miesto pre lekárov, ktorí sa chcú vzdelávať v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny v súlade s európskymi štandardmi a ktoré obstojí profesijne kdekoľvek,“ uzatvára profesor Černý.

Vypočujte si Zdravý podcast s profesorom Vladimírom Černým, kde vám prezradí viac o tom, prečo sa rozhodol pracovať v Nemocnici Bory.