Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Práca sanitára v Nemocnici Bory

Členom ošetrovateľského personálu v novej bratislavskej nemocnici budú aj sanitári. Ide o profesiu, bez ktorej si nevieme chod ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti v našich nemocniciach predstaviť. Predstavíme vám, ako bude vyzerať práca sanitára v Nemocnici Bory.

Kto sa môže stať sanitárom?

Sanitár ako povolanie v slovenskom zdravotníctve môže vykonávať pracovník po absolvovaní ročného učebného odboru na niektorej zo stredných zdravotníckych škôl. Štúdium sanitára môžete absolvovať napríklad na SZŠ Strečnianskej v Bratislave alebo SZŠ Trnava.

Po absolvovaní štúdia ukončeného záverečnou skúškou môžu zdravotnícki pracovníci vykonávať sanitárske činnosti napríklad v zdravotníckych, kúpeľných alebo sociálnych zariadeniach. Sanitár v Nemocnici Bory bude:

 • asistovať sestre pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o dospelého pacienta,
 • transportovať pacienta na operačné zákroky a vyšetrenia.

V jeho práci mu bude pomáhať napríklad potrubná pošta.

 nemocnica Bory stavba jesen lozkove oddelenie pacient exterie19

Kompetencie sanitára v Nemocnici Bory

Kompetencie v práci sanitára budú v rámci zdravotnej starostlivosti o pacientov Nemocnice Bory jasne zadefinované. Medzi základné kompetencie sanitára bude patriť:

 • samostatné vykonávanie starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta
 • realizovanie základného hygienického filtra u dospelého pacienta
 • ovládanie príslušnej techniky a zariadení ako napríklad potrubná pošta
 • vykonávanie sanitárskych činností na všetkých lôžkových oddeleniach a operačných traktoch.

Kde všade v Nemocnici Bory budú pracovať sanitári? Na takmer všetkých oddeleniach budete môcť stretnúť sanitár, nebudú medzi nimi chýbať napríklad:

 • Operačné sály
 • Lôžkové oddelenie
 • Oddelenie centrálnej sterilizácie
 • Ambulancie
 • Pracovisko dialýzy
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Technológie budú pomáhať aj v práci sanitára

Keď personál bežnej nemocnice potrebuje odniesť vzorky či dokumenty na druhú stranu budovy, osloví na to sanitára. Viete, ako to bude v Nemocnici Bory? Prácu sanitára uľahčí technológia potrubnej pošty. Dokumenty i biologický materiál sanitár v Nemocnici Bory vloží do kapsule a jednoducho pošle potrubnou poštou s rýchlosťou päť metrov za sekundu.

V starostlivosti o prostredie a komfort pacienta bude mať k dispozícii elektrické vonkajšie žalúzie či klimatizáciu. Elektronický vrátnik odbremení sanitára či zdravotníckeho asistenta napríklad od otvárania dverí pre návštevy.

V práci sanitára bude pomáhať aj manažér klastra, t. j. manažér nemedicínskych procesov. Jeho úlohou bude odbremeniť zdravotnícky personál napríklad od činností ako administratíva, logistika i upratovanie.

Benefity pre zdravotnícky personál Nemocnice Bory

Jedným z benefitov pre zamestnancov Nemocnice Bory je možnosť ubytovania v ubytovni pre zamestnancov.

Ubytovňa pre sestry a ošetrovateľský personál

Vedľa novej bratislavskej nemocnice vyrastá nová ubytovňa pre zamestnancov. Ako to bude vyzerať v ubytovni? Sedempodlažná ubytovňa poskytne kapacitu 200 lôžok najmä v dvoj-, ale aj v jednolôžkovom štandarde. Na každom poschodí budovy bude zároveň aj spoločná kuchynka. Viac o ubytovni sa dozviete vo videu.

Podpora vzdelávania zdravotníkov

Ďalším benefitom, ktorý chceme ponúknuť naším zamestnancom, je podpora vzdelávania. V Nemocnici Bory bude vzdelávanie zamerané na odborné oblasti ako:

 • kompetenčné vzdelávanie,
 • mentoring – nováčikovia alebo absolventi, ktorí prídu do Nemocnice Bory, absolvujú riadenú a premyslenú adaptáciu, ktorá umožní kvalitné zaradenie sa do pracovného procesu,
 • e-learningové školenia.

V Nemocnici Bory chceme zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, a preto budeme venovať mimoriadnu pozornosť vzdelávaniu ošetrovateľského personálu.

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu.