Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
kolaudacia budovy bratislavskej nemocnice Bory

Nemocnica Bory je skolaudovaná, prvýkrát si ju pozrela verejnosť

Nemocnica Bory, ktorá vyrástla v bratislavskej mestskej časti Lamač, získala od príslušného stavebného úradu kolaudačné rozhodnutie, ktoré na konci novembra 2022 nadobudlo právoplatnosť. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie už má zároveň aj ubytovňa pre zamestnancov, ktorú postavili hneď vedľa nemocnice.

Deň otvorených dverí v Nemocnici Bory

Prvé pracoviská v Nemocnici Bory plánujú otvoriť v marci budúceho roka. Počas víkendu 26. a 27. novembra však nemocnica otvorila brány pre prihlásenú verejnosť, ktorá mohla po prvý raz nahliadnuť do jej priestorov. V rámci víkendového dňa otvorených dverí nemocnica vyčlenila takmer 770 miest, ktoré záujemcovia o prehliadku v nemocnici zaplnili v priebehu jednej hodiny. 

„Nemocnica Bory sumarizuje to najlepšie, čo sme sa dosiaľ počas prevádzky našich 17 regionálnych nemocníc a výstavby nemocnice v Michalovciach naučili. Budovali sme ju ako akútnu nemocnicu s vysokým podielom zdravotnej starostlivosti v chirurgických alebo operačných špecializáciách. Má byť jednak prvou voľbou pre obyvateľov spádovej oblasti, čiže v tomto smere má charakter všeobecnej nemocnice, ale zároveň sa zameriavať i na náročné diagnózy a na vybraných pracoviskách poskytovať komplexnú a koncovú zdravotnú starostlivosť. Bude teda uskutočňovať viacero výkonov, ktoré sa na Slovensku bežne nevykonávajú,“ hovorí Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Nemocnice Bory.

Pozrite si, ako vyzeral Deň otvorených dverí v Nemocnici Bory:

Vyše 50 medicínskych špecializácií

Nemocnica Bory bude prvá koncová nemocnica siete ProCare a Svet zdravia a bude zastrešovať takmer všetky medicínske odbory. Nosnú činnosť však bude tvoriť šesť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa budú podieľať odborníci viacerých špecializácií. Patrí medzi ne starostlivosť o:

V novej nemocnici sa však budú liečiť aj všetky bežné choroby, čiže i cukrovka, vysoký krvný tlak alebo žlčníkové ťažkosti

„Nemocnica bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo viac ako 50 špecializáciách. V niektorých máme ambíciu byť referenčným koncovým pracoviskom pre ostatné nemocnice, či už v rámci našej siete, alebo aj v rámci celého Slovenska. To sú napríklad špecializácie ako hepatobiliárna chirurgia, neurochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína, intervenčná rádiológia a kardiológia, radiačná onkológia či robotická chirurgia,“ vysvetľuje Róbert Hill, medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory. 

V niektorých ďalších medicínskych špecializáciách bude nemocnica budovať centrá regionálneho charakteru určené hlavne pre spádovú oblasť západného Slovenska, napríklad:

Spektrum špecializácií nemocnice dopĺňajú špecifické klinické pracoviská

nemocnica-bory.sk-den-otvorenych- dveri v nemocnici bory15

Medzi prvými otvoria rádiodiagnostiku a nemocničné ambulancie

Nemocnica v marci 2023 medzi prvými otvorí nemocničné ambulancie, rádiodiagnostické pracovisko a rovnako aj radiačnú onkológiu a pracovisko nukleárnej medicíny. Od prvého dňa od otvorenia budú môcť pacienti prísť na CT, MR či mamografické vyšetrenie, a to štandardne na základe žiadanky lekára. Kalendár s termínmi plánuje nemocnica otvoriť asi mesiac pred spustením rádiodiagnostického pracoviska.

Náš tip: Chcete vedieť, ako sa budete môcť objednať na vyšetrenie či výkon v Nemocnici Bory? Prečítajte si náš blog Cesta pacienta v Nemocnic Bory.

Nemocnica bude mať viac ako 50 špecializovaných ambulancií

Väčšina bude mať charakter takzvaných nemocničných ambulancií, ktoré slúžia ako vstupná brána pre pacientov, ktorí idú na plánovanú operáciu alebo sú po zákroku ešte ambulantne sledovaní. Rovnako slúžia ako referenčné ambulancie, teda akési vyššie pracoviská pre iné bežné špecializované ambulancie. Pacienta do nej odosiela iný špecialista.

V marci sa otvára nemocnica, nie poliklinika. A napriek tomu, že Nemocnica Bory nebude mať pričlenenú poliklinickú časť, bude sa vzhľadom na nízku dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v niektorých špecializáciách snažiť otvoriť aj niekoľko bežných ambulancií pre pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú, neakútnu zdravotnú starostlivosť. Iba do týchto ambulancií sa pacienti prihlasujú k špecialistovi sami.

Viac o nemocničných ambulanciách sa dozviete vo videu:

Nemocnica bude mať 405 lôžok

Ročne plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení. Jej súčasťou bude:

Všetky pacienstke izby sú v jednolôžkovom štandarde a s vlastným sociálnym zariadením.  

nemocnica bory -stavba-lozkove-oddelenie

Nemocnica už ožíva personálom, veľký nástup sa začne začiatkom roka

Celkovo plánuje nemocnica zamestnať viac ako 1500 ľudí, z toho bude 322 lekárov, 440 sestier, 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 270 administratívnych a prevádzkových zamestnancov. 

Na otvorenie a úvodnú fázu prevádzky je Nemocnica Bory z veľkej časti personálne pripravená. Personál však neprijíma naraz, ale postupne až do roku 2024 a výber stále prebieha. Nepotrvá teda len do otvorenia nemocnice, ale aj po ňom, keďže jednotlivé pracoviská sa budú otvárať postupne a otvorené pracoviská budú postupne rozširovať svoju kapacitu.  

„Už dnes v priestoroch nemocnice pracuje vyše 70 zdravotníckych aj nezdravotníckych zamestnancov, od klinických lídrov, primárov a manažérok ošetrovateľstva cez fyzikov a zamestnancov prevádzky až po pracovníkov IT a HR, ktorí pripravujú nemocnicu na spustenie do prevádzky. A každý deň nastupujú ďalší. Veľký nástup personálu sa začne v januári a februári a k otvoreniu nemocnice budeme mať približne 400 zamestnancov. Následne každý ďalší mesiac sa budeme rozširovať až na plánovaných 1500 kolegov v marci 2024,“ hovorí Jana Palenčárová, personálna riaditeľka Nemocnice Bory.

nemocnica-bory.sk-nemocnice-ambulancie-silvia-simoncicova

Vďaka Nemocnici Bory je v slovenskom zdravotníctve viac personálu

Do Nemocnice Bory prichádzajú záujemcovia zo siete ProCare a Svet zdravia z rôznych častí Slovenska, ktorí sa chcú posunúť alebo chcú byť tohto projektu súčasťou, z nemocníc mimo siete, vracajú sa zdravotníci zo zahraničia alebo aj takí, ktorí medzičasom pre nespokojnosť so systémom súčasného slovenského zdravotníctva začali na Slovensku pracovať na iných pozíciách. 

„Z našich rozhovorov so záujemcami vieme, že mnoho zdravotníkov vníma Nemocnicu Bory ako poslednú šancu zotrvať v slovenskom zdravotníctve predtým, než definitívne pre nespokojnosť odídu zo Slovenska alebo z tejto profesie. Vďaka Nemocnici Bory teda lekári a sestry zotrvávajú alebo sa vracajú do slovenského zdravotníctva a v systéme teda pribúda viac zdravotníkov,“ zdôrazňuje Palenčárová.

Benefity pre zdravotnícky personál

Jedným z hlavných benefitov napríklad pre sestry je, že budú mať viac času na pacienta. Inovácie, nové pracovné postupy a moderné technológie (centrálna prípravovňa liekov či potrubná pošta) im totiž uľahčia prácu. Taktiež vybavovanie prevádzkových záležitostí už nebude patriť medzi ich náplň práce, na to v nemocnici vytvorili iné nezdravotnícke pracovné pozície. Medzi ďalšími benefitmi je rovnocenné postavenie sestry a lekára, prepracovaný a dostatočne dlhý adaptačný proces a rotácia sestier, rozsiahle vzdelávanie vrátane materiálovo-technicky vybaveného edukačného centra v nemocnici s trenažérmi, zamestnanecká ubytovňa či moderné prostredie.

nemocnica-bory.sk-den-otvorenych- dveri v nemocnici bory22

Pridajte sa do tímu Nemocnice Bory

Nemocnica Bory personál stále vyberá a zdravotníci aj nezdravotníci tak majú stále možnosť sa prihlásiť. Všetky informácie o aktuálne obsadzovaných postoch nájdu uchádzači na webe Nemocnice Bory v časti kariéra.