Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
osetrovatelstvo andrea bucuricova

Andrea Bučuričová bude ako manažérka viesť ošetrovateľstvo na pracoviskách intenzívnej medicíny

Nemocnica Bory, ktorá sa pre vás otvorí v Bratislave presne o rok, vám postupne predstaví prvých päť medicínskych a ošetrovateľských tvárí. Je medzi nimi významný český profesor, špičkový intervenčný rádiológ i bývalá prezidentka Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek. Ako druhú dámu vám predstavíme Andreu Bučuričovú, ktorá takmer 15 rokov pracovala na rôznych oddeleniach intenzívnej medicíny a aktívne sa podieľala na ich rozvoji.

Andrea Bučuričová  zároveň pôsobila v Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), kde bola najprv predsedníčkou detskej intenzívnej medicíny a neskôr sa stala prezidentkou tejto spoločnosti.

Dobrá nemocnica nie je iba o jednom človeku

Keď počas rodičovskej dovolenky začala chodievať okolo stavby Nemocnice Bory, ako zdravotníčku ju výstavba novej bratislavskej nemocnice hneď zaujala a tak sa prihlásila na pohovor. Na prvý skutočný pohovor v jej profesionálnom živote. A hovorí, že už na prvom stretnutí prebehla iskra.

V Nemocnici Bory bude Andrea Bučuričová zastávať pozíciu manažérky ošetrovateľstva pre intenzívnu medicínu a vo svojom tíme bude mať vedúce sestry.  Hovorí, že dobrá nemocnica nie je iba o jednom človeku.

„Ja nechcem podriadených, chcem tímových hráčov, partnerov, ľudí, s ktorými budeme diskutovať o tom, či robíme veci správne alebo nie. Sú veci, ktoré musíme z hľadiska legislatívy dodržiavať a potom také, kde sa vieme dohodnúť, ako ich robiť najlepšie, ako vieme. A toto je pre mňa jedinečná možnosť, že zdravotníctvo sa dokáže zmeniť,“ hovorí Bučuričová.

V Nemocnici Bory sa venuje témam ako je bezpečnosť pacienta

Už dnes sa Andrea Bučuričová aktívne podieľa na tvorbe konceptu novej Nemocnice Bory a výbere personálu. „Ľudia, ktorí žijú v stereotypoch a myslia si, že sa niečo nedá, pre nich podľa mňa táto nemocnica nie je. Ale ľudia, ktorí chcú zmenu, tak majú jedinečnú príležitosť teraz,“ zdôrazňuje.

V tíme sa zaujíma najmä o témy bezpečnosti pacienta, a to nielen z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj o to, aby sa on sám cítil bezpečne a komfortne.

„Pocit strachu v pacientovi vyvoláva už len príchod do cudzieho prostredia. Musí byť preto veľmi vhodným spôsobom o všetkom informovaný. Práve komunikáciou s pacientom dosiahneme, aby sme znížili jeho úzkosť z toho, čo sa s ním bude diať. Práve psychický stav má následne aj veľký vplyv na jeho liečbu,“ vysvetľuje Bučuričová.

Chce dbať na holistický prístup k pacientovi

„Napriek tomu, že je pacient v kóme, oslovíme ho, chytíme za ruku, prinesieme vôňu, ktorá mu asociuje niečo pekné z jeho života či fotky rodiny. To je koncept, ktorý sa používa vo svete, v nejakej miere aj v slovenských nemocniciach a my ho chceme v rámci intenzivistických oddelení čo najširšie uplatňovať,“ vysvetľuje Bučuričová. Tým, že sestry budú v novej nemocnici odbremenené od veľkého množstva byrokracie, môžu viac svojho času venovať práve pacientovi.

Na intenzivistických pracoviskách navrhuje aj rozšírenú psychologickú a psychiatrickú podporu, a to nielen pre pacientov, ale aj pre personál a rodinných príslušníkov pacientov.

Budúca manažérka ošetrovateľstva podotýka, že v Nemocnici Bory nechcú byť konkurenciou iných nemocníc, chcú byť inšpiráciou. „A to nielen po stránke medicínskej a ošetrovateľskej, ale aj ľudskej,“ dodáva.