Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
nemocnicna manazerka zmeny - Martina Handulova

V Nemocnici Bory môžem uplatniť skúsenosti zo zahraničia

Pracovať v bratislavskej Nemocnici novej generácie Bory sa rozhodla nielen kvôli peknej novej budove a moderným technológiám, ale hlavne kvôli princípom, ktoré v nej budú zavedené.

Nemocnica v ktorej je pacient na prvom mieste

„Na prvom mieste bude pacient, ktorému sa bude poskytovať starostlivosť multidisciplinárne a tím špecialistov príde k pacientovi k lôžku. Orientovať sa budeme aj na bezpečnosť pacienta zlepšovaním medicínskych procesov. Páči sa mi myšlienka zdieľaných tímov. Sestry budú rotovať v rámci svojich úsekov, čím sa zvýši profesionálna skúsenosť sestry a zručnosti,“ hovorí Martina Handulová, budúca manažérka zmeny v Nemocnici Bory.

Vysvetľuje, že v nemocnici novej generácie bude fungovať aj centrálna prípravovňa liekov, v rámci ktorej sa podľa zadanej preskripcie lekára pripravia lieky pre pacientov s čiarovým kódom. To jednak uľahčí prácu sestry, ale zároveň zvýši bezpečnosť pacienta.

„Preto hľadáme aj sestry, ktoré sú naklonené zmenám, majú otvorenú myseľ, chcú sa učť nové poznatky. Hľadáme aj sestry – odborníčky z praxe, ktoré budú zdieľať s nami svoje skúsenosti a budú učiť ostatných zdravotníckych pracovníkov poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť na najvyššej úrovni,“ podotýka Martina.

Oceňuje tiež, že v Nemocnici Bory vrátia sestry späť k pacientom. „Sestra bude mať dostatok času, aby sa pacientom mohla plne venovať. Taktiež tam bude viac personálu, ktorý bude rozložený a bude mať svoje úlohy a kompetencie,“ podotkla Martina.

Pozícia nemocničnej manažérky?

„Nemocničná manažérka zmeny je nový typ pozície v rámci siete Svet zdravia, ale aj na Slovensku. Jej cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň klinických kompetencií a efektívnu medziodborovú spoluprácu 24/7. Táto pozícia je pre mňa výzvou, mám pre ňou zároveň aj rešpekt, ale je to pre mňa príležitosť uplatniť moje skúsenosti zo zahraničia a získať i nové poznatky,“ dodala Martina.

 

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu.