Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
pracovisko nuklearnej mediciny5

Nukleárna medicína už aj v Nemocnici Bory

Nemocnica Bory otvorila už aj pracovisko nukleárnej medicíny.

pracovisko nuklearnej mediciny

Rýchlejšie odhalenie a lokalizácia nádorov

Nukleárna medicína je lekársky odbor, ktorý využíva malé množstvo rádioktívne značených liekov na diagnostiku a liečbu širokého spektra ochorení. Nachádza uplatnenie v mnohých medicínskych oblastiach, najmä v onkológii, kde sú pri niektorých typoch nádorov neodmysliteľnou súčasťou komplexného terapeutického manažmentu. Ale aj v:

  • endokrinológii,
  • nefrológii,
  • kardiológii,
  • reumatológii,
  • ortopédii a v iných medicínskych odboroch.

Vďaka nukleárnej medicíne sa nádor rýchlejšie odhalí a lokalizuje, čo šetrí čas. Pracovisko v Nemocnici Bory je vybavené hybridnými prístrojmi SPECT/CT a PET/CT, ktoré umožňujú pacientom realizáciu komplexného spektra vyšetrení metódami nukleárnej medicíny vo všetkých vekových kategóriách.

pracovisko nuklearnej mediciny5

Špičková staroslivosť pre onkologických pacientov

Vďaka spusteniu pracoviska nukleárnej medicíny je starostlivosť o pacienta v Nemocnici Bory ešte komplexnejšia. Akékoľvek ochorenie vieme dodiagnostikovať takmer okamžite. Výhodou je aj dostupnosť širokého spektra špecialistov a možnosť ich multidisciplinárnych stretnutí za účelom navrhnutia individuálne adaptovaných diagnosticko-terapeutických stratégií pre daného pacienta. Súčasťou týchto stratégií sú neraz práve diagnostické metódy nukleárnej medicíny.

Prístrojové vybavenie, ale aj priestor spolu s personálom tohto pracoviska poskytuje pacientom, čo možno najväčší komfort a pocit bezpečia. Prístrojové vybavenie dovoľuje personálu si určité druhy rádiofarmák vyrábať sami a tým sa môžeme postarať o čo najväčšie množstvo pacientov.

„Po desiatich mesiacoch od otvorenia Nemocnice Bory sme spustili nukleárnu medicínu. Skúšobná prevádzka prebehla ešte v minulom roku. Otváranie nemocnice je postupný proces a ja sa teším, že už otvárame jedno z posledných pracovísk.,“ uviedol Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals International.

Čo je nukleárna medicína?

Nukleárna medicína je odbor zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou pomocou otvorených rádioaktívnych liekov (rádiofarmák) aplikovaných do organizmu. Rádiofarmakum je liek určený na diagnostiku alebo liečbu, ktorý obsahuje rádionuklid.

Ide o diagnostické metódy, ktoré vo väčšine prípadov nie sú v diagnostickom procese indikované ako prvé. To znamená, že pacient sa sem dostáva až keď mu je diagnostikovaný problém, ktorý je potrebné doriešiť. 

„Nukleárna medicína patrí k veľmi dynamicky sa rozvíjajúcim lekárskym odborom. Pri vyšetreniach v nukleárnej medicíne ide o funkčné zobrazenie orgánov a tkanív na lokálnej alebo celotelovej úrovni pomocou diagnostických rádiofarmák. V Nemocnici Bory sa nám podarilo vyskladať úžasný tím po ľudskej aj odbornej stránke, so záujmom o vedu, výučbu a odovzdávanie informácií. Zároveň nás teší, že aj naši študenti majú záujem o nukleárnu medicínu,“ povedala Soňa Balogová, primárka pracoviska nukleárnej medicíny.

Medicínske vybavenie

Nukleárna medicína je špecifická okrem personálu aj svojim vybavením. Spoločnosť Siemens Healthineers dodala do nemocnice prístroje pre počítačovú tomografiu, magnetickú rezonanciu, röntgen, ako aj zariadenia nukleárnej medicíny. Vďaka partnerstvu s touto spoločnosťou budú v Nemocnici Bory 15 rokov len tie najnovšie medicínske technológie. Cieľom tohto partnerstva je zlepšovať a dlhodobo udržiavať vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom precíznej medicíny a inovatívnych digitálnych riešení.

Ponúka vyšetrenie prístrojom pre jednofotónovú emisnú výpočtovú tomografiu, ktorá informuje o funkcii rôznych orgánov, s možnosťou realizovania aj doplnkového morfologického zobrazenia výpočtovou tomografiou. SPECT/CT Siemens Healthineers Symbia Intevo 6 je prístroj pre presnejšiu anatomickú lokalizáciu funkčného problému. Používa sa napríklad pri ochorení lymfatických uzlín, pľúc alebo obličiek.

PET/CT Siemens Healthineers Biograph Vision 450 je prístroj pre pozitrónovú emisnú tomografiu a prináša informácie o funkcii, charaktere a lokalite patologických ložísk.
Pri PET/CT sa pozeráme napríklad na aminokyseliny alebo fludeoxydglukózy.

Jediný prístroj na Slovensku

Pracovisko nukleárnej medicíny v Nemocnici Bory používa ako jediné na Slovensku prístroj Posijet. Ide o automatický infúzny rozplňovací a aplikačný systém pre rádiofarmaká od francúzskej spoločnosti Lemer-PAX. Jednotlivé lieky si personál nukleárnej medicíny pripraví v laminárnych boxoch a podávajú ich pacientom v aplikačnom boxe.

Posijet má v nukleárnej medicíne využitie pre široké spektrum diagnostických a terapeutických rádiofarmák. Poskytuje možnosť presnej a bezpečnej aplikácie zvolenej aktivity rádiofarmaka pre daného pacienta. Navyše jeho programové vybavenie umožňuje plánovanie aplikovaných aktivít a významne prispieva k radiačnej ochrane personálu pracoviska nukleárnej medicíny. Poskytuje tiež možnosť kompletného využitia rádiofarmaka v daný deň pričom optimalizuje ekonomickú stránku realizovaných vyšetrení.

Fungovanie pracoviska Nukleárnej medicíny

Tím pracoviska pozostáva z troch lekárov, jednej rádiochemičky, jednej biomedicínskej fyzičky, piatich rádiologických technikov a jednej zdravotnej sestry. Na vyšetrenie môže pacienta objednať lekár prostredníctvom žiadanky. Následne je potrebné žiadanku doručiť osobne alebo emailom do Nemocnice Bory. Žiadanky sú potom individuálne posúdené lekárom nukleárnej medicíny a pacient je zaradený do programu vyšetrení.

Pracovisko poskytuje rádionuklidovú diagnostiku pomocou dvoch techník. Teda konvenčnej scintigrafie a pozitrónovej emisnej tomografie. K významným charakteristikám tohto tímu patrí aj zmysel pre vedu, pedagogickú činnosť a tým pádom  aj pre neustále vlastné vzdelávanie sa.