Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Nová Nemocnica Bory: Do svojich radov hľadá špičkových odborníkov s tímovým duchom

V roku 2018 položili jej prvé základy a už budúce leto plánujú kolaudovať. Nemocnica Bory v Bratislave rastie ako z vody, no oveľa dôležitejší ako samotná budova sú ľudia, ktorí v nej budú pôsobiť. Pred otvorením nemocnice treba nájsť a vybrať až 1400 zamestnancov. Ako to celé zvláda personálna riaditeľka Nemocnice Bory? Ako vyzerá výber zamestnancov a motivuje nová nemocnica slovenských lekárov v zahraničí vrátiť sa domov? Janku Palenčárovú sme vyspovedali za Vás.

Janka, čo robí HR riaditeľka počas toho, kým sa nemocnica ešte len stavia?

HR riaditeľka má počas toho, kým sa nemocnica stavia, veľa práce s nastavením kompletne všetkých HR procesov v novej nemocnici, s postupným plánovaním i výberom ľudí. Máme jedinečnú možnosť pozrieť sa, ako dnes fungujú procesy v HR v rámci našej siete nemocníc. Naučiť sa to najlepšie z toho, čo dnes funguje a zároveň sa poučiť z toho, čo by sa mohlo robiť inak. Tým, že sme na zelenej lúke, máme voľnosť v budovaní a nastavovaní týchto procesov. Takže momentálne je to veľa o plánovaní.

Koľko ľudí dosiaľ prejavilo o prácu v novej nemocnici záujem?

Pred rokom sme mali 1200 uchádzačov, dnes ich je vyše 1800. To ale neznamená, že máme 1800 obsadených miest, že to sú presne jedna k jednej všetky pozície, ktoré hľadáme. Toto číslo nám indikuje, že záujem o nemocnicu je pomerne veľký, z čoho sa naozaj tešíme. Stále pritom existuje dostatok ľudí, ktorí veria slovenskému zdravotníctvu a chcú v ňom pracovať. Zároveň je to pre nás určitý záväzok k tomu, aby sme dokázali naplniť ich očakávania a preto sa všetky tie procesy dejú tak, ako sa dejú.

Čo sa práve odohráva z pohľadu výberu ľudí do novej nemocnice?

Výber by som rozdelila, podobne ako je rozdelená nemocnica, na tri hlavné časti. Je to výber lekárov, výber sestier a ošetrovateľského personálu a výber ľudí na prevádzku. V prevádzke máme obsadené hlavné manažérske pozície a výber ostatných kolegov sa bude konať koncom tohto roka a začiatkom roka 2023. Prevádzka budovy musí byť obsadená prvá a všetko musí byť funkčné tak, aby tam mohli nastúpiť ďalší kolegovia.

Medzitým prebieha veľký výber na lekárske pozície. Začíname vždy od vrchu – medicínsky riaditeľ má vybratý veľký počet lídrov jednotlivých klinických úsekov. Títo lídri hľadajú k sebe ďalších primárov, primári ďalších senior lekárov a postupne to ide nižšie až po lekárov v špecializačnej príprave. Výber prebieha veľmi dobre. Teším sa na deň, kedy budeme môcť komunikovať aj konkrétne mená pánov docentov, profesorov a veľmi zaujímavých lekárov a lekárok, ktorí budú u nás pracovať.

Samostatnou treťou a veľmi dôležitou časťou sú sestry a ošetrovatelia. Celkovo sa rozprávame o 900 kolegoch. Tejto skupine venujeme špeciálnu starostlivosť aj tým, že sme posilnili manažment. Pod riaditeľkou ošetrovateľstva máme vrstvu manažérok ošetrovateľstva a nemocničných manažérov zmeny, ktorí tento veľký počet ľudí bude spoločne riadiť. Pod nimi sú vedúce sestry, ktorých výber momentálne prebieha. Aj keď sme dva roky pred otvorením, vedúce sestry chceme mať vybrané do konca tohto roka, ideálne na jeseň. Tak, aby sa už od jesene mohli začať pripravovať na svoju budúcu prácu, a to formou školení. Školenia už dnes prebiehajú pre ich nadriadené, manažérky ošetrovateľstva. Ide o školenia v oblasti komunikačných zručností a procesov, tie budú totiž v našej nemocnici iné. Súvisí to s novými technológiami, s iným rozmiestnením celej budovy. Postupne ich pripravujeme na prácu tak, aby sme v deň otvorenia nemocnice mali všetko nachystané a už sme sa mohli venovať iba pacientom.

V čom je výber kolegov iný oproti tomu, na čo sú dnes zdravotníci zvyknutí?

Nemocnica bude inovatívna, a to nielen budovou a svojimi technológiami, ale aj medicínskymi a ošetrovateľskými procesmi. S tým súvisí aj kultúra, ktorú chceme spoločne v nemocnici vybudovať. Vo veľkej miere bude založená na pacientovi na prvom mieste, na našich hodnotách, medzi ktoré patrí aj tímovosť. Tá sa odráža v spôsobe, akým nemocnicu chystáme. Nie je to o dvoch, troch múdrych ľuďoch, ktorí ju celú navrhnú, ale o spolupráci celého tímu, ktorý ju postupne spoločne kreuje. Na kreovanie pozývame aj našich budúcich kolegov, preto ich už teraz vyberáme. Nerobíme len nábor, ale aj výber. Našťastie je z čoho vyberať.

Takáto nemocnica tu nebola postavená posledných 30 rokov a naozaj vzbudzuje záujem. Keďže je to niečo nové, snažíme sa, aby sme budúcim kolegom dostatočne predstavili nový projekt a oni mali možnosť doslovne si ho „obchytať“ z viacerých strán. Preto pre nich už dva roky chystáme rôzne aktivity, workshopy, osobné alebo online stretnutia, kde si môžu nemocnicu pozrieť, postretávať sa aj s inými členmi tímu, aby sa uistili, či je táto nemocnica to pravé pre nich. Môžu si pozrieť videá, môžu sa zahrať gamifikáciu a tak si vyskúšať, aké to bude u nás pracovať. A keď zistia, že stále majú záujem, vtedy prechádzame do fázy výberu. Vyberáme, aby sme vytvorili tím ľudí, ktorí zdieľajú podobné hodnoty. Vieme, že potom nám to bude ladiť a bude sa ľahko pracovať.

A o čom je výber okrem individuálneho osobného stretnutia? Kandidát prejde cez prípadovú štúdiu, kde môže ukázať svoje odborné zručnosti alebo manažérske zručnosti, ak sa bavíme o manažérskych pozíciách. Ukončujeme to psychodiagnostikou, kde sa pozeráme aj na osobnostné črty a to, či si ľudsky navzájom sadneme. Nie je to len výber z našej strany, celú dobu si nás rovnako testuje aj kandidát. Zisťuje, na čo sa pýtame a má možnosť spoznať celý tím naozaj detailne. Snažíme sa zabrániť, aby nebol prekvapený, čo ho bude čakať.

Akí ľudia sa do novej nemocnice hlásia?

Čím ďalej tým viac som prekvapená, koľko fantastických ľudí s úžasnými myšlienkami na Slovensku máme. Títo ľudia chcú posunúť zdravotníctvo dopredu a majú vynikajúce skúsenosti zo zahraničia alebo z rôznych lokálnych nemocníc. Väčšinou sú prekvapení, že to nie je nábor, ale výber. Počuli sme už aj, že hľadáme kozmonautov, pretože je taký detailný. Ale keď sme si to vydiskutovali, väčšina z kandidátov uznala, že sami by to robili podobne. Je veľmi dôležité nespraviť chybu pri budovaní celej veľkej nemocnice. Máme jedinečnú možnosť raz za život postaviť niečo od základov.

Potvrdzuje sa ambícia prilákať späť domov aj zdravotníkov, ktorí svojho času opustili Slovensko a pôsobia v zahraničí?

Áno, vo veľkej miere. Veľký počet kľúčových lekárov, ktorí nám prichádzajú na pozíciu primára viesť jednotlivé úseky sú Slováci, ktorí strávili nejakú časť svojej kariéry v zahraničí a získali veľmi zaujímavé skúsenosti. Motiváciou mnohých z nich je vrátiť sa naspäť a ukázať Slovensku, že sa to dá robiť na odbornej alebo procesnej úrovni, ktorú tu predtým nezažili. Podobne je to aj pri ošetrovateľskom personáli a u sestier.

Čo je pre takýchto ľudí kľúčové? Čo hľadajú v novom zamestnaní?

Ak sa bavíme o kandidátoch, ktorí prichádzajú zo zahraničia, mnohí hľadajú na Slovensku to, čo zažili vonku. Hovoria nám, že tu konečne vyrastá nemocnica, ktorá bude mať odborné, technické a veríme, že aj ľudské parametre nemocníc, v ktorých pracovali v zahraničí. Vracajú sa často preto, lebo ich deti idú do školy a chcú, aby vyrastali v slovenských podmienkach. Alebo ich rodičia sú už starí a chcú s nimi tráviť posledné roky života. Konečne vidia možnosť pracovať v zaujímavej nemocnici vysokých štandardov aj na Slovensku. Vidia víziu a potenciál, že to, čo sa im nedarilo presadiť v ich pracoviskách na Slovensku, u nás presadiť bude možné. A bude sa im tak pracovať do veľkej miery ľahšie.

Celý projektový tím novej nemocnice hovorí, že táto nemocnica bude iná

V čom teda bude iná?

Začnem tým, čo je viditeľné zvonku. Bude iná určite architektúrou a technológiami, ale bude iná do veľkej miery aj medicínskymi a ošetrovateľskými procesmi. Medicína, ktorej sa budeme venovať, bude terciárna, na špičkovej úrovni a s tým súvisia všetky procesné veci. To, čo je ale mne najbližšie, sú práve „softové“ veci. Verím, že v tomto to bude významná, veľká zmena. Máme jedinečnú možnosť zostaviť tímy od začiatku a do veľkej miery formovať, ako budú navzájom spolupracovať. Toto totiž denne počúvame od kandidátov – odchádzajú alebo plánujú odísť zo súčasných pracovísk práve pre atmosféru, ktorá tam je. Či už sa týka tímovosti, vzájomného rešpektu, spolupatričnosti, zodpovednosti voči kolegom, ale aj pacientom. Práve tieto veci hľadajú a myslím si, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, že u nás sa daria etablovať.

Aktuálne hľadáte vedúce sestry

Poďme si povedať, ako bude vyzerať štruktúra v ošetrovateľstve.

Riaditeľku ošetrovateľstva podporuje vrstva stredných manažérok. Sú to jednak manažérky ošetrovateľstva, ktoré budú štyri a každá bude viesť svoj úsek s piatimi až desiatimi vedúcimi sestrami. Čo bude ich úlohou? Denný manažment svojho úseku v zmysle komunikácie či sledovania ošetrovateľských štandardov kvality.

K týmto štyrom manažérkam budú doplnené štyri nemocničné manažérky alebo manažéri zmeny. Toto bude zaujímavá pozícia, ktorá je seniorsky rovnako náročná ako manažérky ošetrovateľstva, avšak nemocniční manažéri zmeny budú pracovať 24/7, to znamená v nepretržitej prevádzke. A budú zabezpečovať kontrolu kvality a štandardov aj po štvrtej, piatej hodine popoludní, keď väčšina manažmentu z nemocnice odíde domov. Budú to manažéri „on duty“ ako ich poznáme z hotelových zariadení, kde je vždy nejaký senior človek nonstop prítomný v budove práve na riešenie krízových situácií, kontrolu kvality, na manažment nemocnice.

Väčšinu z týchto pozícií už máme obsadených, ale ešte je tam voľná jedna pozícia nemocničného manažéra zmeny a jedna pozícia manažérky ošetrovateľstva. Takže, ak má niekto záujem, pozície sú vypísané na našom webe www.nemocnica-bory.sk.

Výber a zostavenie teamov

Vo videách s novými manažérkami ošetrovateľstva ma zaujalo, že si sami budú vyberať svoje tímy, resp. spolupracovať na výbere. Aké sú výhody tohto spôsobu?

Veríme tomu, že manažér je ten, ktorý by si mal zostavovať svoj tím. Každému manažérovi ponúkame potenciálnych kandidátov, záujemcov z našej databázy. Ale je na ňom, aby si tím zostavil. Čiže môže odporučiť kolegov, s ktorými sa mu dobre pracuje alebo koho na trhu pozná ako kvalitného odborníka a ľudsky hodnotného človeka. A môže to doplniť kandidátmi z našej databázy. Vytvorenie tímu je extrémne dôležité, pretože tím sa stará o pacienta a je hlavnou zložkou nemocnice. Takže preto aj manažérov školíme, ako si správne vybrať a v manažérskych zručnostiach, ktoré lekári ani sestry často nedostávajú v rámci vysokoškolského vzdelania. Nie je to štandardom učiť sa viesť iných ľudí, pripravovať sa na manažérsku pozíciu v zdravotníctve.

V čom bude pozícia sestry iná oproti pozíciám v nemocniciach bežného typu?

Začnem tými „tvrdými“ aspektami. Už celkovo budova a technológie nemocnice budú umožňovať, aby sa sestra viac venovala tomu, čo vyštudovala – pacientovi. Poviem príklad. Potrubná pošta zabezpečí, aby vzorky a rôzny materiál nemusela sestra, sanitári alebo iný ošetrovateľský personál nosiť po budove, ale odniesla ho technológia tam, kam je potrebné. Informačný systém zabezpečí, že nemusí vypisovať dlhé formuláre, ale veľa vecí jej systém sám ponúkne a bude prepojený, čiže informácie bude mať na jednom mieste a dostupné. Kopec ďalších technológií, ktoré tam budú, zjednodušia prácu sestrám práve tým, že budú prepojené v jednom centrálnom informačnom naplánovanom systéme. Centrálna prípravovňa liekov umožní jednoduchšiu manipuláciu s liečivami, ale aj s infúznymi roztokmi a opäť – sestra môže stráviť viac času s pacientom. To sú procesné, „tvrdé“ veci.

A z tých „mäkkých“ – snažíme sa aj organizačnou štruktúrou aj nastavením procesov postaviť pozíciu sestry tam, kam patrí – na rovnakú úroveň, ako je pozícia lekára. Sestry, či už vedúce sestry alebo manažérky ošetrovateľstva, u nás nevyberajú primári a lídri úsekov, ale vyberá ich riaditeľka ošetrovateľstva. Celý proces výberu sestier patrí sestrám. Lekár môže odporučiť, môže povedať, na čo dávať pozor, ale vyberá si ich priamo riaditeľka ošetrovateľstva. Zaujímavou pomocou pre sestry a ich odbremenenie od toho, čo dnes zažívajú v nemocniciach, je klastrový manažment. Opäť je to niečo, kde sme sa inšpirovali praxou Michaloviec. Klastrový manažér je na každom poschodí nemocnice. Je to človek, ktorý má na starosti prevádzku a chod poschodia. To znamená, že keď sa čokoľvek pokazí, nemusí to riešiť sestra, vyhľadávať, volať údržbárov, opravárov, upratovačov… Tento klastrový manažér jej zabezpečí, aby všetko fungovalo. Podobne je to so skladmi, so špeciálnym zdravotníckym materiálom a podobne. Sestra bude v úlohe interného klienta, ktorý si bude veci objednávať a niekto iný jej ich bude dodávať.

Čo čaká tento projekt z pohľadu výberu a prípravy ľudí počas zvyšných dvoch rokov do otvorenia?

Ako som spomenula, momentálne prebiehajú výbery na pozície vedúcich sestier, ktoré sa od septembra začnú školiť v manažérskych a ostatných zručnostiach. Chceme, aby mali čas si nové vedomosti a zručnosti osvojiť, aby v nich boli sebavedomé. Postupne si začnú s pomocou HR vyhľadávať svoje tímy, stretávať sa s nimi tak, aby sme mohli nemocnicu postupne štartovať už počas celého budúceho roka. Popri ošetrovateľských a lekárskych tímoch je tu veľká časť prevádzkových kolegov, ktorí musia nemocnicu sprevádzkovať. A postupne do nej bude nabiehať zdravotnícky personál. Veľa sme sa poučili zo štartu nemocnice v Michalovciach, kde sme zistili, že treba venovať dostatok času zoznámeniu sa s budovou, zoznámeniu sa s novými technológiami, novými postupmi. Takže týmto kolegom plánujeme pomerne dlhé adaptačné obdobie, v ktorom nielen že majú spoznať nemocnicu ako takú, ale aj naučiť sa v nej komfortne pracovať. Aby v čase, keď v januári 2023 príde pacient, boli už veci zabehnuté a nebolo tam tisíc cudzích ľudí, ale jeden veľký a spolupracujúci tím.

Práce na personálnom obsadení bežia naplno

Všetky popisované aktivity vyzerajú časovo náročné. Znamená to, že ľudia, ktorí sú pomaly dosadzovaní do tímu, už teraz naplno pracujú pre projekt?

Niektorí kolegovia už pracujú na plný úväzok, ale mnohí ešte nie. Pracujú vo svojich súčasných zamestnaniach a týmto aktivitám sa venujú napríklad raz do mesiaca, alebo cez víkend, vo svojom voľnom čase. Možno sa pýtate, prečo sa tomu tak venujú. Oni si už chystajú nemocnicu na svoj obraz. Už majú tú možnosť a radi ju využívajú na to, aby si vybrali či už kolegov alebo technológie, vybavenie do nemocnice. Ak mohli, prispôsobili si veci podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, aby sa im v nemocnici dobre pracovalo.

Keď to takto človek počúva, zdá sa mu to príliš dobré, aby to bola pravda. Dá sa to všetko urobiť v dnešných legislatívnych podmienkach? Alebo je to naozaj iba o prístupe a myslení?

Týmto sa projekt zaoberá už niekoľko rokov a vidím tam niekoľko úrovní odpovede. Jedna je, samozrejme, legislatíva. Všetky veci, ktoré som spomínala, sú v absolútnom súlade so slovenskou legislatívou, to je absolútny základ. Verím, že naša nemocnica bude kontrolovaná ešte viac ako ostatné práve tým, že bude nová a vzbudzuje emócie. Druhou veľmi dôležitou vecou je odbornosť. Všetci naši kolegovia, ktorí idú do riadiacich pozícií, či už v ošetrovateľstve, v medicíne, v prevádzke, sú odborníci, majú skúsenosti vo svojich oblastiach a svoje know-how prinášajú do novej nemocnice. Práve tým, že pracujeme v tímoch a oni majú možnosť sa vyjadrovať k veciam, chystať si to, kým tam nepracujú, vznikne z toho jedna excelentná nemocnica.

Taktiež sa veľa učíme z našej súčasnej siete, ktorá má 17 nemocníc a 13 polikliník. V sieti Svet zdravia a ProCare pracuje 10-tisíc ľudí. To je fantastické know-how a my sa každým dňom máme čo učiť z toho, ako to v našej sieti funguje. Veľkou inšpiráciou je michalovská nemocnica, kde tiež prekonávali jednotlivé zmeny a možno k nim spočiatku cítili aj odpor. A dnes slávia úžasné úspechy. Poslednou vecou, ktorú by som spomenula, je práve to, že staviame na zelenej lúke a máme jedinečnú možnosť vytvoriť tím s novou kultúrou. Toto je niečo, čo veľa ľudí hľadá. Venujeme sa tomu už dva roky pred otvorením, vzdelávame manažérov, učíme ich základné veci, ktoré vidíme, že by aj chceli, ale nemali sa ich, kde naučiť, možno nemajú pred sebou vzory, ktoré by takto fungovali. Investovaním aj do mäkkých zručností sa zabezpečí, že táto nemocnica bude naozaj jedinečná.

Ak sa chce niekto dozvedieť viac, čo má urobiť?

Všetky informácie o nemocnici máme uvedené na našej stránke v časti „Kariéra“ sú vypísané jednotlivé momentálne obsadzované pracovné pozície. Ak potenciálny uchádzač nenájde pozíciu, ktorá by ho zaujala, stačí poslať na seba kontakt, prípadne životopis a my sa mu ozveme. Zaradíme si ho do databázy a keď taká pozícia bude otvorená, radi sa mu ozveme. Na spomínanej webovej stránke je množstvo informácií o nemocnici. Či už sú to videá s kolegami, informácie o jednotlivých medicínskych programoch, je tam gamifikácia, kde si môžu zahrať jednotlivé scenáre, ako nemocnica bude fungovať, sú tam fotky, ako nemocnica bude vyzerať aj ako vyzerá dnes, je tam webkamera, kde si môžu naživo pozrieť, čo sa práve v nemocnici deje. Snažíme sa na tento web koncentrovať množstvo informácií a ukázať potenciálnym uchádzačom čo najviac tvárí nemocnice na Boroch tak, aby sa sami mohli rozhodnúť, či je to pre nich zaujímavé.

Ľudia z novej nemocnice sú pre tento projekt obrovsky zapálení. Čo na tomto projekte najviac baví teba?

Projekt je jedinečný v mnohých sférach. Ako som opakovane povedala, postaviť nemocnicu na zelenej lúke je niečo výnimočné. To na Slovensku nebolo posledných 30 rokov. Takže je to fantastická profesijná výzva. A čo je úplne úžasné – na tomto projekte sa stretlo množstvo motivovaných, kvalitných ľudí s úžasným srdcom a fantastickými myšlienkami, ktorí do neho každý deň prispievajú a snažia sa, aby sa nemocnica stala realitou, nie iba plánom.

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu.