Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Silvia Šimončičová, manažérka ošetrovateľstva

Do Nemocnice Bory prichádza zanietená manažérka Mgr. Silvia Šimončičová. V profesijnom živote sa jej najviac pod kožu dostala onkológia.

Ošetrovateľstvo je jej srdcovkou

Manažérka ošetrovateľstva Silvia Šimončičová sa netají tým, že ošetrovateľstvo je jej srdcovkou. Po skončení Strednej zdravotníckej školy v Bratislave pokračovala v štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde vyštudovala Ošetrovateľstvo. V ďalších rokoch absolvovala viacero špecializačných a certifikačných štúdií. „Samozrejme, najväčšiu odbornú prax som získala priamo na pracoviskách, kde som pôsobila,“ hovorí.

Ako čerstvá absolventka začala pracovať na gynekologickom oddelení Prvej ženskej kliniky na Zochovej ulici, potom pôsobila na neurológii v Železničnej nemocnici a neskôr na Klinike gynekologickej onkológie v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Práca na neurológii jej priniesla veľa odborných vedomostí. Onkológia ju zasa naučila pokore, trpezlivosti a pomohla jej napredovať aj v komunikačných zručnostiach.

Práve onkológia je špecializáciou, ktorá sa jej najviac dostala pod kožu. Bola  súčasťou mnohých liečebných postupov, aj medicínskych zázrakov a mnohých životných osudov. Je rada, že onkológia, jej ošetrovateľská časť, je jednou z oblastí, ktorú bude mať na starosti aj v novej Nemocnici Bory.

nemocnica-bory.sk-nemocnice-ambulancie-silvia-simoncicova

Vybudovala sociálne zariadenie

Svojou pracovitosťou a láskou k ošetrovateľstvu raz upútala zaujímavých ľudí, ktorí mali víziu a finančné prostriedky. Oslovili ju a ona ich výzvu prijala. Na zelenej lúke spoločne vybudovali nové zdravotno-sociálne zariadenie. Od samotných základov, cez stavbu, zariaďovanie, vypracovanie koncepcie, nastavovanie procesov, štandardov, až po obsadenie sedemdesiatimi tromi ťažko chorými klientmi s rôznymi diagnózami.

Jej úlohou bolo vybudovať celý zdravotný systém zariadenia, zostaviť, obsadiť a riadiť multidisciplinárny tím. Neustále poháňala vybudované súkolesie, snažila sa po zdravotnej stránke skvalitniť život klientom zariadenia. Spolupracovala s mnohými odborníkmi z medicínskeho, ošetrovateľského, farmaceutického prostredia, z prostredia štátnej správy, samosprávy aj súkromného sektora.

Cesta do Nemocnice Bory

Po desiatich rokoch nadobudla presvedčenie, že Antonius centru už poskytla všetko, čo mohla. Jej prístup k ošetrovateľskej profesii ju núti neustále sa posúvať dopredu a vyhľadávať nové výzvy. Keď sa dopočula o Nemocnici Bory, začala si iniciatívne zháňať podrobnejšie informácie o tomto projekte. Zhodou okolností ju však medzitým oslovila aj samotná nemocnica. „Našli sme sa navzájom a môžem povedať, že dnes som veľmi rada, že som sa mohla stať súčasťou tejto nemocnice,“ priznáva.

Silvia Šimončičová bude v Nemocnici Bory ako manažérka ošetrovateľstva zodpovedať za:

  • ambulancie,
  • denný onkologický a neonkologický stacionár,
  • centrálne odberové miesto,
  • rádiologické pracoviská,
  • úsek dialýzy, fyziatrie a rehabilitácie,
  • krvnej banky s darcovským odberovým miestom.

Dôležité je udržať si vysokú úroveň

Manažérky ošetrovateľstva ponesú hlavnú zodpovednosť za fungovanie svojich pracovísk, za dodržiavanie a realizovanie odborných kompetencií, komunikačných štandardov a inovatívnych princípov. Ako upozorňuje, kľúčové bude nielen dobre začať, ale predovšetkým udržať nastavenú úroveň zdravotnej starostlivosti.