Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Zdravotná sestra

Výberové konania na pozície Manažér ošetrovateľstva

Otvárame výberové konania na niektoré z vedúcich pozícií v ošetrovateľstve. Pozície patria priamo pod vedenie riaditeľky pre ošetrovateľstvo, Aleny Kendrick, RN, BScN, MSc Clin Edu.

V tejto chvíli otvárame pozície:

Nemocničný/á manažér/ka zmeny

Manažér/ka ošetrovateľstva

Hoci je nemocnica momentálne iba vo výstavbe, chceli by sme už v týchto mesiacoch zapojiť budúcich manažérov v ošetrovateľstve do prípravy procesov na svojich úsekoch, do výberu vybavenia a výberu kolegov.Zapojenie bude prebiehať zatiaľ len v rozsahu niekoľko hodín do mesiaca, podľa možností a výberu úspešného uchádzača (formy Dohody o pracovnej činnosti). Nástup do trvalého pracovného pomeru bude v roku 2021, približne pol roka pred otvorením nemocnice Bory.

Objednajte sa k nám